Paskelbtas Renginiai

„Kraitės“ istorija įkopė į trečią dešimtmetį

Trečiadienis, 16 November 2022 11:19 Parašė 

Lapkričiui įpusėjus, Čičinų kultūros centre surengtoje poezijos ir muzikos šventėje „Laiškai rudeniui“ didžiausias dėmesys buvo skirtas tradicinės muzikos kapelos „Kraitė“ dvidešimtmečiui. Renginyje dalyvavę garbūs svečiai pasidžiaugė vietos kultūros nešėjų neblėstančia energija, kurią jiems įkvepia Loreta Ratautienė, vadovaujanti ne tik „Kraitei“, bet ir prieš dešimt metų Jonavos kultūros centre  suburtam vaikų folkloro kolektyvui „Ramtatukai“. Vakaro metu skambėjo dainos, liejosi eilėraščių posmai, o susirinkusiųjų veiduose atsispindėjo meilės ir pagarbos kibirkštėlės kultūrą puoselėjantiems žmonėms.

Veiklos laikotarpis

Anot L. Ratautienės, sėkmė priklauso ne tik nuo žmogaus norų, bet ir galimybių ateiti į repeticijas, išvykti koncertuoti ir aukoti savo brangų laiką, kurio kaimo gyventojui visada trūksta. Tačiau, vadovės teigimu, žmones vilioja ir traukia muzika – vieni renkasi repertuarą ir rengia koncertus, kiti mielai klausosi jų dainavimo.

Loreta, Čičinų kultūros centre pradėjusi dirbti 1988-aisiais, sako, kad gerai pažįsta žmones ir jais didžiuojasi. „Tada ir pradėjome dainuoti. Tačiau kapelos gimtadieniu laikome 2002 metus, kai meno vadove dirbo Batėgalos kultūros centro darbuotoja Rita Benošienė. Netrukus jai išėjus, kapelos veiklą perėmiau aš. Tai tęsiasi iki šių dienų, – prisiminė ji. – Minint dešimtmetį, kolektyvui suteiktas tradicinės muzikos kapelos „Kraitės“ vardas. Savo krikštatėviais laikome tuometę Jonavos kultūros centro (JKC) direktorę Gintarę Vaiciekavičiūtę ir Kulvos seniūnijai vadovavusį Juozą Plukį. Vardo suteikimas – tai ir pasitikėjimas, ir pasididžiavimas ir, žinoma, įpareigojimas siekti kuo geresnių rezultatų. O 10–15 veiklos metus laikome „aukso amžiumi“. Tuo metu kapelą papildydavo Gretė Ambrazevičiūtė, melodijas vinguriavusi gitara, grojusi lumzdeliu ir net cimbolais. Džiugu, kad daugiau kaip dešimtmetį koncertinėje veikloje dalyvavo merginos seneliai Danutė ir Algis Uksai, ilgamečiai kolektyvo nariai Janina ir Vidmantas Kurgonai, kiti dainą mylintys žmonės. Suprantama, per visą laikotarpį teko patirti ir sunkumų, kuriuos savo pasiryžimu įveikėme, ir labai džiugių akimirkų. Iki šiol savo repertuare turime daugiau kaip pusšimtį dainų.“  

Kapelos dalyvės

Vadovė prisipažino, kad didžiuojasi savo kapelos dalyvėmis ir apie kiekvieną labai šiltai atsiliepė. Štai pedagogė Vyta Orlovienė, ne tik dainuojanti, bet ir mušanti būgną,  yra „kapelos veteranė, kolektyvo veikloje dalyvaujanti nuo jos įsikūrimo pradžios“. Irma Jefimova – „nepakartojamo balso turėtoja, lakštingala ir bosistė“, grojanti senoviniu tradiciniu instrumentu – basetle. Jūratė Palaitienė – „dainorėlė, visada geriausiai išmokstanti dainų žodžius ir niekada nesuklystanti“.

Prieš metus kapelą papildė Violeta Vanagienė, vadovės žodžiais tariant, „naujokė, kruopščiai išmokstanti tekstus ir sėkmingai dainuojanti“. Daug metų smuiku grojo  Audra Noreikaitė. Tiesa, šventinį vakarą šios smuikininkės nebuvo, bet šiuo instrumentu dainininkėms pritarė JKC ansamblio „Pinavija“ ir liaudiškos muzikos kolektyvo „Jonė“  vadovė Virginija Verikienė, galbūt įsiliesianti į „Kraitės“ kapelą.

„Didžiausiu kapelos papuošalu“ Loreta pavadino Danutę Maslauskienę, kuri, būdama garbaus amžiaus, negali atsisakyti dainos. „Ši moteris per gyvenimą keliauja iškėlusi galvą, įveikdama pasitaikančias negandas ir sunkumus. Savo energija ir smagia nuotaika ji geba užkrėsti ne tik dainuojančias koleges, bet ir atėjusiuosius į koncertą“, – kalbėjo L. Ratautienė.

O Danutė tik šypsojosi – kol dar kojos neša, galva veikia, nedainuoti ji negali. Tai patvirtina faktas, kad į šventinį vakarą Čičinų kultūros centre ji atskubėjo tiesiai po kelionės iš Sočio, nesuspėjusi net į namus užsukti. „Čia persirengiau – ir į sceną. O kaip kitaip? „Kraitės“ sukaktis – tai ir man šventė. Privalėjau suspėti“, – gerai nusiteikusi šmaikštavo P. Danutė.

O kai suskambo kapelos dainuojamos dainos „Piemenaitė“, „Šermukšnių vėriniai“, „Putinai“, „Du laivai“, kitos, suošė visa salė – kas drauge traukė melodijas, kas pritarė aplodismentais. Po dainininkių koncerto į sceną pakilo mažieji Čičinų gyventojai Eglė, Emilija, Miglė ir Jonas. Tai, anot L. Ratautienės, žvilgsnis į ateitį, nes, visai tikėtina, šie vaikai – būsima „Kraitės“ pamaina.

Vadovo vaidmuo

„Atvykti į Čičinus mane skatina šios bendruomenės susitelkimas ir draugiškumas. Šie du jos bruožai yra svarbiausi puoselėjant kultūrinį gyvenimą. Tad šiandien tiek „Kraitės“ kapelai, tiek jos vadovei Loretai norisi palinkėti, kad bendruomenę palaikytumėte savo pastangomis, savo gražiu indėliu į jos veiklą, kad ir bendruomenė jaustųsi jūsų dalimi, ir jūs jaustumėtės jos dalimi. Tai išlikite tokie ir ateityje – kaip šiandien, taip ir ateityje turėkite daug draugų. O šįvakar visi kartu pasiklausykime ir gražių dainų, ir rajono poetų sukurtų eilėraščių“, – linkėjo Lietuvos Respublikos Seimo narys Eugenijus Sabutis, visada randantis galimybę apsilankyti rajone organizuojamuose kultūriniuose renginiuose.    

Kulvos seniūnas Ramūnas Gudonavičius sakėsi esąs dažnas Čičinų KC lankytojas. Pasak jo, visada malonu pasikalbėti su L. Ratautiene – aptarti ateities veiklą išsiaiškinti pasitaikančius sudėtingus klausimus. Seniūnas akcentavo, kad renginiai, organizuojami Čičinuose, visuomet yra apgalvoti, išgvildenti ir subrandinti. „Tradiciniai „Rudens laiškai“, o šiandien ir „Kraitės“ jubiliejus surengtas po Šv. Martyno, kuomet baigti visi rudens darbai, kai žmogus gali atsikvėpti, pabendrauti su kaimynu, daugiau laiko skirti dvasiniams dalykams. Teisingai sakoma, kad dirbti reikia taip, kad prakaitas bėgtų, o linksmintis – kad daina skambėtų. Loreta ieško ir randa temų renginiams – gražiai paiminėtas rajono poezijos klubo „Šaltinis“ ir Čičinų kultūros centro bičiulystės dešimtmetis, vaikų kolektyvo „Ramtatukai“ dešimties metų sukaktis,  šiandien „Kraitės“ dvidešimtmečio veikla, daugelis kitokių vakarų. Jus reikia laikyti ne tik Čičinų, bet ir viso krašto nacionaline vertybe“, – džiaugėsi seniūnijos vadovas.  

Jonavos kultūros centro direktorius Sergejus Jefimenka, sveikindamas kapelą gražios sukakties proga, pastebėjo, kad sėkmė ir pasiekimai priklauso nuo vadovo. Anot jo, tiek metų „Kraitė“ gyvuoja todėl, kad jai vadovauja Loreta, sugebanti bendrauti, ieškoti meno mėgėjų, kviesti žmones įsilieti į kapelą dainuoti ir groti. „Tam reikia atsidavimo ir meilės savo darbui. Visoms kolektyvo „dvidešimtmetėms“ moterims linkiu dar ilgai linksmai šokti ir dainuoti, o „Kraitei“ ir toliau ilginti repertuarą ir tokiu būdu susikrauti dar didesnį kraitį“, – sakė svečias, atkreipdamas dėmesį, kad tarp rajono kapelų čičiniečiai užima aukštas pozicijas. Sukakties proga visoms dainininkėms įteikti JKC Padėkos raštai. 

Poezijos posmai

„Ir vėl naujomis mintimis, naujomis eilėmis ir dainomis rašome laiškus rudeniui. Gamta pasipuošė įvairiausiomis spalvomis. Kaip rasos lašas sutalpina savyje saulę, taip žmogaus akyse rudenį pasaulis suraibuliuoja tūkstančiais spalvų. Šiame šventiniame vakare turime progos pasiklausyti rajono poetų sukurtų eilėraščių. Gal namuose neužtenka laiko paskaityti knygą, tai dabar širdimi įsiklausykime į  „Šaltinio“ klubo kūrėjų, su kuriais draugystė tęsiasi daugelį metų, tariamą žodį“, – sakė renginio vedėja, bendruomenės „Čičinų kraštas“ pirmininkė Rita Subatkevičienė.

Savo poezijos posmais čičiniečius pasveikino Danguolė Vasiliauskienė ir Laima Šatienė iš Upninkų. Jų eilėraščiuose suskambo rudens motyvo gaidos, atitinkančios renginio pavadinimą. Petras Zlatkus, rankose laikydamas ką tik išleistą, dar dažais kvepiantį eilėraščių rinkinį „Meilės ir vienatvės filosofija“, iš atminties padeklamavo naujausius savo kūrinius.

Albinas Pavasaris prisipažino jaučiąs sentimentus Čičinų kraštui, nes kadaise čia jam teko dirbti, todėl kiekvienais metais mielai dalyvauja rudens poezijos ir muzikos šventėje. O šį kartą kūrėjas ne tik pasidalijo kūryba, bet ir pamalonino kiekvieną „Kraitės“ dainininkę savo eilėraščių knyga. Klubo Garbės pirmininkė Irena Nagulevičienė savo lyriką papildė eilėraščiu, skirtu tik Čičinuose rengiamiems „Laiškams rudeniui“.

Dvidešimtosios sukakties proga dainomis „Kraitę“ pasveikino Upninkų kultūros centro mėgėjų meno kolektyvas, vadovaujamas Laimos Dobrovolskienės, Jonavos kultūros centro vokalinės muzikos grupė „Pinavija“, kurią subūrė V. Verikienė, bendruomenės nariai.

Vakaro dalyvius pasitiko kultūros centro fojė surengta Linos Medveckaitės-Stankauskienės tapybos darbų paroda.

Irena BŪTĖNAITĖ

Jūratės Jakubavičienės nuotraukos.

logo srtrf