Paskelbtas Miesto naujienos

Garbės ženklai – už nuopelnus žemės ūkiui

Penktadienis, 16 June 2017 14:13 Parašė 

Praėjusį ketvirtadienį už nuopelnus žemės ūkiui pirmą kartą Garbės ženklai buvo įteikti 17-ai rajone žinomų žmonių, įnešusių didelį indėlį, kad Jonavos krašte klestėtų žemės ūkis.

Prieš įteikdamas Garbės ženklus bei jų pažymėjimus, Jonavos rajono savivaldybės meras Eugenijus Sabutis dėkojo už ilgalaikį ir nuoseklų darbą, kurio rezultatais mes naudojamės šiandien. Ne veltui Lietuva garsėja kaip žemdirbių kraštas.

Žemės ūkio skyriaus vedėjas Jonas Marčiukaitis prisiminė istoriją – žmones, kurie dirbo žymiai sunkesnėmis sąlygomis, kai nebuvo pažangios technikos, technologijų. Jų palikimas – melioruoti laukai, gyvulininkystės, administracijos pastatai ir kt. Skyriaus vedėjas dėkojo rajono vadovams už pritarimą ir palaikymą įsteigiant apdovanojimą – Garbės ženklą.

Už nuopelnus žemės ūkiui pagerbti: Stanislovas Andrišiūnas, Gintautas Brukas,  Liudas Bžožeckas, Pranas Urmonas Dailidė, Marė Teresė Gritėnienė, Vykintas Česlovas Jakštas, Jonas Ivaška, Regina Marciukienė, Elena Pinkevičienė, Vincentas Pranevičius, Kostas Ratkevičius,  Stasys Saladinskas, Dalija Storpirštienė, Jonas Klemensas Sungaila, Danutė Šaltenytė, Andrejus Štombergas, Bronė Zubrickaitė.

Žemės ūkio srityje dirbusius ir dirbančius žmones taip pat sveikino mero pavaduotojas Erlandas Andrejevas, administracijos direktorius Valdas Majauskas, jo pavaduotoja Vijolė Šadauskienė.

Visų vardu už apdovanojimą, dėmesį žemės ūkiui ačiū rajono vadovams tarė buvęs Jonavos rajono gyvūnų kovos su užkrečiamomis ligomis stoties viršininkas Kostas Ratkevičius.

Vėliau Garbės ženklo nominantai dalyvavo ekskursijoje po Jonavą, nusifotografavo prie Abraomo Kulviečio paminklo. Tremtinių koplyčioje (Šmatų kapinėse) Jonavos dekanato dekanas klebonas Audrius Mikitiukas aukojo Šv. Mišias už mirusius žemdirbių kolegas.

Vakarėjant šventės dalyviai nuvyko į Petro Bieliausko sodybą: ten jų laukė edukacinė programa „Petro kastinis“.

Karolina VIČIŪTĖ