Vadovaudamiesi Lietuvos kariuomenės vado 2009 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. V-822 „Dėl poligonų ir atskirų šaudyklų naudojimo planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais), informuojame, kad Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomojo pulko (toliau – Mokomasis pulkas) Gaižiūnų poligone 2017 m. rugsėjo 1-30…
Naikinant iki šiol Lietuvoje didžiausią afrikinio kiaulių maro židinį UAB „Beržų kompleksas“ priklausančiame ūkyje, Šilų k. specialiai parinktose vietose buvo utilizuota 24 336 kiaulių ir 2645 t pašarų. Nors utilizavimo vieta buvo parinkta ir suderinta su visomis atsakingomis tarnybomis, tokio dydžio gyvūnų gaišenų ir pašarų…
Puslapis 47 iš 56