Paskelbtas Aktualijos

Kuo skiriasi įvairios mokyklos Lietuvoje

Antradienis, 30 November 2021 16:30 Parašė 

Absoliučiai kiekvienas tėvas ir motina ypatingą dėmesį skiria vaiko ugdymo įstaigos pasirinkimui. Priklausomai nuo pasirinkimo – mokyklos ar sporto salės, turėtumėte suprasti jų skirtumus ir privalumus bei trūkumus.

Kuo skiriasi gimnazija ir mokykla? Skirtumas tarp mokytojų

Gimnazijos yra elitiškesnės ugdymo įstaigos nei mokyklos su standartiniais mokymo metodais. Giluminių institucijų skaičius yra daug mažesnis nei vidutinis. Atsakant į klausimą, kuo skiriasi gimnazija nuo mokyklos, svarbu žinoti, kad norint formaliajai švietimo įstaigai priskirti gimnazijos statusą, reikia visiškai pakeisti mokytojų sudėtį. Tik tokiu būdu galima pasiekti tam tikrą treniruočių lygį. Norėdami organizuoti ugdymo procesą licėjuose (priėmimas į licėjų) ir gimnazijose, mokytojai turi turėti aukščiausią kvalifikacinę kategoriją, taip pat dalyvauti visuose konkursuose, kuriais siekiama įvertinti pedagoginius įgūdžius. Pateikdami dokumentus dėl priėmimo dirbti tokioje įstaigoje, mokytojai turi pateikti savo veiklos rezultatų aplanką.

Mokytojų pasirinkimas grindžiamas konkurencija. Daugelis žmonių nežino, kuo gimnazija skiriasi nuo įprastų mokyklų

Tačiau, kaip visi žinome, dauguma ugdymo įstaigų jaučia, kad mokytojų trūksta. Atsižvelgiant į tai, žmonės, kurie apskritai nebuvo apmokyti tokio tipo specializuotose mokymo įstaigose, yra įdarbinami dirbti bendrojo lavinimo mokyklose kartu su jaunais specialistais, neturinčiais vaikų ugdymo patirties. Todėl tokie darbuotojai neturi diplomų ir reikalingų kategorijų. Žinoma, negalime kalbėti apie pažangiausios mokymo technologijos naudojimą. Pagrindinė direktoriaus užduotis – fakulteto ir mokymosi visą gyvenimą klausimas. Kitas reikalavimas gauti gimnazijos statusą yra didelė finansų kaita. Įstaiga turi būti aprūpinta modernia ir naujausia įranga, kuri padės organizuoti atitinkamą ugdymo procesą. Tik gimnazijos statusą turinti įstaiga turi galimybę rinkti lėšas, kurių suma, palyginti su įprastomis švietimo įstaigomis, yra daug didesnė. Kitaip tariant, kuo geriau, tuo brangiau.

Mokytis užsienio kalbų - jei to siekiate rinkitės Licėjų

Tai dar vienas skirtumas tarp bendrojo lavinimo mokyklų ir gimnazijų. Vidurinio ugdymo įstaigų kursuose leidžiama tik viena užsienio kalba. Gimnazistai turi žinoti du ir daugiau. Jų tyrimai yra nuoseklūs, nes ugdymo procesas prasideda pradinėje mokykloje. Išmokykite kalbą nuo 1 iki 4 lygio. Po penktos klasės vaikai gali išmokti 2 ir daugiau. Mokymas suskirstytas į 10 mokinių grupių. Tokiu būdu pasiekiamas didelis dalyko įsisavinimo efektyvumas. Licėjuje mokoma dar daugiau kalbų, prie pagrindinių kalbų galima mokytis prancūzų, ispanų ir kitas kalbas. Norint suprasti, kuo gimnazija skiriasi nuo mokyklos, reikėtų išsamiau apsvarstyti ugdymo proceso technologiją. Pavyzdžiui, chemijos ir biologijos grupė mokoma pagal specialų planą ir dalyvauja papildomose veiklose, tokiose kaip išvykos. Vaikai kartu su patyrusiais mentoriais užsiima savo edukacinių projektų rengimu, pateikia pastebėjimus ir vykdomos veiklos rezultatus, dalyvauja mokslinėje konferencijoje. Tiriant klausimą, kuo mokykla skiriasi nuo gimnazijos ir licėjaus, nereikėtų pamiršti fakto, kad aukštą statusą turinčiose įstaigose veikia patriotinės, choreografinės ir mokslinės asociacijos bei klubai.