Paskelbtas Miesto naujienos

TARYBOS POSĖDYJE: „Nuotoliniai svečiai“ aiškaus atsakymo nepateikė

Trečiadienis, 01 December 2021 11:37 Parašė 

Praėjusį ketvirtadienį įvykęs 24-tasis savivaldybės tarybos posėdis neprasidėjo sprendimų projektų svarstymu. Nuotoliniu būdu prisijungę LR Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) viceministrė Danguolė Jankauskienė ir Valstybinės ligonių kasos prie SAM direktorius Gintaras Kacevičius atsakinėjo į tarybos narių klausimus dėl sveikatos apsaugos reformos.   

Sveikatos paslaugos taps verslu?

Beje, pirmiausia turiu paminėti, kad redakcija sulaukė skambučių iš žmonių, kurie prašė padėkoti merui už jo pastangas išsaugoti Jonavos ligoninę tokią, kokia ji yra. Šis tarybos posėdis parodė, kad ne mažiau aktyviai į tai įsijungė ir mūsų išrinktieji, nepaisydami to, kad nuotoliniai svečiai aiškiai davė suprasti, jog atsakomybę dėl sveikatos politikos formavimo prisiima SAM, tad – patiks savivaldybei ar nepatiks – SAM turės kištis, žodžiu, „taip vyksta, kaip vyksta“.

Skaitytojams labai rekomenduočiau įsijungti 24-tojo posėdžio įrašą (www.jonava.lt  Taryba-Posėdžių archyvas) ir patiems pasiklausyti, įvertinti šias diskusijas.

Mero Mindaugo Sinkevičiaus argumentai, jog Jonavoje seniai sutvarkytas pirminis sveikatos lygis, vietoje atliekami tyrimai, yra planų ateičiai, bendruomenės lūkesčiai dėl Jonavos ligoninės, atrodo, supratimo nesulaukė. Kaip ir argumentai, jog turime pramonės (chemijos, baldų) įmonių, Rukloje dislokuotus profesionalius karius (ir NATO), o kur dar visas „batalionas“ pabėgėlių?

Teisus buvo tarybos narys Arvydas Gasys, ironizuodamas, kodėl medicinos paslaugų teikimas Kaune yra saugus, o rajone – ne? Kodėl Kaune ar namuose gimdyti saugu, o Jonavoje – ne?

Teisi buvo tarybos narė Birutė Platkauskienė, nuotolinių svečių klausdama, ar jie pritartų tokiai reformai, jei nebūtų numatyta 800 mln. eurų parama iš Europos Sąjungos; ar reikia šią sveikatos reformą daryti tam, kad sutaupytume, ar tam, kad gautume tuos pinigus?

Teisus buvo Žilvinas Galimovas, pastebėjęs, kad šiandienos situacija yra visiškai pasikeitusi, tačiau kažkodėl remiamasi 2019 metų duomenimis? Galų gale, ar morališkai teisinga tokiu sudėtingu laikotarpiu daryti reformą?

Teisi buvo vicemerė Birutė Gailienė, paklausiusi, kas atsitiktų, jei įvyktų cheminė avarija? Problemos su pabėgėliais? Kaip, pvz., Upninkų gyventojas per 60 minučių pasiektų Kauno klinikas? Kada būtų priimtas? Dabar laukiama ir 4, ir 5 valandas. Kaip sugebės klinikos priimti visas gimdyves, kad jos negimdytų klinikų koridoriuose ar savo vyrų automobiliuose?

Gal teisus buvo Nerijus Šalūga, įtaręs, jog SAM tikslas – paruošti dirvą privačioms sveikatos įstaigoms kurtis, kad už paslaugas joms mokėtų teritorinės ligonių kasos, o primokėti iš savo kišenės turėtų ir pacientas?

Jonava – kompaktiškas miestas, visi viską žino ir girdėjo, kad tokių būsimų privačių „daigų“ jau randasi, į juos viliojami dirbti mūsų gydytojai. Ir kas galėtų paneigti?..

Teisus buvo tarybos narys Kęstutis Macionis, pastebėjęs, kad iš nuotolinių svečių neišgirdo nė vieno konkretaus atsakymo, kas pagerės ligoniui. Labai blogai, jog akcentuojamas tik atstumų kriterijus. Problema – ne vien atstumas į gydymo įstaigą, kur kas svarbiau, kiek ten užtrunki. Artimoje aplinkoje jau buvo tokių atvejų, kai ligonis laukė 12 valandų. Kaip paslaugos teikėjai sugebės užtikrinti paslaugos kokybę?

Teisus buvo tarybos narys Gintaras Stašionis, paklausęs, kodėl jau dabar nėščios pabėgėlės vežamos gimdyti ne į Jonavą, bet į Vilnių? Gal taip daroma specialiai, dėl skaičių?

Dar sykį rekomenduoju jums, mieli skaitytojai, pasiklausyti posėdžio įrašo, o manęs asmeniškai nei viceministrės, nei direktoriaus pateikti argumentai neįtikino. Ir ačiū tarybos nariams: šį kartą jie tikrai atstovavo savo rinkėjui. Vieningai. Be jokio politinio atspalvio.

Vaizdingai diskusijas (verta paklausyti!) reziumavo Mindaugas Sinkevičius, priminęs, kad sveikatos paslauga – viešoji paslauga, ir jis norėtų, kad mums, kaip pacientams, egzistuotų ne vien ekonominis rodiklis.

– Palikim penkis „akropolius“, ligonius skraidinkim sraigtasparniais: būsim pirmi Europoj ir pasauly, – ironizavo meras. – Kaip močiutė iš Liepių kaimo ar Upninkų? Kas nuveš? Kas parveš? Kaip čia kokybės rodiklis iš to keliavimo atsiranda?

Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Mindaugas Sinkevičius nuotoliniams svečiams priminė, kad gruodžio 10-tai dienai bus pateikti dokumentai, kokią sveikatos reformą mato savivaldybės.

– Bet ar mūsų matymas sutaps su jūsų lūkesčiais? – retoriškai klausė meras.                                                                     O Žilvinas Galimovas prisipažino, kad atsakymų iš nuotolinių svečių taip ir nesulaukęs: ar jų nėra, ar jie nepatogūs, ar geriau patylėt negu meluot?

Nuo sveikatos reikalų – prie darbinių klausimų

Tradiciškai pasveikinęs spalį-lapkritį gimtadienius šventusius Povilą Garbauską, Gintautą Bruką, Gintarą Stašionį, Nerijų Šalūgą ir Alfonsą Meškauską, meras paskelbė sprendimų projektų svarstymo pradžią.

Taryba  nusprendė:

  1.  Suderinti UAB ,,Jonavos šilumos tinklai“ 2021-2026 metų atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos planą (toliau – Veiklos planas);
  2. Nustatyti šio sprendimo 1 punktu suderinto Veiklos plano vykdymo laikotarpiu UAB ,,Jonavos šilumos tinklai“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį:

         2.1. be nuotolinio duomenų nuskaitymo – 0,82 Eur vartotojui per mėnesį (be PVM);

         2.2. su nuotoliniu duomenų nuskaitymu – 0,82 Eur vartotojui per mėnesį (be PVM).

Sprendimas įsigalioja 2021 m. gruodžio 1 d.

Patvirtintas Jonavos rajono savivaldybės miesto daugiabučių namų tvarkytinų teritorijų 2022-2024 metams sąrašas. Kokias teritorijas planuojama sutvarkyti iki 2024 m., „Alio Jonava“ jau rašė. Beje, šiandienai (nuo 2016 m.) jau yra sutvarkyti 82 daugiabučių kiemai (Jonavoje yra 297 daugiabučiai).

Tarybos sprendimu sudaryta Žymių žmonių istorinių datų, įvykių įamžinimo ir gatvių pavadinimų Jonavos rajono savivaldybėje suteikimo komisija: Egidijus Živaitis, Jonavos r. istorijos mokytojų metodinio būrelio deleguotas asmuo; Olga Traskauskienė, Jonavos r. nevyriausybinių organizacijų tarybos deleguotas asmuo; Skirmutė Gajauskaitė, Jonavos viešosios bibliotekos deleguotas asmuo; Remigijus Osauskas, rajono savivaldybės mero deleguotas asmuo; Giedrė Narbutaitė-Kontrimė, Jonavos kultūros centro deleguotas asmuo; Vilija Vaškevičienė, Jonavos kultūros centro deleguotas asmuo; Valda Koženiauskienė, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus deleguotas asmuo; Vaidas Zakarauskas, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus deleguotas asmuo.

Ruklos seniūnija raštu ,,Dėl teritorijos paėmimo visuomenės poreikiams“ kreipėsi į rajono savivaldybę dėl žemės ploto apie 63 731 m2 sklypo, esančio Jonavos r., Ruklos sen., Ruklos miestelyje, paėmimo naudoti visuomenės reikmėms, kadangi šia teritorija nuolat naudojasi Ruklos miestelio gyventojai. Taryba nusprendė pripažinti laisvo valstybinio žemės fondo žemės sklypo plotą apie 63 731 m2, esantį Jonavos r., Ruklos sen., Ruklos miestelyje, reikalingu visuomenės poreikiams ir įgaliojo rajono savivaldybės administracijos direktorių kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos dėl šio žemės ploto priskyrimo prie neprivatizuojamų žemės plotų ir įtraukimo į  Ruklos kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektus.

Posėdžio metu patvirtinti „Lietavos“ pagrindinės mokyklos, Užusalių mokyklos-daugiafunkcio centro, Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro, Jonavos vaikų lopšelių-darželių „Lakštingalėlė“, „Pakalnutė“, „Saulutė“, „Žilvitis“, „Dobilas“, „Bitutė“, Jonavos rajono savivaldybės kultūros centro nuostatai; Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo ir naudojimo Jonavos rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti tvarkos aprašas.

Iš viso svarstyti 27 klausimai, dviem sprendimų projektams – „Dėl Jonavos rajono savivaldybės sporto tarybos nuostatų patvirtinimo“ ir „Dėl Jonavos rajono savivaldybės švietimo rėmimo programos lėšų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ – pritarta nebuvo. 

Kristina LUKOŠEVIČIŪTĖ