Paskelbtas Rajono naujienos

Vandens kokybė atitinka higienos reikalavimus

Penktadienis, 15 September 2017 11:36 Parašė 

Šių metų rugsėjo 11 d. buvo paimti pakartotiniai vandens mėginiai vandens kokybei nustatyti iš Šventosios ir Neries upių, Joninių, Beržų ir Taurostos tvenkinių. Vandens telkinių vandens kokybė atitiko higienos reikalavimus, nurodytus Lietuvos higienos normoje HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“.

Aplinkos ir sveikatos  apsaugos skyriaus inf.