Paskelbtas Laisvalaikis

Ugdė skautiškos veiklos įgūdžius

Trečiadienis, 21 December 2016 11:47 Parašė 

Lietuvos skautijos Kauno krašto Šventosios tunto Medeinės draugovės skautų sueiga – dar vienas neformaliojo vaikų švietimo programos renginys. Jaunieji skautai sueigos metu įtvirtino rikiuotės, skautiškos veiklos įgūdžius, ugdė kūrybinius gebėjimus. Turint skautų priesako dalį, bendraujant ir bendradarbiaujant reikėjo susirasti sesę ar brolį, kuris turi trūkstamą priesako dalį ar žodį. Ne visiems buvo lengva išmokti rikiuotės elementus ir raportuoti, tačiau įmanoma. Daug emocijų sukėlė parengti pasirodymai pagal pateiktus priesakus – paaiškėjo, kad parengti pasirodymą, ne trumpesnį kaip 3 ir ne ilgesnį kaip 4 min., nėra taip paprasta.

Skiltys operatyviai susirinko vokus su 5-iomis užduotimis ir susitelkusios įveikė pateiktas užduotis: iššifruoti Morzės abėcėle parašytą tekstą, sugiedoti Lietuvos skautijos himną, Lietuvos žemėlapyje pažymėti 7 objektus ir savo gimtąją vietovę, atlikti užduotis žaidimo kortelėje, atspėti užduotį pagal pateiktą apibūdinimą ir ją atlikti.

Vaikai ir paaugliai užduotis atliko puikiai, jaunesnieji veikė kartu su vyresniaisiais ir mokėsi iš jų. Tobulindami įgūdžius jaunuoliai tobulėjo kaip asmenybės.

Dalia AUTUKIENĖ ir Jolita PRANSKŪNIENĖ

Lietuvos skautijos Kauno krašto skautų vadovės