Spausdinti šį puslapį
Paskelbtas Renginiai

Drįstame svajoti, pilni vilties ir tikėjimo

Penktadienis, 17 September 2021 11:53 Parašė 

Vasara labai permaininga, o mes pastovūs ir pilni ryžto ja džiaugtis. Po birželio mėnesio minėjimų nebuvo noro nurimti ir toliau tęsėme veiklas, susitikimus, paminėjimus.

Liepos 6 d. su visa Jonava dalyvavome Joninių slėnyje, kur minėjome Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną. Mes, tremtiniai, visada į šią šventę ateiname pasipuošę tautiniais rūbais, palaikome jaunuosius skautus keliančius Trispalvę, kartu giedame Lietuvos Himną.  Rugpjūčio 7 d., kaip ir kasmet, dalyvavome visos Lietuvos tremtinių sąskrydyje Ariogaloje. Susitikimo metu pabendravome su garbingais svečiais, valdžios atstovais. Mes, tremtiniai, jiems linkėjome sutarimo ir vienybės vardan tos, Lietuvos, o kiekvienam žmogui linkime neužmiršti istorijos, išlaikyti tradicijas, išminties semtis iš mūsų garbingos praeities.

Rugpjūčio 10-12 dienomis dalyvavome Jonavos kultūros centro Krašto muziejaus projekto „Įtraukiantis Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios pažinimas“ renginiuose. Išklausėme menotyrininkės Rūtos Giniūnaitės paskaitą apie menines vertybes Jonavos bažnyčioje, bei Šv. Jokūbo gyvenimą ir jo kelią. Kitas vakaras Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje padovanojo susitikimą su aktoriumi ir rašytoju Juozu Gaižausku, kuris pristatė savo knygą „Dievas su šlepetėmis“. Ši knyga – jo išgyvenimai ir atradimai keliaujant piligriminę kelionę Šv. Jokūbo keliu. Juozas Gaižauskas kartu su aktore Emilija Latėnaitė padovanojo savo autorinių dainų vakarą. Projektą užbaigė keturių sesių Daunyčių kolektyvas „Regnum musicale“ padovanojęs klasikinės muzikos vakarą.

Rugpjūčio 18 d. kartu su projektu „Ori senatvė“ aplankėme Kryžių kalną. Padėjome žvakutes ir pasimeldėme prie kryžiaus Irkutsko tremtiniams atminti. Taip pat aplankėme partizanams skirtą kryžių ir Ukrainos kariams skirtą paminklą. Mūsų atvykimo proga prie Kryžių kalno esančiame vienuolyne buvo laikomos Šv. Mišios už Jonavą ir jonaviečius. Šios kelionės metu aplankėme ir Šiaulių baziliką.

Pati gražiausia ir brangiausia šventė – Baltijos kelio minėjimas, kurį kasmet organizuojame. Tai taikos, meilės šventė - vienu tiesiu keliu į Laisvę. Trijų valstybių vienintelis noras buvo būti laisviems ir parodyti pasauliui kas mes buvome ir esame. Minėjimą tradiciškai padėjo organizuoti Jonavos kultūros centras. Rugpjūčio 23 d. dieną minime lankydami Jonavos kryžių, esantį magistralės Vilnius – Panevėžys (2A) 91,1 kilometre. Prie kryžiaus padėjome gėlių, uždegėme žvakutes, kryžių apjuosėme trispalve. Šventės metu apie Baltijos kelią jautriai kalbėjo Karolina Petrenčiuk – Naujokienė, dainas dainavo Ugnė Jasiulionytė ir tremtinių choras „Viltis“. Susirinkusius sveikino Seimo narys Eugenijus Sabutis ir džiaugėsi tokia diena, tokia vienybe, kuri tryško per nuostabias šypsenas ir akių blizgesį. Visi susirinkusieji jaukiai šnekučiavosi, dalinosi savo patirtimis bei dainavo daug patriotinių dainų. Minėjime dalyvavo skautai ir jų vadai. Jiems už gražų bendradarbiavimą ir palaikymą buvo įteikta po knygą „Gyvoji atmintis liudija“. Neįmanoma sulaikyti ašarų vien nuo tos minties, kiek žmonių sugebėjo taikiai sueiti į vieną kelių šimtų kilometrų kelią.

Vasarą taip pat išlydėjome su renginiais. Dalyvavome Jonavos viešosios bibliotekos renginyje „Palydint vasarą“. Rugpjūčio 28 d. su senjoru klubu „Polėkis“ išvykome į dviejų dienų kelionę į Palangą, kur vyko vasaros uždarymo šventė ir pučiamųjų orkestrų pasirodymai. Iš šios kelionės grįžome pilni geros nuotaikos ir džiaugsmo, kad spėjome pasidžiaugti šiltomis, saulėtomis dienomis.

Rugsėjo 4 d. dalyvavome Juozo Lukšos - Daumanto 70-ties metų žūties minėjime. Skaudžius praeities įvykius prisimindami, nestokojame vilties ir tikėjimo, kad panašūs įvykiai nepasikartos. Minėjimo metu švietusi saulė, tegu sušildo mūsų širdis.

Irena Tamoševičienė