Spausdinti šį puslapį
Paskelbtas Aktualijos

TEMĄ PASIŪLĖ SKAITYTOJAS. Kas padės moterims?

Antradienis, 02 August 2022 11:07 Parašė 

Redakcijai paskambino pirkėja prisistačiusi moteris ir žurnalistams pasiūlė pagvildenti šią temą. Parduotuvėse gana dažnas vaizdas, kai sunkias dėžes su bananais, agurkais, kitais produktais kilnoja moterys.

– Neiškentusi vieną sykį paklausiau salės darbuotojų: negi nėra vyrų, kurie padėtų ant prekystalių sukrauti dėžes? – pasakojo pirkėja. – Tačiau jos tik trūktelėjo pečiais – esą toks jų darbas, to iš jų reikalaujama.

Skambinusioji siūlė pasidomėti, ar yra kas kontroliuoja tokius pažeidimus. Jos nuomone, tai yra grubus darbo saugos pažeidimas, nes moterims kilnoti tokius svorius – pavojinga.

– Nesu feministė, tačiau yra darbų, kuriuos atlikdama moteris rizikuoja savo sveikata. Be to, žinau, kad žmogus, siekdamas išsaugoti darbą, niekam nedrįs skųstis, atliks įvairius pavedimus bijodamas paprieštarauti, nes atsakymas bus vienas: nenori – nedirbk, niekas tavęs čia nelaiko, – sakė pirkėja.

Redakcija kreipėsi į Valstybinę darbo inspekciją (VDI), prašydama pakomentuoti panašias situacijas.    

Apie reikalavimus krovinių tvarkymui rankomis

Darbdavys, užtikrindamas darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas, privalo įvertinti esamą ar galimą riziką, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo profesinės rizikos arba ji būtų kiek įmanoma sumažinta.

Reikalavimus krovinių tvarkymui rankomis nustato Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis, patvirtinti socialinės apsaugos ir darbo ministro bei  sveikatos apsaugos ministro 2006 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. A1-293/V-869 „Dėl Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų tvarkant krovinius rankomis patvirtinimo“ https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.285691, kuriais perkeltos 1990 m. gegužės 29 d. Tarybos direktyvos 90/269/EEB dėl būtiniausių sveikatos ir saugos reikalavimų, taikomų krovinių krovimui rankomis pirmiausia, kai gresia pavojus, jog darbuotojai gali susižeisti nugarą (ketvirtoji atskira Direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) nuostatos.

Pasak šio teisės akto, krovinių tvarkymas rankomis – tai bet koks krovinio gabenimas ar laikymas, kai vienas ar daugiau darbuotojų kelia, leidžia žemyn, stumia, traukia, neša ar judina krovinį, kuris dėl jo savybių ar nepalankių ergonominių sąlygų kelia riziką darbuotojams, ypač susižeisti nugarą. Krovinių tvarkymas priskirtinas ergonominiams darbo aplinkos veiksniams.

Ergonominiai profesinės rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patvirtinti sveikatos apsaugos ministro bei socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. V-592/A1-210 (sveikatos apsaugos ministro bei socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. A1-626/V-1933 redakcija) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.260443/asr nurodo, kad „tiriant ergonominius veiksnius, matuojami ergonominių veiksnių dydžiai bei nustatoma jų veikimo trukmė, atsižvelgiama į darbuotojų amžių, lytį, atliekamų darbo užduočių dažnumą, trukmę, intensyvumą“.

Taigi konkrečioje darbo vietoje turi būti vertinamas krovinių tvarkymas rankomis su priverstiniais liemens palenkimais, pasisukimais ir (ar) krovinio pernešimu, dalyvaujant rankų, kojų ir nugaros raumenims, ir nustatomas krovinio kėlimo aukštis, svoris, darbuotojo rankų padėtis ir horizontalus atstumas tarp keliamo krovinio ir darbuotojo kūno (krovinio laikymo rankose nuotolis). Atsižvelgus į krovinio kėlimo aukštį ir atstumą nuo darbuotojo kūno, reglamentuojamas krovinio svoris svyruoja nuo 3 iki 16 kilogramų moterims ir nuo 5 iki 25 kilogramų vyrams. Krovinių kėlimo rankomis neviršytinų dydžių riba yra 16 kg moterims ir 25 kg vyrams.

Darbuotojas turi teisę kreiptis su rašytiniu skundu

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.215253/asr 11 straipsnio 1 dalimi, darbdavio pareiga yra sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais. Šio įstatymo 34 straipsnis nustato darbuotojo teises. Darbuotojas turi teisę: reikalauti, kad darbdavys sudarytų saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas; įrengtų kolektyvines apsaugos priemones; pats tartis su padalinio vadovu, darbdaviui atstovaujančiu asmeniu dėl darbuotojų saugos ir sveikatos gerinimo arba tam įgalioti darbuotojų atstovą saugai ir sveikatai, darbuotojų atstovą.

Tais atvejais, kai darbdavys nesudaro saugių ir sveikatai nekenksmingų darbo sąlygų, darbuotojas turi teisę kreiptis su rašytiniu skundu (prašymu). Prašymo (skundo) formos pavyzdį galima rasti VDI interneto svetainėje http://www.vdi.lt/PdfUploads/Skundas_2020.pdf. Laisvos formos ar pagal pavyzdį užpildytą prašymą (skundą) darbuotojas gali atsiųsti paštu arba elektroninėmis priemonėmis ar atnešti į bet kurį VDI teritorinį skyrių (adresus ir kitą reikiamą kontaktinę informaciją galima rasti interneto svetainėje http://www.vdi.lt/Personalas/Index).

VDI inspektoriui atlikus įmonės patikrinimą ir nustačius darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų pažeidimus, darbdavys yra įpareigojamas juos pašalinti per nustatytą terminą.

Kristina LUKOŠEVIČIŪTĖ