Akylūs skaitytojai, komplektuojantys  Jonavos krašto kultūros ir istorijos leidinį „Taurosta“, tikriausiai pastebėjo, kad šių metų pirmojo numerio tiražas sumažėjo net 150 egzempliorių. Jeigu iki šiol būdavo spausdinama 500 žurnalų, tai nuo dabar skaičius ganėtinai „nutirpo“. Brangstanti leidyba kelia nerimą ir rūpestį dėl „Taurostos“ likimo. Tačiau prarasti tokį vertingą, informatyvų ir gana skoningą krašto metraštį būtų labai prastas sprendimas. Tikėdamiesi, kad jį skaitysime ir ateityje, susipažinkime su šio numerio turiniu.

Ketvirtadienis, 10 August 2023 13:06

Rugių šventė

Parašė į Laisvalaikis

Liepos mėnesio pabaigoje ateina rugiapjūtės metas: nunoksta rugiai ir prieš juos pjaunant atliekamos reikšmingos senovinės apeigos. Rugiapjūtė – buvęs pats svarbiausias ūkio darbas, nuo kurio sėkmės priklausydavo, ar šeima turės duonos. Nes duona nuo seno buvo pagrindinis ir svarbiausias žmonių maistas. Ją ypatingai gerbė, vadino šventa. Su duona sutikdavo ir išleisdavo garbingą svečią, ją nešdavosi eidami į svečius. Statydami namus, duoną dėdavo į pamatus, nes ji saugodavo namus nuo nelaimių ir piktų dvasių. Visas šventas apeigas lydėjo duona ir ugnis.

Ketvirtadienis, 10 August 2023 13:05

„Maratonas“ pakvietė į maratoną

Parašė į Renginiai

Jonavos bėgimo klubas „Maratonas“ (prezidentė Gintarė Litvinavičienė) suorganizavo bėgimą „Lietuvai – 105 metai, Jonavoje – 105 ratai“. Turbūt jau iš pačių varžybų pavadinimo supratote, kad šio maratono pagrindinė idėja ir mintis – šiemet Lietuvai sukanka 105-eri, o maratoną stadione „sudaro“ 105 ratai. 

Nuo liepos 21d. iki rugpjūčio 21 d., visą mėnesį Jonavos viešosios bibliotekos lankytojai gali apžiūrėti Birutės Gadišauskienės tapybos darbų parodą „Kūrybos magija“. Mėnesiui persiritus į antrąją pusę, liepos 21 d., kūrėja pakvietė bičiulius, pažįstamus ir tuos, kuriems įdomi jos saviraiška, į minėtos parodos pristatymą. 

Liepos 30 d., sekmadienį, Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapija šventė bažnyčios pastatymo 230 metų jubiliejų. 12 val. vyko iškilmingos Šv. Mišios ir atlaidų procesija, po kurių tikintieji bažnyčios kiemelyje klausėsi Jonavos rajono savivaldybės mero M. Sinkevičiaus, parapijos klebono V. Birjoto ir kitų renginio svečių sveikinimų.

Penktadienis, 28 July 2023 08:51

Atvirukas iš Jonavos (07.30 d.)

Parašė į Renginiai

Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios istorija yra neatsiejama nuo Jonavos miesto įkūrėjų didikų Kosakovskių istorijos – ši bažnyčia, kartu su buvusio vienuolyno pastatu, yra vieni iš seniausių pastatų Jonavoje, menančių didikų Kosakovskių laikus ir jų nuveiktus darbus. Dar XVIII a. pirmoje pusėje gražiame Neries slėnyje, kur nuo seno kirtosi Vilnių, Kauną, Ukmergę ir Kėdainius jungiantys keliai, didikai Marijona ir Dominykas Kosakovskiai pradėjo kurti privatų miestelį. Dominykas savo tėvo Jono garbei naująjį miestelį pavadino Jonava.

Tiek literatūroje, tiek archyviniuose dokumentuose yra minimos pavardės, vietovės, bet platesnės informacijos tenka ilgai ieškoti. Apie eilinius kovotojus informacijos beveik nėra. Prisimenami vadovaujantys asmenys arba jų artimi bendražygiai. Vienas tokių – kiek primirštas Zigmanto Sierakausko adjutantas Jaroslavas Kosakovskis, valdęs Martyniškio, Barsukinės ir Žeimių dvarus.

Puslapis 14 iš 134