Lietuvos kariuomenė informuoja gyventojus, kad 2023 m. gruodžio 18–19 d. Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų karinis vienetas atliks žygį iš savo dislokacijos vietos, esančios Rukloje, Jonavos rajono savivaldybėje, į Brigados generolo Kazio Veverskio poligoną, esantį Gulioniškės k., Kazlų Rūdos savivaldybėje, ir atgal.
ES vis aktyviau skverbiasi į visus procesus, vykstančius jos valstybių narių teritorijoje. Siekiama reguliuoti beveik viską: žemės ūkį, energetiką, ekonomiką, socialinę sferą, užsienio politiką ir žinoma – žmogaus teises. Tačiau gražiai ir daug kalbėdama apie mažumų teises, ES nepastebi dramblio kambaryje – diskriminuojamų ir nykstančių…
Puslapis 14 iš 127