Gydytoja nuteista už kyšininkavimą, jos pacientės – už papirkimą

Pirmadienis, 15 November 2021 11:19 Parašė 

Ketvirtadienį Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmai paskelbė nuosprendį baudžiamojoje byloje, kurioje 48 -erių gydytoja E. S. nuteista už kyšininkavimą, o 39 -erių L. M. ir L. S. -  už papirkimą. Kaltinamosios teisiamos pirmą kartą. Ši byla išnagrinėta viešuose teismo posėdžiuose.

E. S. nuteista už tai, kad būdama valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu – dirbdama sveikatos priežiūros įstaigos gydytoja, 2019 m. rugpjūčio mėn., tiksliai nenustatytu laiku, 2019 m. lapkričio 12 d., 2020 m. vasario 17 d. ir 2020 m. vasario 18 d., darbo metu, gydymo įstaigos patalpose, Jonavoje, savo darbo kabinete, pažeidžiant: įstaigos vidaus tvarkos taisykles, nuostatus, elgesio kodeksą, darbo reglamentą, savo naudai, tiesiogiai priėmė kyšį – 45 Eur iš A. T., L. M., L. S., ir R. Č. už teisėtą veikimą vykdant įgaliojimus, t. y. už išimtinę padėtį teikiant sveikatos priežiūros paslaugas A. T., L. M., L. S. ir R. Č., naudojant įstaigos medžiagas ir priemones, kurios pagal nustatytą įstaigos tvarką yra mokamos.

L. M., L. S. nuteistos, o A. T. buvo kaltinama už tai, kad L. M. 2019 m. lapkričio 12 d., A. T. 2020 m. vasario 17 d., o L. S. 2020 m. vasario 18 d., gydytojos E. S. darbo metu, sveikatos įstaigos patalpose, esančiose Jonavos mieste, E. S. darbo kabinete tiesiogiai davė kyšį – pinigus, tiksliai nenustatytą sumą, bet L. M. nemažiau nei 5 eurus ir nedaugiau nei 1 MGL, L. M. ir A. T., po  nemažiau nei 10 eurų ir nedaugiau nei 20 eurų, valstybės tarnautojui prilygintam asmeniui, gydytojai E. S., už pageidaujamą teisėtą E. S. veikimą vykdant įgaliojimus, t. y. už išimtinę padėtį ir palankumą atliekant sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, naudojant įstaigos medžiagas ir priemones, kurios pagal nustatytą įstaigos tvarką yra mokamos.

E. S. kalta prisipažino. Teismui parodė, jog supranta, kad eidama pareigas turi veikti pagal suteiktus įgaliojimus, neturėti asmeninių interesų, nesiekti naudos sau, savo šeimai ar artimiesiems vykdant darbines funkcijas, būti nepaperkamai, nepriimti dovanų, kitokių paslaugų, lengvatų ar nuolaidų, savo elgesiu parodyti, kad netoleruoja kyšių ar dovanų ėmimo, tą supranta, buvo įspėta. Darbo reglamentą žino ir supranta. Nurodė, kad visos pacientės, kurioms kvitų neišrašė, yra jos ilgametės pacientės. Kaltinamoji E. S. tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisme iš esmės pripažino faktines nusikalstamų veikų padarymo aplinkybes ir nurodė, kad ji iš kaltinamųjų už suteiktas paslaugas paėmė pinigus.

E. S. gynėjas prašė jos veiksmus vertinti kaip turinčius ne baudžiamosios, o drausminės atsakomybės požymių. „Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad konstatuoti, jog E. S. veiksmai turi būti vertinami kaip darbo drausmės, ar etikos pažeidimas, nėra jokio pagrindo. Byloje nustatyti visi būtini BK 225 straipsnio 4 dalyse nurodytų nusikalstamų veikų sudėties požymiai.“- nusprendė teismas.

L. M. ir L. S. kaltomis neprisipažino, tačiau ikiteisminio tyrimo metu nurodė, kad pinigus dėjo ant stalo. Nurodė, kad atėjusios susimokėjo gydytojai už darbą, tačiau jokių kyšių nedavė.

A. T. prisipažino visiškai. Ji pinigus padavė norėdama atsidėkoti gydytojai už jos paslaugumą, gebėjimą bendrauti su vaikais, kas jai labai svarbu.

„Byloje surinkti bei teisiamojo posėdžio metu ištirti duomenys, gauti įstatymo nustatyta tvarka, yra įrodymai, jie įtikinami, jų visuma patvirtina teismo byloje nustatytas faktines aplinkybes, kaltinamųjų kaltę, jie papildo vienas kitą, abejoti jais teismas neturi pagrindo.“- konstatuota teismo nuosprendyje.

Teismas, skirdamas bausmes atsižvelgė į tai, kad visos kaltinamosios neteistos, administracine tvarka nebaustos, dirba. L. M. yra vaiko priežiūros atostogose.

Teisiamojo posėdžio metu kaltinamoji A. T. ir jos gynėjas prašė ją atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, laiduotoja skiriant kaltinamosios seserį.

Teismas pažymėjo, kad A. T. padarė baudžiamąjį nusižengimą, nusikalto pirmą kartą, administracine tvarka nebausta, dirbanti, savo kaltę pripažino pilnai tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek apklausiama teisme. Dėl įvykdytos nusikalstamos veikos A. T. nuoširdžiai gailisi. Žala nepadaryta.

„Kaltinamoji A. T. padarė tinkamas išvadas, ateityje laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų.“- nusprendė teismas, atleisdamas A. T. nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą ir baudžiamąją bylą A. T. atžvilgiu nutraukė.

Teismas E. S. už keturias nusikalstamas veikas skyrė subendrintą galutinę 140 MGL (7000 Eur) dydžio baudą, ją sumokant per 6 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos. Konfiskavo iš nusikalstamos veikos gautus 45 Eur.

Kadangi E. S. nusikalstamą veiką padarė atlikdama savo darbines funkcijas, būdama valstybės tarnautoja, o  tokia jos veika yra nesuderinama su pareigų ėjimu, todėl jai skyrė ir baudžiamojo poveikio priemonę – teisės dirbti valstybės tarnyboje atėmimą 1 metams.

Atsižvelgęs į turtinę padėtį, L. M. ir L. S. paskirta kiekvienai po 20 MGL (1000 Eur) dydžio bauda, ją sumokant per 12 mėnesių nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti apskųstas Kauno apygardos teismui skundą paduodant per Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmus.

Vaiva Milkeraitienė

Teisėjo padėjėja