Paskelbtas Rajono naujienos

Rukloje ministrai tarėsi, kaip stiprinti pabėgėlių integraciją

Antradienis, 21 February 2017 11:16 Parašė 

Pabėgėlių priėmimo centre Rukloje apsilankęs socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis su vidaus reikalų ministru Eimučiu Misiūnu, pabėgėlių integracijoje dalyvaujančių nevyriausybinių organizacijų atstovais aptarė būdus, kaip pagerinti pabėgėlių perkėlimą, kalbos mokymą, didinti atvykėlių motyvaciją, labiau padėti apsirūpinti būstu.

Pasak L. Kukuraičio, prie integracijos efektyvumo didinimo galėtų prisidėti ir tarpinės pabėgėlių integracijos institucijoje atsisakymas.„Tokį integracijos variantą planuojame išbandyti keliose savivaldybėse su keliomis šeimomis. Jos iškart atvyktų į tam pasiruošusias savivaldybes, kur jų jau lauktų būstas, darbo pasiūlymai. Planuojame, kad bandomasis projektas galėtų startuoti jau balandį“, - sakė L. Kukuraitis.

Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministro, toks integracijos būdas sėkmingai taikomas Estijoje. Artimiausiu metu bus tariamasi su savivaldybėmis, ieškoma tų, kurios būtų pasiruošusios išbandyti šią naujovę.

Kaip pastebėjo vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas, Lietuva išlieka trečia valstybe pagal pažangumą vykdant ES sutartą kvotą, dėkingumą už Lietuvos indėlį perkeliant pabėgėlius yra išreiškę ir kolegos Graikijoje. Vis tik pabėgėlių perkėlimo ir integracijos sistemą Lietuvoje reiktų tobulinti, geriau padėti šiems žmonėms susirasti darbą, išsinuomoti būstą, kad jiems būtų lengviau įsitvirtinti mūsų šalyje.

Abu ministrai sutinka, kad pabėgėlių integracijos sėkmei ypač svarbus savivaldos vaidmuo, žmonių tolerancijos ugdymas, stereotipų atsisakymas – tai prisidėtų prie geresnio pabėgėlių įsiliejimo į visuomenę. Jiems pritarė ir Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ bei Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos atstovai, kurie teigė, kad reikia keisti visuomenės požiūrį į pabėgėlius, tada lengviau vyktų jų integracija.

Su ministrais centre susitikę čia gyvenantys pabėgėliai labiausiai akcentavo nedideles išmokas, sunkumus apsirūpinant būstu, kultūrinius skirtumus, pateikė keletą pasiūlymų ir prašymų dėl nemokamo būsto suteikimo ir pašalpų dydžio nemažinimo po pusmečio, pagreitinti leidimų gavimo-išdavimo procedūras. Ministras L.Kukuraitis patikino, kad sieks pagerinti perkeltų asmenų integraciją savivaldybių teritorijose padedant išnuomoti butus ir surasti darbą. Vizito Rukloje metu taip pat aptarti būdai lankstinti projekto administravimo galimybes.

Vykdant integraciją, perkeltieji pagal Europos Sąjungos kvotas užsieniečiai iš karto apgyvendinami Pabėgėlių priėmimo centre Rukloje (iki 3 mėn.). Čia socialiniai darbuotojai, bendradarbiaudami su darbo birža, įvertina pabėgėlio gebėjimus ir kvalifikaciją, tikrinama jo sveikata, intensyviai mokoma lietuvių kalbos ir lietuvių kultūros, kad būtų tinkamai pasiruošta įsilieti į Lietuvos visuomenę bei darbo rinką.

Pasibaigus integracijai Pabėgėlių priėmimo centre, parama integracijai teikiama savivaldybės teritorijoje, ji trunka iki 12 mėn. Šiuo integracijos etapu nevyriausybinės organizacijos teikia kuratoriaus paslaugas. Kuratoriai užsieniečiui padeda įsigyti būtiniausius reikmenis, išsinuomoti butą, išmoka pinigines pašalpas, organizuoja užsieniečiui lietuvių kalbos mokymą, organizuoja vaikų darželio lankymą, vaikų mokymąsi mokykloje, konsultuoja užsieniečius visais klausimais, užtikrina užsieniečio lankymąsi darbo biržoje, padeda užpildyti ir parengti reikalingus dokumentus ir pan.

Per praėjusius metusparama integracijai Pabėgėlių priėmimo centre naudojosi 264 prieglobstį gavę užsieniečiai, daugiausia atvykę iš Sirijos, Vietnamo, Irako, Azerbaidžano, Afganistano ir kt. Parama integracijai taip pat naudojosi ir 119 lietuvių kilmės žmonių iš Ukrainos. Lyginant integraciją savivaldybėse, pernai daugiausia prieglobsčio gavėjų gyveno Vilniuje (apie 82 proc.).

Ryšių su visuomene skyrius, tel.: 266 8191, 266 8122.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inf.