Paskelbtas Rajono naujienos

PRAŠO PADĖTI. Ieškos lėšų.

Trečiadienis, 19 January 2022 08:49 Parašė 

Į „Alio Jonavą“ kreipėsi Kuigalių kaimo (Žeimių seniūnija) gyventojas Edvardas B. Jis papasakojo, kad kaime gyvena per penkiolika metų ir visus juos (kaip ir kaimynai) vargsta prasidėjus intensyvesniam lietui. Kaip teigė Edvardas B., ne sykį dėl to kreipęsi į UAB „Jonavos vandenys“, Žeimių seniūniją ir nesulaukę konkrečių veiksmų, žmonės raštu (15 parašų) 2021 m. gegužės pabaigoje pagalbos paprašė Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus bei Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Jonavos rajono agentūros.

Kuigaliečiai rašė, kad po kiekvieno stipresnio lietaus užsemiami namų rūsiai, lietaus kanalizacija jau seniai neveikia, jos niekas neprižiūri. Tiek lietaus, tiek buitinių nuotekų kanalizacijos šuliniai būna pilni, vanduo susimaišo ir dalis nevalytų nuotekų patenka į Barupės upelį, dalis – į gyvenamųjų namų rūsius. Teršiama gamta, didelė tikimybė užsikrėsti įvairiomis ligomis.

Kaip sakė Edvardas B., žmonės tikėjosi, kad bus sureaguota ir jiems padėta. Tačiau sulaukė skambučio tik iš Jonavos rajono agentūros viršininko Kęstučio Celiešiaus, kuris pažadėjo, kad, susidarius tokiai situacijai, atvyks pasižiūrėti. Kuigaliečio nuomone, reiktų mažinti netoli esančios užtvankos, kuri kažkada buvo naudojama laistyti sodus, lygį ir, žinoma, sutvarkyti lietaus kanalizaciją.

Prašydama pakomentuoti šią situaciją ir galimybę padėti, „Alio Jonavos“ redakcija kreipėsi į Žeimių seniūnijos seniūną, taip pat gyventojų nusiskundimas nusiųstas Jonavos rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų komiteto pirmininkui.  

Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Artūras NEIMONTAS: „Šiuo klausimu kalbėjau su Žeimių seniūnijos seniūnu ir išsiaiškinau situaciją. Dėl lėšų minėtai problemai spręsti skyrimo lauksime savivaldybės administracijos parengto sprendimo projekto, kurį mūsų komitetas svarstys ir ieškos tinkamo sprendimo“.

Žeimių seniūnijos seniūnas Faustas PILIPAVIČIUS: „Problema, kurią savo rašte nurodė Kuigalių k. gyventojas, seniūnijai yra žinoma, ir po minėto atvejo, nurodyto prašyme (gyventojas prašyme rašo ne tiesą, kad nereagavome), buvome nuvykę ir, kartu dalyvaujant gyventojams, tikrinome drenažo sistemos šulinius. Taip pat kreipėmės į UAB „Jonavos vandenys“ patikrinti galimus gyventojų savavališkus pasijungimus nuo namo lietaus kanalizacijos šulinių į nuotekų tinklus, priklausančius UAB „Jonavos vandenys“. Iš bendrovės nesame gavę pranešimo apie galimą lietaus drenažo savavališką pasijungimą į jų eksploatuojamus tinklus.

Drenažas yra veikiantis, bet jis įrengtas prieš 30 metų, anksčiau nei buvo pastatyta užtvanka ant Barupės upelio. Drenažas pradeda blogai veikti, kai Barupės upelio užtvankos lygis pasiekia maksimumą, tada atitinkamai pakyla vanduo ir šuliniuose, dėl ko pradeda semti žemutinės Parko g. gyventojų namų rūsius. Užtvankos lygio įrenginys neveikia eilę metų, todėl vandens lygis yra nustatytas ties aukščiausia galima riba ir jo sumažinti nėra galimybės.

Šią problemą žino ir savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Mindaugas Gritėnas, kuris atsakingas už savivaldybei priklausančių užtvankos įrenginių priežiūrą. Įrenginio atstatymo darbams lėšų kol kas nėra skirta, todėl seniūnija raštu kreipėsi į administraciją dėl užtvankos vandens lygio įrenginio remonto“.

Kristina LUKOŠEVIČIŪTĖ