Antradienis, 24 October 2017 12:21

Geros emocijos liejosi per kraštus!

Parašė į Renginiai

Mokslo metų pradžioje kiekvienas pirmokas gauna Lietuvos pirmoko pasą. Šiame simboliniame dokumente trumpai supažindinama su Lietuvos gamta, kalba, miestais, kariuomene, gretimomis šalimis, pateikiama faktų iš Lietuvos istorijos, Lietuvos himnas, papasakojama apie svarbiausius mūsų šalies simbolius – Vytį ir vėliavos spalvų reikšmę. Mažieji čia randa patarimų, kaip saugiai elgtis kelyje ar gatvėje, kt., taip pat savo pase gali pasižymėti svarbiausius pirmųjų mokymosi metų įvykius, įsiklijuoti savo ir klasės nuotraukas; pase paskirtas atvartas, kur tėvai, draugai, mokytojai ar žymūs žmonės galės įrašyti linkėjimus.

Antradienis, 24 October 2017 12:21

Geros emocijos liejosi per kraštus!

Parašė į Renginiai

Mokslo metų pradžioje kiekvienas pirmokas gauna Lietuvos pirmoko pasą. Šiame simboliniame dokumente trumpai supažindinama su Lietuvos gamta, kalba, miestais, kariuomene, gretimomis šalimis, pateikiama faktų iš Lietuvos istorijos, Lietuvos himnas, papasakojama apie svarbiausius mūsų šalies simbolius – Vytį ir vėliavos spalvų reikšmę. Mažieji čia randa patarimų, kaip saugiai elgtis kelyje ar gatvėje, kt., taip pat savo pase gali pasižymėti svarbiausius pirmųjų mokymosi metų įvykius, įsiklijuoti savo ir klasės nuotraukas; pase paskirtas atvartas, kur tėvai, draugai, mokytojai ar žymūs žmonės galės įrašyti linkėjimus.

Praėjusį penktadienį, spalio 20-ąją, vyko poezijos klubo „Šaltinis“ rengiama šventė. Savo eiles tą vakarą skaitė Jonavos poezijos kūrėjai: Ana Aleksandravičienė, Marytė Autukienė, Ričardas Juozas Drabavičius, Marius Glinskas, Albina Jefimenko, Valentina Kašauskienė, Mykolas Kručas, Irena Nagulevičienė, Albinas Pavasaris, Vytautas Riaubiškis, Nijolė Smolina, Laimutė Šatienė, Sigutė Venckutė, Justina Zaleckaitė, Petras Zlatkus, Lina Žuvininkaitė, Jadvyga Trumpickaitė, Janina Lekavičienė. Pirmą kartą savo kūryba pasidalijo jonavietis Aloyzas Vaznaitis.

Ketvirtadienis, 19 October 2017 13:25

Modernus menas puikia derėjo su verslumu

Parašė į Renginiai

Jonavos Senamiesčio gimnazijos mokinės Mireta Jurgelevičiūtė, Meda Balsevičiūtė, Augustė Statkevičiūtė, Agnė Tamošiūnaitė ir Ieva Plančiūnaitė, lydimos anglų kalbos mokytojos Leonoros Večkienės, spalio pradžioje Suomijoje Porvo mieste vykdė tarptautinio projekto „Modernūs menai jungia žmones“ baigiamąją programą.

Trečiadienis, 18 October 2017 10:21

Būkime draugiški gyvūnams

Parašė į Renginiai

Jonavos viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje jau nebe pirmus metus organizuojama šventinė-pažintinė popietė „Letenėlės“, skirta Pasaulinei gyvūnijos dienai paminėti. Minėdami šią dieną skatinkime žmones labiau pasirūpinti augintinių gerove, ginti gyvūnų teises, atkreipkime dėmesį į opias augintinių problemas.

Trečiadienis, 18 October 2017 10:19

Tremties vaikų istorijos sugulė į knygas

Parašė į Renginiai

Praėjusią savaitę Jonavos viešojoje bibliotekoje vyko Stanislovo Abromavičiaus knygos „Tremties vaikai“ trečiosios dalies pristatymas. Renginį vedusi Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos valdybos pirmininkė Rasa Duobaitė-Bumbulienė trumpai supažindino susirinkusius su sąjungos vykdoma veikla, ypač pasidžiaugė knygų leidyba ir knygynėliu, kuriame platinamos knygos apie rezistencijos kovas, tremties vargus ir sąjungos veiklą.

Trečiadienis, 11 October 2017 11:07

Gyventojai bus skatinami išmaniai naudotis internetu

Parašė į Renginiai

Europos Sąjungos skaitmeninėje darbotvarkėje teigiama, kad iki 2020 m. gerokai padaugės naujų darbo vietų, kuriose reikės informacinių ir ryšių technologijų įgūdžių. Šia darbotvarke siekiama ne tik to, kad visi gyventojai naudotųsi internetu, bet ir kad orientuotųsi skaitmeniniame pasaulyje. 2014-2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkėje“ numatyta ugdyti gyventojų gebėjimus naudotis elektroninėmis paslaugomis ir didinti jų informuotumą apie naujas technologijas ir elektronines paslaugas, vykdant edukacinius ir naujų technologijų, elektroninių paslaugų sklaidos projektus viešosiose bibliotekose.

Puslapis 103 iš 129