Pasirašyta partnerystės sutartis

Trečiadienis, 10 July 2019 14:35 Parašė
Praėjusį pirmadienį Jonavos rajono savivaldybėje lankėsi Xuzhou miesto savivaldybės (Kinijos Liaudies Respublika) atstovai pasirašyti partnerystės sutarties. Juos sutiko Jonavos rajono savivaldybės meras Mindaugas Sinkevičius, mero patarėja Alina Batulevičienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Agnė Šalomskė bei vyriausioji specialistė Aksana Zacharova.
Praėjusį ketvirtadienį rajono Tarybos posėdžio metu svarstyti 37 klausimai, susipažinta su Jonavos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaita (pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis). Iš rajono tarybos narių atsistatydinus Birutei Gailienei (paskirta dirbti rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja)…

Ne nugenėjo, o sudarkė

Antradienis, 09 July 2019 10:49 Parašė
Prieš kelias savaites, tvarkant aplinką prie Varnakos upelio, apgenėti ir prie Sodų g. 91-ojo namo augantys aukšti medžiai. Apgenėti, atrodo, ne dėl atnaujinamo tako į Rimkus ir jaukesnio vaizdo, o dėl virš jų besidriekiančių aukštos įtampos laidų. Deja, darbas atliktas neturint žalio supratimo apie genėjimą.
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija – vienintelė aukštoji mokykla, ruošianti Lietuvos Respublikos kariuomenės vadus ir specialistus. Šioje akademijoje rengiami visapusiškai išsilavinę, pilietiškai brandūs bei nacionalinį saugumą užtikrinti pasirengę karininkai. Jaunuoliai  įstoję į karo akademiją turi galimybę pasirinkti vieną iš studijų programų, atitinkančią asmens interesus,…