Paskelbtas Rajono naujienos

NATO kariams Neris ne kliūtis

Trečiadienis, 14 June 2017 10:37 Parašė 

Jonavos rajono gyventojai su dideliu susidomėjimu stebi šią savaitę prasidėjusias pratybas „Geležinis vilkas“, o ypač akį traukia neįprastas reginys – vieno gyventojo kieme greitai įrengtas karinis pontoninis tiltas per Nerį, kuriuo greitai persikėlia visa sunkiosios technikos kuopa.

Šio pratybų etapo pasižiūrėti atvyko ir greta esančio Šveicarijos kaimo seniūnas Algirdas Paplonskis. „ Džiaugiuosi jog pratybos Geležinis Vilkas 2017 vyksta ir mano vadovaujamoje Šveicarijos seniūnijoje. Kaip seniūnas pažadu padėti Lietuvos kariuomenei, prisidėti ir padaryti viską, kad užtikrinti pagalbą sklandžiam pratybų pasiruošimui, vykdymui ir užbaigimui.” – kalbėjo patriotiškai nusiteikęs seniūnas.

Pratybose „Geležinis vilkas“ Gaižiūnų poligone ir aplinkiniuose rajonuose birželio mėnesį treniruojasi nesenai Lietuvoje dislokuotas NATO priešakinis batalionas, sudarytas Vokietijos karių pagrindu, kartu su Belgijos, Norvegijos, Nyderlandų kariais ir Didžiosios britanijos inžinieriais.

Viena iš užduočių, kurias šiuo metu treniruojasi pratybų dalyviai – persikelti per vandens kliūtį. Šiam tikslui naudojamos Vokietijos ir Didžiosios Britanijos karo inžinierių pajėgos, panaudojant plaukiojančias amfibijas M3, sumontuojamas pontoninis tiltas. Tiltu sėkmingai persikelia įvairi technika: norvegų tankai “Leopard” 2A4, vokiečių bei norvegų šarvuota, bei kita karinė technika.

Šio  etapo svarba yra kritinė, norint patobulinti įgūdžius koordinuoti veiksmus tarp kelių šalių karių, integruoti skirtingus technikos vienetus. Tiek Vokietijos, tiek Didžiosios Britanijos ir Norvegijos bei Lietuvos kariai įgavo ir teorinių, ir praktinių žinių ir ruošiasi tolesniems pratybų etapams.

Karinės pratybos „Geležinis vilkas“ vyks Pietų, Vidurio ir Rytinėje Lietuvos dalyse. Jų metu bus vertinamas nesenai sukomplektuoto NATO priešakinio bataliono Lietuvoje pasirengimas vykdyti užduotis. Treniruojamas „Geležinio vilko“ ir „Žemaitijos“ brigadų štabų gebėjimas planuoti ir organizuoti  gynybines ir puolamąsias operacijas apgyvendintoje vietovėje tarptautinėms batalionų taktinėms grupėms, gerinama tarpusavio sąveika su sąjungininkais. Taip pat šių pratybų metu bus treniruojamasi veikti kartu su atvykstančiais NATO padaliniais iš Lenkijos, siekiant sujungti pajėgas Suvalkų ruože.

Pratybose dalyvauja apie 5300 karių iš Lietuvos ir 10 NATO šalių: Belgijos, Didžiosios Britanijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Lenkijos, Kroatijos, Rumūnijos, Vokietijos, Norvegijos, Nyderlandų ir Portugalijos.

„Geležinis vilkas 2017“ yra Baltijos šalyse ir Lenkijoje vykstančių „Kardo kirtis“ (angl. „Saber Strike“) pratybų dalis. Šias pratybas planuoja ir organizuoja JAV Sausumos pajėgų Europoje vadavietė. Šių metų pratybų pagrindinis dėmesys yra NATO priešakinių batalionų treniravimas ir jų veiksmų suderinamumo su NATO sąjungininkais gerinimas. Tarptautinėms operacijoms vadovauti paskirtas Tarptautinio Šiaurės Rytų korpuso štabas Šcecine.

„Geležinis vilkas 2017“ visuomenės informavimo centras