Paskelbtas Rajono naujienos

SKAITYTOJAS KLAUSIA. Kas pasirūpins?

Antradienis, 16 August 2022 12:29 Parašė 
Vienas iš atnaujintų stendų. Vienas iš atnaujintų stendų.

„Alio Jonavai“ paskambino pasipiktinusi Gaižiūnų k. gyventoja (redakcijai pavardė žinoma). Moteris skundėsi Šveicarijos seniūnijos seniūno Algirdo Paplonskio ir jų kaimo seniūnaičio Algimanto Zakarausko neveiklumu. Pasak jos, valdžios vyrai visiškai apleidę Gaižiūnų kaimą, nesprendžia klausimų, susijusių su kelio remontu, tvenkinio priežiūra.

Kaime nėra saugu, važinėja karinė technika, į tiesiamą geležinkelį zuja sunkiasvorės mašinos, suvažinėtas ne vienas žmonių augintinis. Reikia ne tik transporto greitį ribojančio ženklo, bet ir greitį slopinančio įrenginio, vadinamojo „gulinčio policininko“. Anot moters, šią problemą gerai žino ir seniūnaitis, tačiau nieko nesiima.

Gaila ir Gaižiūnų kaime esančio prūdo (maudytis suvažiuodavo iš Jonavos, Ruklos, ką jau kalbėti apie vietinius). Kažkada norėta jį išvalyti, bet esą seniūnaitis nesutikęs, nes susiruošę išvalyti vandens telkinį žmonės norėjo išsivežti dumblą. Vietiniai gyventojai patys pirko amūrus, bet kol jie išvalys, praeis daug laiko. Netvarkoma ir teritorija aplink prūdą, nešienaujamoje vietoje veisiasi gyvatės.

Skambinusioji kvietė žurnalistus atvažiuoti ir patiems pažiūrėti bei palyginti, kokia tvarka yra prie Šveicarijos tvenkinių, o Gaižiūnų – užmirštas.

„Alio Jonava“ kreipėsi į Šveicarijos seniūnijos seniūną ALGIRDĄ PAPLONSKĮ.

„Gaižiūnų kaime seniūnija prižiūri dalį Gaižiūnų k. gatvių, nes dalį prižiūri VĮ „Kelių priežiūra“. Šiais metais seniūnija suremontavo Geležinkelio gatvės asfaltbetonio duobes. Pušyno gatvėje įrengė tris naujus gatvės apšvietimo stulpus. Seniūnaitis Algimantas Zakarauskas savo iniciatyva Gaižiūnuose daug metų sodina ir prižiūri gėles prie skelbimų lentos. Pakelės Gaižiūnuose šienaujamos pastoviai.

Šiuo metu šalia Gaižiūnų vyksta geležinkelio vėžės statybos, todėl padaugėjo  sunkiasvorio transporto. Per Gaižiūnus vyksta Lietuvos bei užsienio valstybių karinis transportas. Jau daug metų su kariškiais yra suderinta tvarka, kad karinė technika judėtų ne greičiau kaip 30 km/val.

Suderinus su Jonavos rajono savivaldybės saugaus eismo komisija, įrengti specialūs kariuomenei skirti greitį ribojantys ženklai. Noriu pabrėžti, kad Gaižiūnų gyvenvietė yra pažymėta kelio ženklu, kuris įpareigoja transporto priemones važiuoti iki 50 km/val. greičiu. „Gulinčio policininko“ įrengti negalime, nes keliu važiuoja vikšrinės karinės transporto priemonės – tankai.

Šalia Gaižiūnų yra tarybiniais laikais įrengtas tvenkinys. Šiuo metu jis uždumblėjęs. Kadangi tvenkinys nėra Jonavos rajono savivaldybės balanse, tai nei seniūnas, nei seniūnaitis negali daryti įtakos jo valymo ar nevalymo darbams“.

Dėl Gaižiūnų vandens telkinio kreipėmės į jo aplinką prižiūrintį VĮ Valstybinių miškų urėdijos Dubravos regioninį padalinį.  

VĮ Valstybinių miškų urėdijos Dubravos regioninio padalinio gamtotvarkos specialistas TOMAS VALIAUSKAS: „Mūsų padalinys užtikrina rekreacinių objektų nuolatinę priežiūrą bei stebi jų būklę, ne mažiau kaip kartą per mėnesį atlieka priežiūros darbus, šienauja žolę, kas savaitę girininkas pravažiuoja ir surenka šiukšles rekreaciniuose objektuose. O dėl galimai įvardintų ,,gyvačių“, tai turbūt kalbama apie geltonskruosčius (lot. Natrix natrix) arba lygiažvynius žalčius (lot. Coronella austriaca), kurie randa prieglobstį miško apsuptyje.

VĮ Valstybinių miškų urėdijos miškininkai darbus atlieka kokybiškai ir atsakingai. Neseniai atnaujinome informacinius stendus“.  

Kristina LUKOŠEVIČIŪTĖ