Paskelbtas Renginiai

Tarptautinę kredito unijų dieną Jonavos kredito unijos nariai paminėjo dvidešimtą kartą

Penktadienis, 22 October 2021 16:00 Parašė 

Prieš dvidešimtmetį įsikūrusi kredito unija „Jonavos žemė“ spalio 21-ąją minimą Tarptautinę kredito unijų dieną pasitiko nauju pavadinimu – Jonavos kredito unija (JKU). Apie šios finansinės įstaigos ypatumus, teikiamas paslaugas ir svarbą rajono gyventojams mintimis pasidalijo JKU valdybos pirmininkas Vytas Vaicekauskas, valdybos narė, administracijos vadovė Rita Latviūnienė ir Paskolų komiteto pirmininkė Vilma Petronienė.

Jonavos kredito unija priklauso nariams ir tvirtai laikosi kooperatinių principų, kurie buvo akcentuoti šventės dieną. Tai tik vienas iš daugelio bruožų, skiriančių kredito uniją nuo banko.

„Kredito unija – demokratiška ir kooperatiniais principais valdoma finansinė įstaiga, kurios savininkai yra jų nariai, turintys pajų. Kredito uniją visuomeniniais pagrindais valdo narių išrinkti savanoriai – Valdyba, Paskolų komitetas, –komentavo R. Latviūnienė. – Akcinės bendrovės savo akcininkams moka dividendus už turimas akcijas, o kredito unijose uždirbtas pelnas nukreipiamas į geresnes paslaugas nariui, todėl kai kurios paslaugos jam teikiamos nemokamai.“

Administracijos vadovė pabrėžė, kad kredito unijose kiekvienas narys yra ir klientas, ir savininkas. „Kitaip tariant, valdo žmogus, o ne jo pinigai – taip užtikrinama ekonominė demokratija ir lygios narystės teisės, nepriklausomai nuo laikomų indėlių ar paimtų paskolų kredito unijoje sumos“, – atkreipė dėmesį R. Latviūnienė.

Valdybos pirmininkas V. Vaicekauskas pasidžiaugė, kad siaučiantis koronavirusas neužkirto kelio sėkmingai įstaigos veiklai. Jonavos kredito unija net ir sunkiu pandemijos laikotarpiu sugebėjo dirbti saugiai, tvariai ir stabiliai. Jo teigimu, tai esąs kolektyvo pareigingumo, atsakingumo ir atsidavimo darbui rezultatas.  Kompetentingi specialistai sėkmingai valdo prisiimtas rizikas ir patiriamus kaštus, sąlygojančius pelningą kredito unijos veiklą.

Paskolų komiteto pirmininkė V. Petronienė akcentavo: „Mes padedame kurtis naujų įmonių verslams pagal verslumo skatinimo projektą, kuris tęsiasi nuo 2016 metų. Jonavos kredito unija prisideda prie rajono plėtros, nes teikiame būsto kreditus pirmajam būstui įsigyti su valstybės subsidija. Teikiame kreditus užsienyje dirbantiems piliečiams, nes bankai dažniausiai atsisako kredituoti asmenis, dirbančius ne Lietuvoje. Vartojimo kreditų palūkanos unijoje vienos mažiausių rajone“, – pabrėžė  V. Petronienė.

Ji  patarė naudotis kreditais atsakingai, apgalvotai ir įvertinus galimas rizikas, priminė, kad  unijos kredito specialistės visuomet pasiruošusios suteikti reikiamas konsultacijas.

„Tarptautinės kredito unijų dienos proga sveikinu visus Jonavos kredito unijos  narius, linkiu aktyviau naudotis unijos teikiamomis paslaugomis, o visam kolektyvui – profesinių pasikeitimų, ryžto naujiems pokyčiams ir toliau dirbti klientų labui“, – linkėjo valdybos pirmininkas.

 „Norėtųsi, kad Jonavos kredito unija gyvuotų dar daug dešimtmečių. Tad kviečiame apsilankyti mūsų įstaigoje ir tapti jos nariais – nes jie yra ir labiausiai vertinamas  mūsų turtas, ir pagrindinė mūsų unijos veiklos priežastis. Linkiu sveikatos savo kolegoms, visų narių šeimoms, tinkamų sprendimų ir finansinio stabilumo. Būdami drauge – tapsime stipresni“, – šventės proga linkėjo Jonavos kredito unijos vadovė  R. Latviūnienė.

Irena BŪTĖNAITĖ