Paskelbtas Renginiai

Mokomės skautiškai: vertingos patirtys, naudingi įgūdžiai ir draugai

Antradienis, 29 November 2016 11:36 Parašė 

Lietuvos skautijos Kauno krašto Šventosios tunto (Jonavos r.) tradicinėje naktinėje sueigoje „Skautorama ir sportas“ dalyvavo Jonavos Justino Vareikio, Panoterių ir Medeinės (Bukonių) draugovių skautai. Tai – neformaliojo vaikų švietimo programos renginys.

Rikiuotės raportai su skambiais skautiškais šūkiais – privaloma visų skautiškų renginių pradžia ir pabaiga. Po rikiuotės visų trijų draugovių skautai pristatė pranešimus pagal jaunimo programą: Medeinės draugovės skautės Greta ir Gustė – apie pasaulio skautų šefą Robertą Baden Powell‘į ir jo šeimą bei skautų priesakus, Justino Vareikio draugovės skautas Osvaldas – apie Lietuvos skautijos atributiką, Panoterių draugovės skautės Gabija ir Žaneta papasakojo apie Lietuvos skautus ir Lietuvos skautiją. Skautiško protmūšio metu skirtingo amžiaus skautų komandų nariai privalėjo prisiminti visą žinomą informaciją ir priimti bendrą sprendimą, o tuomet pateikti atsakymą. Antroji protmūšio dalis vyko sporto salėje – reikėjo greitai judėti, žaibiškai mąstyti ir teisingai atlikti užduotį.

Antroje dalyje visi skautai – nuo jauniausio iki vyriausio – išbandė savo jėgas jiems patraukliausiose rungtyse: estafetėse, krepšinio, smiginio, šaškių, lanko sukimo rungtyse. Estafetėse buvo būtinas ne tik greitis, bet ir skautiškų dalykų išmanymas, sumanumas. Prie vakaro laužo skambėjo dainos, ir šūkiai, vyko nepakartojama sesių ir brolių dainų dvikova.

Veiklas organizuoja patys vaikai ir paaugliai, bendradarbiaudami tarpusavyje: vyresnieji atsako už jaunesnius – ne tik padeda jiems siekti sėkmės, bet ir patys džiaugiasi rezultatu. Šaunūs vaikai – didelis džiaugsmas vadovėms. Visa tai – skautiškas gyvenimas: nelengvas, bet ugdantis ištvermę, valią, organizuotumą, pagarbą sau ir kitam.

Dalia AUTUKIENĖ

LS Kauno krašto skautų vadovė

Web Analytics