Spausdinti šį puslapį
Paskelbtas Rajono naujienos

Mokomasis pulkas mini 18 metų sukaktį

Antradienis, 04 October 2016 15:36 Parašė 

Spalio 1 dieną Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomasis pulkas paminėjo 18-ąsias dalinio įkūrimo metines. Šis dalinys atlieka svarbų vaidmenį Lietuvos kariuomenėje vykdydamas Bazinį kario kursą Lietuvos Respublikos piliečiams, atliekantiems nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą, kariams savanoriams, Lietuvos karo akademijos kariūnams ir Lietuvos policijos mokyklos kursantams. Galbūt todėl dalinys dažnai vadinamas „Vartais į Lietuvos kariuomenę".

Per aštuoniolika metų bazinius karinius kursus baigė: 1999-2008 m. - daugiau kaip 27 000 privalomosios pradinės karo tarnybos karių; 2008-2009 m. - apie 400 profesinės karo tarnybos karių;

o 2009-2011 m. bazinius kulkosvaidininkų ir granatsvaidininkų kursus baigė apie 200 karių iš įvairių Lietuvos kariuomenės dalinių. Nuo 2009 m. iki šiol rengiant rezervą ir atranką į Lietuvos kariuomenę parengta per 3 000 karių. Nuo 2012 m. liepos pagal Bazinį kario savanorio įgūdžių kursą pradėjus rengti karius savanorius, per daugiau nei keturis metus parengta apie 4 000 karių savanorių.

Per daugelį metų pulke susiformavo brandus kolektyvas - karininkai ir puskarininkiai (instruktoriai), gebantys efektyviai ir kryptingai veikti tolesnį jauno žmogaus formavimąsi. Dalinio instruktorių ir vadų dėka jaunuoliai tampa kariais ir tikrais vyrais, sugebančiais nugalėti sunkumus ir įvykdyti jiems keliamas užduotis. Stipri kolektyvo dvasia ir atsakomybė - tai bruožai, kuriais galėjo pasikliauti kiekvienas daliniui vadovavęs vadas.

Pasitikdami dalinio įkūrimo dieną didžiuojamės, kad ne vienas privalomosios pradinės karo tarnybos karys, ištarnavęs jam skirtą laiką, įsiliejo į profesinės karo tarnybos karių gretas ir tęsia tarnybą ne tik Mokomajame pulke, bet ir kituose Lietuvos kariuomenės daliniuose, nemažai jų pasirinko karininko profesiją. Tikime, kad gerai, profesionaliai perteikiamos žinios, komandinio darbo įgūdžiai bei teigiami pirmieji jaunuolių įspūdžiai karinės tarnybos pradžioje lems tolimesnę jų tarnybos kariuomenėje eigą, suteiks daugiau atsakingumo ir pasitikėjimo savimi civiliniame gyvenime.

Rugsėjo 30 d. vyko renginiai, skirti Mokomojo pulko 18-osioms įkūrimo metinėms paminėti. Tą dieną visi dalinio kariai ir darbuotojai pakviesti į šv. Mišias, kurias aukojo Ruklos įgulos kapelionas mjr. Arnoldas Valkauskas, vyko šventinė rikiuotė, skirta šiai daliniui svarbiai dienai paminėti. Rikiuotės metu paskatinti ir pagerbti daliniui nusipelnę ir ilgiausią tarnybos stažą dalinyje turintys kariai bei darbuotojai.

,,Mokomasis pulkas per aštuoniolika gyvavimo metų yra parengęs tūkstančius Lietuvos kariuomenės gynėjų. Vieni iš jų - jau daug pasiekę karininkai, kiti - puikūs puskarininkiai, o kiti, kurie nepasirinko profesinės karo tarnybos kario kelio, yra puikūs savo šalies piliečiai, pasirengę bet kada prisidėti prie ginkluotos šalies gynybos ir stoti su ginklu ginti savo valstybės suverenumo. Mokomasis pulkas didžiuojasi kiekvienu savo kariu ir darbuotoju, nes per šiuos metus buvo ne tik parengti Lietuvos kariuomenės gynėjai, bet ir pats Mokomasis pulkas tapo vizitine Lietuvos kariuomenės kario kortele: ištobulintos mokymo programos, kariai baigė daugybę kvalifikacijos kursų, dalyvavo tarptautinėse operacijose ir visas žinias bei įgūdžius pritaikė rengdami mūsų šalies nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos karius, savanorius, policininkus, šaulius, būsimus profesinės karo tarnybos karius. Aš, Mokomojo pulko vadas, didžiuojuosi tarnaudamas su tokiais puikiais Mokomojo pulko kariais, kurie sugeba per 8 savaites iš civilio parengti disciplinuotą, motyvuotą, gerai valdyti savo ginklą gebantį ir visus bazinius taktinius elementus mokantį karį, kuris po kursų gali įsilieti į bet kurį Lietuvos kariuomenės dalinį ir mokytis kolektyvinių kovos užduočių. Nežiūrint į tai, kas pasiekta, Mokomojo pulko karių uždavinys - įgyvendinti Lietuvos kariuomenės vado gaires, kad visi Lietuvos kariuomenės kariai, pradedantys profesinę kario tarnybą, bazinius karinius kursus būtų baigę Mokomajame pulke", – šventės proga sakė Mokomojo pulko vadas plk. ltn. Aleksiejus Gaiževskis.

Pagrindinė Mokomojo pulko užduotis - vykdyti Bazinį kario kursą, kad būtų parengti kariai, gebantys atlikti individualias užduotis taikos ir kovinių veiksmų metu, kariams būtų suteikta teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, būtinų ginant valstybę.

Parengė Valia Utyrienė, Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos Mokomojo pulko viešųjų ryšių specialistė

KAM foto.

Atnaujinta Ketvirtadienis, 06 October 2016 13:21
Web Analytics