Motinos dienai

Trečiadienis, 04 May 2022 09:15 Parašė
Kažkur toli, beraščiuose laukų toliuose, kiek akys mato ieškojau ženklų, stovėdama ant prosenelio žemės. Nėra miško, malūno, tik likę tilto akmeninės atramos griuvėsiai prie Mūšos. Vietoj pastatų, likę tik keli akmenys vidury lauko, moliu drėbtas svirnas įaugęs į žemę, pakely trys kelrodžiai ąžuolai, melioracijos griovys…
XVII amžiuje pastatyta Skarulių Šv. Onos bažnyčia, panaikinus Skarulių parapiją, įgijo Antrosios Jonavos bažnyčios statusą. Tai unikalus gotikos ir renesanso epochų sandūros architektūros paminklas, Jonavos kraštą garsinantis Skarulių muzikos festivaliu bei Didžiaisiais Šv. Onos atlaidais. Ištuštėjusiame kaime veikianti šventovė šiemet mini 400 metų sukaktį.   
Žeimių  miestelis,  prigludęs  Jonavos  pašonėje,  garsėja  turtinga,  senus  laikus  menančia  istorija,  stebėtinai  puikiai  atrodančiu  didingu  XV a.  pab.  dvaro  rūmų  ansambliu,  puošnia  neogotikine  aukštais  bokštais  dangų  remiančia  bažnyčia.  Tačiau  vien  pastatai  ir nebyli  istorija  negalėtų  tiek  garsinti  miestelio,  jei  nebūtų  žmogaus,  kuris  visas  praeitį  menančias …
Puslapis 12 iš 27