Paskelbtas Miesto naujienos

Nurašomi 31 daugiabučio namo investicijų planai. Nerenovuojamų namų sąrašas.

Trečiadienis, 05 October 2016 09:54 Parašė 

2016 m. rugsėjo 19 d. LR aplinkos ministras savo įsakymu pakeitė iš esmės iki šiol galiojusią tvarką dėl daugiabučių namų atnaujinimo. Anksčiau parengtiems investicijų planams nebuvo nustatomas galiojimo laikotarpis ir pasitaikydavo, kad namai, nepritarę renovacijai, po poros metų persigalvodavo, perbalsuodavo, tikdavo visi iki tol turėti pirminiai dokumentai. Dabar investicijų planai, nepatvirtinti iki 2016 m. rugsėjo pabaigos, netenka galios. Jie privalo būti perdaromi ir teikiami derinti VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrai iš naujo pagal skelbiamus kvietimus. Iki 2015-03-31 buvo galima teikti VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrai derinti visus norinčius namus. Nuo 2015-04-01 iki š. m. rugsėjo mėnesio nebuvo priimamas nė vienas namas.

Dabar turime pirmąjį paskelbtą kvietimą, tačiau namams, jau turėjusiems pirminius dokumentus, tai reiškia papildomas išlaidas dėl dokumentų korekcijos, mažesnę valstybės paramą statybos rangos darbams, dalies paramos teikimą ne tiesiogiai, o per palūkanų nurašymą, mažas galimybes patekti tarp kvietimo namų.

Šiam pirmajam kvietimui turime teisę pateikti 7 naujus namus. Jau dabar savivaldybės Taryba yra pritarusi 22, todėl administracija turi atsižvelgti į aplinkos ministro įsakymą ir derinimui teikti tik 7 namus iš 22 pagal kvartališkumą, šilumos suvartojimo kiekį, gyventojų pritarimą. Gyventojai investicijų planų rengimą palaiko, dokumentai buvo parengti gyventojų lėšomis. Taigi turime faktinį konkursą tarp namų, senieji namai, kurie nepritarė atnaujinimui, ateityje lygiai taip pat pateks tarp naujų namų ir dalyvaus vietiniame konkurse, žinoma, jei norės renovacijos.

Kadangi renovacijos procesui suaktyvinti 2013-2014 m. investicijų planai buvo rengiami ES paramos ir savivaldybės lėšomis, informuojame, kad su ministro įsakymo įsigaliojimu neteko galios šių namų investicijų planai, šie namai nebus atnaujinami: Jonavoje - A. Kulviečio g. 1, Chemikų g. 6, Chemikų g. 27, Chemikų g. 49, Chemikų g. 74, Chemikų g. 98, Chemikų g. 100, Chemikų g. 122, Girelės g. 3, Girelės g. 4, Kauno g. 68, Kosmonautų g. 32, Lietavos g. 11 (bendrija), Lietavos g. 13 (bendrija), Lietavos g. 29, Lietavos g. 39, Lietavos g. 43 (bendrija), Varnutės g. 3a (bendrija), Vasario 16-osios g. 18, Vilties g. 31a, Žalioji g. 8, Žeimių takas 4a, Žeimių takas 9, Žemaitės g. 18 II sekcija, Žemaitės g. 18 sekcija 1 ir sekcija 3, Žemaitės g. 9, P. Vaičiūno g. 20; Rukloje - Ruklio g. 7, Rupeikio g. 1, Rupeikio g. 5; Juškonyse - Suvalkiečių g. 3 (jungtinė veikla).

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus inf.

Atnaujinta Trečiadienis, 05 October 2016 10:02
Web Analytics