Paskelbtas Rajono naujienos

Jonavos mėgėjų teatras Ukrainoje pripažintas profesionaliu

Penktadienis, 07 October 2016 08:10 Parašė 

Jonavos ir Lietuvos pavadinimai mirgėte mirga Ukrainos Volynės krašto žiniasklaidos priemonėse po Jonavos rajono savivaldybės teatro pasirodymo III-ajame tarptautiniame teatrų festivalyje „Keliaujanti pakaba“, rugsėjo 30 – spalio 2 dienomis vykusiame Lucko mieste.

Antrąją festivalio dieną autentiškame bombų slėptuvės bunkeryje suvaidinta J. Andriulevičiaus poetinė pokario drama „Namo“ dėl ukrainiečiams artimos temos aktualumo, įtaigios jonaviečių aktorių vaidybos sukrėtė itin gausiai bunkeryje susirinkusią publiką. Po spektaklio žmonės ilgai nesiskirstė, siekė apkabinti kiekvieną aktorių, dalinosi įspūdžiais ir savo šeimų istorijomis dabartiniame Ukrainos kare...

Jonavos rajono savivaldybės teatras Lucko festivalyje buvo vienintelis mėgėjų teatras tarp 10 profesionalių festivalio dalyvių iš Ukrainos, Lenkijos ir Gruzijos. Tačiau jonaviečių teatro mėgėjų profesionalumą įrodė festivalio uždarymo metu pasipylusios padėkos ir nominacijos – po tris tokio aukšto lygio įvertinimus festivalyje „Keliaujanti pakaba“ tegavo profesionalus teatras iš Charkovo „Publicist“ ir Jonavos rajono savivaldybės teatras.

Gintarė Vaiciekavičiūtė
Jonavos rajono savivaldybės teatro pastatyminės dalies vedėja

Web Analytics