Paskelbtas Renginiai

Projekto tikslas – populiarinti šiaudinių sodų pynimo tradiciją.

Ketvirtadienis, 23 June 2022 10:07 Parašė 

Lietuvos kultūros taryba 2022 metų birželio mėnesį skyrė dalinį finansavimą projektui „Šiaudinis sodas – amžinas variklis“, kurio tikslas - skatinti tikslines grupes nuosekliai pažinti ir vertinti unikalius paprotinės liaudies dailės kūrinius, integruojant etninės kultūros veiklas į formalaus ir neformalaus ugdymo procesą, perimant šiaudinių sodų pynimo technologijas iš patyrusių sertifikuotų amatininkų.

Paraiška nematerialaus kultūros paveldo sąrašui

2022 metais Lietuva pateikė nominacinę paraišką UNESCO reprezentatyviajam žmonijos

nematerialaus kultūros paveldo sąrašui, pristatydama šiaudinių sodų pynimo tradiciją, kaip išskirtinę, unikalią lietuvių paprotinės dailės rūšį. Projektu „Šiaudinis sodas – amžinas variklis“ norima prisidėti prie siekio tirti, fiksuoti, populiarinti šiaudinių sodų pynimo tradiciją, įtraukiant ir Jonavos rajono gimnazijų, progimnazijų bei pagrindinių mokyklų 7 – 11 klasių moksleivius, dailės, technologijų, muzikos, pradinių klasių  mokytojus, sertifikuotus amatininkus bei aktyvias krašto bendruomenes. Siekiama skatinti projekto dalyvius įgytas žinias, gebėjimus kūrybiškai taikyti kasdieniame gyvenime, kūrybiniuose projektuose, kuriant modernių erdvių interjerą.

Gyvosios tradicijos sklaida

Inovuojant ir turtinant muziejaus mokymo (-si) aplinkas, siekiama sukurti patrauklias sąlygas gyvosios tradicijos sklaidai. Dalis projekto veiklų jau pradėtos vykdyti. Šiuo metu muziejuje eksponuojama Vilniaus etninės kultūros centro parengta respublikinė paroda „Sodų sakmės“,

kuria siekiama įkvėpti, sužadinti projekto dalyvių domėjimąsi tradicinėmis pynimo technologijomis bei sodų panaudojimo galimybėmis moderniame interjere. Muziejaus erdves papuošė 62 šiaudiniai sodai, sukurti 32 rišėjų iš įvairių Lietuvos regionų.

Skatinant gyvosios tradicijos sklaidą Krašto muziejuje jau surengta 15 kūrybinių dirbtuvių „Šiaudinių paukščių pynimas“, „Šiaudinių sodų pynimas“, „Apskritasis pynimas šiaudelių: burbuolė, plaukų segė“, „Plokštelinis pynimas. Skrybėlinės pynės: lygioji paprastoji, dekoratyvinė, snapuotinė“. Dirbtuves vedė senojo pynimo amato puoselėtojai Julija Šlajienė, Artūras Narkevičius, Kornelija Lopetienė. Rugsėjo mėnesį projekto dalyviai turės galimybę tobulinti tradicinio dainavimo įgūdžius kūrybinėse dirbtuvėse „Sodo apdainavimo dainos“, kurias ves etnomuzikologė dr. Toma Grašytė – Jegelevičienė.

Dėmesys Jonavos krašto tautodailei

Siekiant pilnai įgyvendinti projekto tikslus, planuojamos šios veiklos. Kuriant video siužetą / pasakojimą „Šiaudinių sodų pynimo tradicija Jonavos krašte“, planuojama surengti tris etnografines išvykas į senojo pynimo amato puoselėtojų kūrybines dirbtuves. Sukaupta vizualinė medžiaga leis išplėsti sodų pynimo vaizdą Aukštaitijos regione. Sukurta postprodukcija bus naudojama

reprezentuojant Jonavos krašto tautodailę bei vykdant edukacines programas.

Plėsti kūrybines, profesines kompetencijas krašto tautodailininkai ir dailės - technologijų mokytojai turės galimybę mokomosios išvykos į Lietuvos nacionalinį muziejų metu. Išvykos dalyviams bus suteikta galimybė pasinaudoti fondų etnografine medžiaga.

Kuriant modernų interjerą

2021 metais renovuotas buvusios Jonavos arklių pašto stoties ratinės pastatas. Siekiant maksimaliai įveiklinti muziejaus edukacinės klasės patalpas, projekto veiklomis planuojama prisidėti prie interaktyvios mokymo (-si) aplinkos sukūrimo.

Nuolatinei edukacinės klasės ekspozicijai įrengti planuojama įsigyti multimedijos ekspoziciją „Archajiški sodai", kurią sudaro 5 stendinės fotografijos (120 cm X 85 cm) ir interaktyvus HD raiškos videofilmas, atskleidžiantis šiaudinio sodo, kaip grafinio bei erdvinio elemento refleksijas šiuolaikinėje kultūroje. Kūrybinės grupės A-Twins narių Andriaus  Mašausko, Anatolijaus Pajanok ir fotografo Tomo Vyšniausko parengtoje parodoje „Archajiški sodai“ įamžinta senųjų lietuviškų šiaudinių sodų šiuolaikinė interpretacija madoje. Kūrybinės grupės nariai kartu su skulptoriumi Danieliumi Sodeika sukūrė metalinius šukuosenų karkasus - šiuolaikines šiaudinių sodų interpretacijas, kuriomis papuošė modelius – modernias nuotakas. Kolekcija užfiksuota dviem skirtingais formatais: studijoje, perteikiant archajiškąją, žemės ir moters - gyvybės nešėjos dvasią ir garsiajame Londono Canary Wharf rajone, kur lietuviškieji sodai įpinti į industrinį naktinio švytinčio miesto foną. Ekspozicijos „Archajiški sodai“ pristatymo metu bus skaitoma Andriaus Mašausko paskaita „Tautinio savitumo inspiracijos, integruotos moderniojoje madoje“.

Plenero darbai – muziejaus ekspozicijai

Respublikinio šiaudinių sodų pynėjų plenero „Mūsų sodas yr ne dykas“ metu planuojama nupinti septynis šiaudinius sodus, kurie atnaujins edukacinės klasės interjerą. Tris dienas muziejuje sodus kurs garsūs sertifikuoti amatininkai iš Vilniaus, Vilkijos, Merkinės ir Jonavos. Jų darbai jau kelis dešimtmečius eksponuojami respublikinėse parodose, o sodų fotografijos puošia paprotinės

liaudies dailės leidinius. Pleneras bus atviras visuomenei. Jo metu bus surengti 4 kūrybiniai susitikimai – dirbtuvės projekto dalyviams ir svečiams.

Projekto naudos ir rezultatai

 

Numatomas projekto renginių lankytojų skaičius: 400 moksleivių, 40 mokytojų, 20 sertifikuotų amatininkų bei tautodailininkų, 120 Jonavos miesto bei kaimų seniūnijų bendruomenių narių. Projekto vykdymo laikotarpiu tikslinės grupės ir vietos bendruomenė bus informuojamos apie projekto tikslus, naudas ir rezultatus muziejaus, kultūros centro bei projekto partnerių informacinių portalų svetainėse.

Baigiamąjame projekto renginyje bus pristatyti video siužetai/pasakojimai „Šiaudinių sodų pynimo tradicija Jonavos krašte“ bei „Sodo rėda“, kurie atskleis šiaudinio sodo kūrimo etapus, išryškins rugių sėjos, auginimo, kirtimo tradicijas, pristatys sodo pynimo technologijas. Skambės tradicinės darbo dainos bei šiaudinio sodo apdainavimo giesmės.

Pasak suomių etnologės Eija Koski „nuolat besikeičiantys oro gūsiai pastato viduje priverčia sodą suktis aplink savo ašį, pati švelniausia oro srovė jį judina. Jis labai retai sustoja. Tai amžinas ratas, amžinas variklis“.

Jonavos r. savivaldybės kultūros centro Krašto muziejaus edukatorė, projekto vadovė Rasa Kulytė-Libienė

Projektą dalinai finansuoja:

Lietuvos kultūros taryba LTK Logotipas1

Jonavos rajono savivaldybė img1011357 0 0