Smulkaus ir vidutinio verslo bei ūkininkų rėmimo fondas Jonavoje veikia jau ne pirmus metus. Jis skirtas skatinti rajono ekonomikos plėtrą, didinti konkurencingumą, teikiant finansinę paramą smulkaus ir vidutinio verslo subjektams, įregistruotiems ir savo veiklą vykdantiems Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje ir atitinkantiems fondo nuostatų reikalavimus.
2015 ir 2016 m. buvo atlikti tyrimai narkotinių medžiagų paplitimui mokymo įstaigose įvertinti. Analizuojant 2015 ir 2016 m. narkotikų aptikimo paviršiuose tyrimo rezultatus, galima teigti, kad rezultatai per pastaruosius metus išlieka panašūs. Rezultatai parodė, kad iš tyrime dalyvavusių 18 Jonavos ugdymo įstaigų (9 kaimo ir 9…
Puslapis 45 iš 56