Paskelbtas Rajono naujienos

Rukloje nusileido beveik pusantro šimto JAV parašiutininkų

Ketvirtadienis, 15 September 2016 11:44 Parašė 

Rugsėjo 13 d. Gaižiūnų poligone Rukloje oro desanto operacija „Bayonet Strike“ („Durtuvo kirtis“) prasidėjo nauja JAV karių iš 173-osios oro desanto brigados (angl. 173rd Airborne Brigade) rotacija Lietuvoje.

Operacijos metu JAV 2-503D desantininkų „Able“ kuopos kariai kartu su Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ LDK Butigeidžio dragūnų bataliono 2-osios ir žvalgų kuopų kariais atliko oro desanto operaciją. Tokio pobūdžio operacijomis JAV kariai demonstruoja gebėjimą greitai perdislokuoti pajėgas į operacijos regioną, susijungti su pajėgomis, esančiomis rajone ir vykdyti bendras karines operacijas. Bendrais JAV ir Lietuvos karių mokymais regione, pačių karių sugebėjimais bus didinama NATO sąveika ir bendras saugumas.

„Žemaitijos“ dragūnų bataliono kariams tai puiki galimybė treniruotis bendrų veiksmų suderinamumą su desantiniu padaliniu, vykdyti desantavimosi vietos apsaugą, susijungimą su pajėgomis, puolimo ir gynybines operacijas.

173-osios oro desanto brigados „Able“ kuopos kariai pakeis šiuo metu Lietuvoje tarnybą jau baigiančius JAV 3-ojo bataliono 69-ojo sunkiosios ginkluotės pulko (angl. 3rd Battalion, 69th Armor Regiment) karius ir liks treniruotis ir bendrai vykdyti pratybas su Lietuvos kariais iki kitų metų vasario mėnesio.

Naujoji JAV karių pamaina bus dislokuota Rukloje, pratybose kariai naudos pėstininkų ginkluotę: automatinius šautuvus, prieštankinius granatsvaidžius, visureigius HMMWV.

173-oji oro desanto brigada yra dislokuota Italijos mieste Vičensa. Šis padalinys specializuojasi greito perdislokavimo operacijose, gali vykdyti įvairias karines operacijas, desantuotis į numatytą operacijos regioną.

JAV sausumos pajėgų kariai Baltijos šalyse ir Rytų Europoje rotuojasi nuo 2014 m. pavasario, kaip dalis JAV sausumos pajėgų operacijos Rytinėje aljanso dalyje „Atlanto ryžtas“ (angl. Operation Atlantic Resolve).

KAM inf.

Ievos Budzeikaitės nuotr.