Paskelbtas Renginiai

Socialinis projektas „Kelias į draugystę“

Antradienis, 07 September 2021 10:44 Parašė 

Jau antrus metus iš eilės, Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinės valdybos, Jonavos kurčiųjų pirminė organizacija bendradarbiaudama su Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centru, vykdė bendrą socialinį projektą „Kelias į draugystę“, finansuojamą Jonavos rajono savivaldybės lėšomis. Socialinio projekto tikslas - siekti kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų asmenų bei be tėvų globos likusių vaikų, socialinės įtraukties į visuomenę, skatinant šias visuomenes grupes dalyvauti kultūrinėje- kūrybinėje veikloje.

Birželio mėnesį buvo organizuojama bendra išvyką į Trakus, dalyvaujant edukacinėje programoje „Karaimiškų kibinų kepimas“ – siekiant supažindinti su tautinių mažumų kulinarinių paveldu. Kiekvienam dalyviui buvo suteikta galimybė pasigaminti karaimų nacionalinį pyragėlį – kibiną. Po edukacijos, projekto dalyviai vyko į sostinę Vilnių, kuriame aplankė Gedimo pilies bokštą bei Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmus ir Pinigų muziejų.

Taip pat vyko bendra meninė veikla „Tapyba ant šilko“, kurių metu buvo skatinama motyvacija naujoms, kūrybinėms veikloms, piešiant ant šilko. Globojami vaikai ir klausos negalią turinčių asmenų, šeimos nariai, dalyvavo viktorinoje „Ką žinai apie gestų kalbą?“, kurios metu buvo supažindinta su kurčiųjų kultūra, bei žiniomis apie gestų kalbą.

Rugpjūčio mėnesį, socialinio projekto “Kelias į draugystę“ metu, dalyviai vyko į Panevėžio gamtos mokyklą, kurioje aplankė edukacines erdves, tai pat vyko į Panevėžio kraštotyros muziejų, kuriame susipažino su krašto istorija, apžiūrėjo ekspozicijas. Taip pat pat aplankė Pašilių stumbryną, kuriame susipažino su  stambiausiais laukiniais gyvūnai – Europos stumbrais. Taip pat neįgalieji ir globojami vaikai, aplankė Kėdainių senamiestį bei Kėdainių rajone, Pelėdnagiuose, dalyvavo edukacinėje programoje „Pelėdų kaimas“. Šio kaimelio gyventojos, edukacijos dalyvius, pavaišino žarijose keptu „pelėdos“ kiaušiniu bei pakvietė pasiklausyti pelėdų ,,ūkavimo“, legendų, pasakų, pasakėčių ir įdomybių apie pelėdą bei išmokė susirišti apyrankę ar pelėdą, naudojant daugiau kaip dviejų tūkstančių metų senumo siūlų rišimo techniką.

Įgyvendinus šį socialinį projektą „Kelias į draugystę“ pagerėjo kurčiųjų bendruomenės narių ir globojamų vaikų  tarpusavio supratimas, tolerancija, bendravimas. Globojami vaikai su kurčiųjų bendruomenės nariais užmezgė tarpasmeninius ryšius. Projekto dalyviai taip pat turėjo galimybę dalyvauti kultūrinėje - kūrybinėje veikloje.

Neįgaliesiems ir globojamiems vaikams, buvo lavinami bei stiprinami socialiniai įgūdžiai: pozityvių santykių formavimas, darbas komandoje, socialinis įsitraukimas, darbas bendradarbiaujant, pagarba ir tolerancija kitam asmeniui, gebėjimas ieškoti pagalbos ir ją rasti, gebėjimas  užmegzti ir palaikyti tarpusavio santykius.

Dėkojame Jonavos rajono savivaldybei už skirtą finansavimą bei savanoriams už pagalbą!

LKD Kauno teritorinės valdybos

Jonavos kurčiųjų pirminės organizacijos

Projekto vykdytoja

Inga Nacevičiūtė