Paskelbtas Renginiai

Skautai – aplink pasaulį per 8 dienas

Pirmadienis, 30 August 2021 16:45 Parašė 

Lietuvos skautijos Kauno krašto dviejų tuntų skautai stovyklavo ant Neries kranto Rusių kaime Kaišiadorių rajone. Šventosios (Jonavos rajono Medeinės (Bukonių), Justino Vareikio ir Užusalių draugovės) ir Kauno Pilies tuntų stovykloje “APLINK PASAULĮ per 8 dienas“ beveik du šimtai skautų keliavo iš Londono per Prancūziją, Egiptą, Indiją, Kiniją, Japoniją, Ameriką ir aštuntąją dieną vėl sugrįžo į Londoną... Daugybė nuotykių ir kultūrų pažinimas kartu su ponu Filijumi Fogu bei jo tarnu Paspartu… Mokymasis visiems kartu... Ir vieniems iš kitų... Azartas, judėjimas, mąstymas, susiklausymas, pastebėjimai, ir vėl iš pradžių, kartojimas, sunkumų nugalėjimas, sprendimų ieškojimas, jausmai, bendravimas... Ir dar daug visko... Begalinė patirtis išgyvenant gamtoje... Pasirengimas gyvenimui...

Visiems stovyklos dalyviams iki atvykimo į stovyklą reikėjo perskaityti Žiulio Verno knygą „Aplink pasaulį per 80 dienų“. Stovykloje vyko knygos analizė ir rengimasis veikloms, visi stovyklos dalyviai pakartojo knygos herojų kelionę per 8 dienas!.. Stovykla buvo ne tik skautavimas gamtoje, bet ir COVID 19 padarinių likvidavimas susijęs su ugdymosi procesu: lietuvių kalba, anglų kalba, istorija, geografija, dailė, technologijos, ekonomika ir verslumas, muzika ir teatras, fizinis ugdymas.

Medeinės ir Žalio Velnio – A. Misiūno draugovių patyrusių (15-18 metų) skautų štabo komanda pusmetį rengė stovyklos programą, planavo veiklas, sudarė valgiaraščius, derino maitinimo, ūkinius ir kitus organizacinius stovyklos dalykus. Jaunesnieji (6-10 metų) ir skautai (11-14 metų) aktyviai dalyvavo kruopščiai suplanuotose veiklose – juk knygos herojus keliaudamas aplink pasaulį neleido sau vėluoti nė minutės – priešingu atveju nebūtų suspėjęs apkeliauti pasaulio per 80 dienų. Keliautojai aplink pasaulį mokėsi statyti įvairius statinius surišdami juos virvėmis, išgyveno oranžiniame ir geltonajame žygiuose, purvo ir vandens trasose, didžiajame mūšyje. O kokios emocijos stovyklautojus lydėjo aukcione (galimybė uždirbtus pinigus išleisti įsigyjant gertuves, knygas ir net automobilį), indiškose vestuvėse, kiniškame turguje, sesių ir brolių vakaro, stovyklos atidarymo ir uždarymo laužų programose.

Džiaugiamės Jonavos rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio ir užimtumo programų bei tėvelių (globėjų) finansavimo galimybėmis, kūrybingais draugovių vadovais, ištvermingais vaikais – skautavimas, buvimas kartu ir mokymasis gamtoje – vertinga patirtis. Patyrę skautai – iššūkį įveikė – visi kartu, darniai, įdomiai, kūrybiškai pasaulį apkeliavome…

Dalia Autukienė

Bukonių mokyklos – daugiafunkcio centro direktorė,

LS Kauno krašto Šventosios tunto tuntininkė