Paskelbtas Aktualijos

Vaikų daug – rūpintis nėra kam?

Ketvirtadienis, 07 September 2017 16:38 Parašė 
Nuotraukoje: (iš kairės į dešinę) Socialinės paramos skyriaus vedėja D. Ūselienė ir vyriausioji specialistė L. Kutrienė. Nuotraukoje: (iš kairės į dešinę) Socialinės paramos skyriaus vedėja D. Ūselienė ir vyriausioji specialistė L. Kutrienė.

Pasigrožėdamas daugiavaike šeima, dažnas pavydžiai nutęsia: ai, bus gerai mamai senatvėje, niekuo nereikės rūpintis, bus prižiūrima ir mylima. Taip, savo tėvus mylime, bet, kalbant apie jų priežiūrą senatvėje, kartais tenka tik atsidusti. Gyvenimas parodė, kad dviem, trims ar daugiau vaikų niekaip nesiseka „pasidalyti“, kas globos sunkiai sergančius, jau kur kas daugiau dėmesio reikalaujančius senus tėvus. O kad taip yra, už save kalba perpildyti globos namai, laukiančiųjų eilės. Iš kitos pusės – globos namuose senukai prižiūrimi visą parą, šalia – medikas, paslaugus socialinis darbuotojas. Žodžiu, kone viskas paduodama ant lėkštutės.

Spartėjant gyvenimo tempui, augant migracijai, vis daugiau vaikų apsigyvena užsienyje, be to, ir atsakomybės stoka artimųjų atžvilgiu padidina tendenciją senelius, neįgalius asmenis apgyvendinti globos įstaigose. Būna ir taip, kad senolių turtą paveldi artimieji, o kai reikia žmogų prižiūrėti, nebėra kam, išeitimi tampa socialinės globos įstaigos...

Kokie reikalavimai, kokių dokumentų, kada ir kam juos reikia pateikti, žino toli gražu ne kiekvienas. Su apgyvendinimo globos namuose procedūra, kitais aktualiais klausimais supažindinti paprašėme Jonavos rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėją Daivą ŪSELIENĘ ir šią sritį kuruojančią vyriausiąją specialistę Liuciją KUTRIENĘ.    

Dėl apgyvendinimo globos namuose asmuo arba jo atstovas turi kreiptis į Jonavos r. socialinių paslaugų centrą su prašymu dėl apgyvendinimo globos namuose.

Socialinių paslaugų centro (toliau – Centras) specialistas padeda asmeniui užpildyti reikalingus dokumentus. Kai Centrui pristatomi visi apgyvendinimui globos įstaigoje būtini dokumentai, jie pradedami (parengti reikia nemažai laiko) tvarkyti.

Centro specialistas įstatymų nustatyta tvarka paruošia reikalingus dokumentus svarstyti Apgyvendinimo socialinės globos įstaigoje komisijoje. Minėta komisija apsvarsto ir dėl apgyvendinimo priima sprendimą. Po komisijos svarstymo, jeigu globos namuose nėra laisvų vietų, asmuo įrašomas į eilę, o jeigu laisvų vietų tuose globos namuose, kur pageidauja gyventi asmuo, yra, tuomet į globos namus išrašomas siuntimas. Jis galioja 30 kalendorinių dienų nuo išsiuntimo asmeniui (globėjui, rūpintojui) dienos ir, jeigu asmuo per tą laiką neapsigyvena globos namuose, sprendimas skirti socialinę globą pripažįstamas netekusiu galios. Be to, institucija, išrašiusi siuntimą, gali galiojimo terminą pratęsti, jeigu asmuo (globėjas, rūpintojas) raštu pateikia neginčijamas objektyvias priežastis, dėl kurių jis per nurodytą laiką negalės apsigyventi globos namuose.   

Po komisijos svarstymo asmens byla perduodama Socialinės paramos skyriaus specialistui toliau tvarkyti dokumentus (asmens finansinių galimybių vertinimas, sprendimo priėmimas, sutarties paruošimas ir kt.).

Norėtume priminti kai kurias asmeniui svarbias Socialinių paslaugų įstatymo nuostatas: mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgus į asmens pajamas ir turtą; mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis neturi viršyti 80 proc. asmens pajamų, jeigu asmens turto vertė yra mažesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą. Tais atvejais, kai asmuo pagal Tikslinių kompensacijų įstatymą gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, 100 proc. šios kompensacijos skiriama mokėjimui už ilgalaikę socialinę globą padengti; jei suaugusio asmens turto vertė yra didesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį padidėja vienu procentu, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą.

Taip pat, nustatant asmens finansines galimybes mokėti už ilgalaikę socialinę globą, įskaitomas asmens nuosavybės teise turimas ar per praėjusius 12 mėn. iki kreipimosi dėl socialinių paslaugų skyrimo ar asmens finansinių galimybių mokėti už ilgalaikę socialinę globą vertinimo turėtas turtas.

Jei mokėjimui už ilgalaikę socialinę globą asmens lėšų nepakanka, trūkstamą socialinės globos kainos dalį finansuoja rajono savivaldybė arba mokama iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos.

Jei asmuo apgyvendinamas globos įstaigos darbuotojų ar socialinių darbuotojų pagalba, Jonavos r. socialinių paslaugų centro atsakingam specialistui privalo būti pristatomi reikalingi dokumentai. Kokie – išsamią informaciją suteiks ne tik mūsų skyriaus, bet ir Socialinių paslaugų centro darbuotojai.

Ir dar vienas itin svarbus niuansas: jei asmuo apgyvendinamas Slaugos skyriaus darbuotojų pagalba, Slaugos skyriaus darbuotojai ne vėliau kaip prieš 2 mėn. iki ligonio išrašymo Jonavos r. socialinių paslaugų centro atsakingam specialistui turi pristatyti reikalingus dokumentus asmens apgyvendinimui globos įstaigoje.  

Dar viena problema yra, kai artimi giminaičiai, norėdami savo žmogų apgyvendinti globos įstaigoje, patys nesikreipia dėl dokumentų tvarkymo. Pavyzdžiui, paguldydami asmenį į slaugos ligoninę 4 mėn., dauguma kreipiasi tik paskutinėmis asmens buvimo slaugos ligoninėje dienomis. Tuomet pradedamos reikšti pretenzijos, nes, vadovaujantis įstatymais, reikalingiems dokumentams tvarkyti yra tam tikri terminai, būna eilių į norimus globos namus ir didelis krūvis specialistams.  

Beje, visos Jonavos r. veikiančios globos įstaigos vieną kartą per mėnesį turi informuoti Socialinės paramos skyrių ir Jonavos r. socialinių paslaugų centrą apie laisvų vietų buvimą ar nebuvimą ir kitus ypatumus. Informaciją apie laisvas vietas galime rasti svetainėje www.jonavospc.lt

Jonavos r. yra trys socialinės globos įstaigos: Jonavos globos namai, priklausantys Savivaldybei, ir dvi privačios globos įstaigos: VšĮ Lietuvos reabilitacijos ir slaugos centras bei VšĮ Ruklos globos namai.

Šiuo metu eilėje į Jonavos globos namus laukia 25 asmenys, laisvų vietų nėra; į VšĮ Lietuvos reabilitacijos ir slaugos centrą – 5 asmenys, laisvų vietų nėra. VšĮ Ruklos globos namuose yra 15 laisvų vietų, šiuo metu 6 asmenys dėl apgyvendinimo minėtoje įstaigoje tvarko savo dokumentus. Bet kokiu atveju, jei kyla klausimų, galite kreiptis tel. (8 349) 500 32; (8 349) 501 42 (Socialinės paramos skyrius); tel. (8 349) 331 22 (Jonavos r. socialinių paslaugų centras).

Jei norite, kad dokumentai būtų sutvarkyti laiku, prašome nedelsti ir pradėti jais rūpintis iš anksto.    

Karolina VIČIŪTĖ