Paskelbtas Miesto naujienos

Tarybos posėdyje – ir apie migrantų krizę

Trečiadienis, 11 August 2021 15:20 Parašė 

Dėl techninių kliūčių iš liepos 29-osios į rugpjūčio 5 dieną nukeltas 22-asis savivaldybės tarybos posėdis prasidėjo neįprastai. Prieš savaitę mero buvo paprašyta parengti apžvalgą, kokia padėtis Ruklos pabėgėlių priėmimo centre, kokių priemonių bus imtasi sulaukus nelegalių migrantų srauto. Mindaugas Sinkevičius, norėdamas, kad informacija kolegas pasiektų iš pirmų lūpų, į posėdį pakvietė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministrę Justiną Jakštienę, Kauno AVPK viršininko pavaduotoją Darių Pliavgą, Ruklos pabėgėlių priėmimo centro direktorę Beatričę Bernotienę. Svečiai ne tik pateikė turimą informaciją, bet ir atsakė į tarybos narių klausimus.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministrė Justina Jakštienė sakė, kad kartu su Vidaus reikalų ministerija inicijuojama pabėgėlių grąžinimo procedūra, yra žmonių, kurie pareiškė norą grįžti, nes klimato sąlygos jų šalyje yra geresnės. Kalbėdama apie Ruklos pabėgėlių priėmimo centrą, viceministrė teigė, kad čia planuojama priimti šeimas su mažamečiais vaikais, vaikais su negalia, nėščias moteris, žodžiu, pirmo pažeidžiamumo tikslines grupes. Pasak Justinos Jakštienės, Rukloje nebus suformuotos vadinamosios agresyvios grupės.
Prie Ruklos PPC yra aikštelė, joje ir bus įrengta apie 100-110 konteinerinių namukų. Teritorija bus aptverta, apšviesta, saugoma Viešojo saugumo tarnybos. Saugumo reikalavimai bus aukščiausio lygmens. Šiuo metu sprendžiami vandens, elektros, vandens nuotekų įrengimo klausimai.
Justinos Jakštienės teigimu, Jonavos rajono savivaldybė yra pažangi savivaldybė, iš jos yra ko mokytis, tad kitos savivaldybės galės semtis patirties. Bendradarbiavimo tikimasi ir iš vietos bendruomenės – pagalbos, labdaros, o ir verslas turės naudos (maitinimas, higienos reikmenys, kt.).
Beatričė Bernotienė sakė, kad šiuo metu Ruklos PPC gyvena apie 40 proc. asmenų, kuriems apribotas judėjimas, vaikų skaičius – apie 40 proc., didelė dalis turėtų eiti į mokyklas. Planuojama, kad klasės bus įrengtos Ruklos pabėgėlių priėmimo centro patalpose, reikės ir papildomo personalo: socialinių darbuotojų, jų padėjėjų, slaugytojų, kt.         
Darius Pliavga pasidžiaugė, kad ryšys su savivalda, Ruklos PPC yra geras, jau dabar vyksta patruliavimas, kontrolė. Jis patikino, kad pareigūnai yra pajėgūs sėkmingai dirbti saugumo srityje.
Pasienyje esančių savivaldybių patirtis rodo, jos greitosios  medicinos pagalbos (GMP) iškvietimų skaičius labai didelis (dalis iškvietimų – netikri), todėl meras išreiškė susirūpinimą, kad dėl panašios situacijos nenukentėtų GMP paslauga Jonavos rajono gyventojams. Mindaugas Sinkevičius akcentavo, kad ir pasiruošimo stadijoje, ir vėliau, kai pabėgėliai atvyks, bus organizuojami nuolatinio pobūdžio pasitarimai: reikalingas tarpinstitucinis bendradarbiavimas, nes tai leis geriau žinoti situaciją. Saugumas – prioritetas. Pasak mero, suprantame padėtį valstybėje, kita vertus būtų labai gerai ne tik saugumas, kompensacijos už patirtas išlaidas, bet ir tai, kad Vidaus reikalų ar Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pagalvotų, kaip padėti, padėkoti bendruomenei, kurioje atsiras tie „svečiai“. Mindaugas Sinkevičius sakė norintis tikėti, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pažadas dėl tikslinės grupės Ruklos pabėgėlių priėmimo centre nesikeis.

Tarybos darbotvarkėje – 42 klausimai

Be didesnių diskusijų posėdyje patvirtinti Jonavos rajono savivaldybės renginių organizavimo viešojo naudojimo teritorijose ir rinkliavų nustatymo nuostatai; Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašas; VšĮ Jonavos greitosios medicinos pagalbos stoties valdymo struktūros ir pareigybių sąrašas; Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos klasių (grupių) skaičius ir mokinių skaičius jose 2021-2022 m. m.; Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Jonavos rajone tvarkos aprašas; Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro reorganizavimo, prijungiant prie Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos, sąlygų aprašas bei Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos nuostatai; Sporto projektų, programų finansavimo nuostatai.

Patvirtintos Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir Jonavos rajono savivaldybės kultūros centro 2020 metų veiklos ataskaitos. Pritarta Jonavos rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2020 metais ataskaitai; Žymių žmonių, istorinių datų, įvykių įamžinimo ir gatvių pavadinimų Jonavos rajono savivaldybėje suteikimo tvarkos aprašui.

Jonavos rajono savivaldybės taryba nustatė fiksuotų pajamų mokesčio dydžius, taikomus įsigyjant verslo liudijimus 2022 metais, bei lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2022 metais vykdomai veiklai, dydžius.

Kaip rinksime seniūnaičius    

Patvirtintas Jonavos rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimo tvarkos aprašas. Seniūnaitis renkamas 4 metams, bet ne ilgiau negu iki išrinkus savivaldybės tarybą surengtuose seniūnaičių rinkimuose bus išrinktas seniūnaitis, išskyrus jeigu seniūnaitis išrenkamas naujuose seniūnaičio rinkimuose likus ne daugiau kaip metams iki savivaldybės tarybos rinkimų, artimiausiuose seniūnaičių rinkimuose toje seniūnaitijoje seniūnaitis nerenkamas ir tokio seniūnaičio kadencija trunka iki kitų seniūnaičių rinkimų, tai yra ilgiau negu 4 metus.

Seniūnaitis dirba visuomeniniais pagrindais. Kandidatu į seniūnaičius gali būti siūlomas pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje jo kandidatūra siūloma į seniūnaičius, bei atitinkantis kitus Vietos savivaldos įstatyme nustatytus reikalavimus. Kandidatus į seniūnaičius gali siūlyti tik tos seniūnaitijos, kurioje renkamas seniūnaitis, gyventojai, bendruomeninės organizacijos, pateikdami siūlymą.

Patikslintas rajono biudžetas

Vadovaudamasi LR vietos savivaldos įstatymo 16 str. 2 dalies 15 p., Jonavos rajono savivaldybės taryba nusprendė patikslinti rajono savivaldybės 2021 metų biudžetą.

 1. Padidinti biudžeto pajamų planą:
  • valstybės biudžeto dotacija 540987,95 euro, iš jų 87433 eurai – pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti, 245600 eurų – valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti;
  • gyventojų pajamų mokesčiu 2034000 eurų;
  • mokesčiu už aplinkos teršimą 40000 eurų;
  • mokesčiu už medžiojamųjų gyvūnų išteklius 10000 eurų;
  • kitomis neišvardytomis pajamomis (lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija) – 15000 eurų.
 2. Patikslinti rajono savivaldybės biudžeto asignavimus.

Keisis kainos

Jonavos rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą:

1. Nustatyti UAB „Jonavos vandenys“ perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas (be pridėtinės vertės mokesčio):

1.1. perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, bute – 1,66 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.1.1. geriamojo vandens tiekimo – 1,07 Eur/m3;

1.1.2. nuotekų tvarkymo – 0,59 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.1.2.1. nuotekų surinkimo – 0,22 Eur/m3;

1.1.2.2. nuotekų valymo – 0,31 Eur/m3;

1.1.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,06 Eur/m3;

1.2. perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose – 1,63 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.2.1. geriamojo vandens tiekimo – 1,05 Eur/m3;

1.2.2. nuotekų tvarkymo – 0,58 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.2.2.1. nuotekų surinkimo – 0,22 Eur/m3;

1.2.2.2. nuotekų valymo – 0,30 Eur/m3;

1.2.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,06 Eur/m3;

1.3. perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams, – 1,67 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.3.1. geriamojo vandens tiekimo – 1,11 Eur/m3;

1.3.2. nuotekų tvarkymo – 0,56 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.3.2.1. nuotekų surinkimo – 0,21 Eur/m3;

1.3.2.2. nuotekų valymo – 0,29 Eur/m3;

1.3.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,06 Eur/m3;

1.4. perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade arba individualių namų bendrijų įvade – 1,58 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.4.1. geriamojo vandens tiekimo – 1,02 Eur/m3;

1.4.2. nuotekų tvarkymo – 0,56 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.4.2.1. nuotekų surinkimo – 0,21 Eur/m3;

1.4.2.2. nuotekų valymo – 0,29 Eur/m3;

1.4.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,06 Eur/m3;

1.5. perskaičiuotą paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinę kainą abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas – 0,35 Eur/m3.

2. Nustatyti, kad:

2.1. taikomos Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. 1TS – 160 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Jonavos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“ nustatytos nuotekų valymo kainos abonentams už padidėjusią ir savitąją taršą bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos;

2.2. šio sprendimo 1 punkte nurodytos perskaičiuotos  geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės kainos galioja 12 mėnesių nuo šių kainų įsigaliojimo dienos.

Šis tarybos sprendimas įsigalios 2021 m. rugsėjo 1 d.

Taip pat pritarta sprendimui „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Jonavos šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) galiojimo laikotarpio nustatymo“: nustatytas šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) trejų metų galiojimo laikotarpis. Tokio laikotarpio prašė pati bendrovė, nes jis būtų naudingas tiek bendrovei, tiek vartotojams, nes šilumos kainai turintys įtakos veiksniai būtų pagrįstai ir operatyviai įvertinami, leistų lanksčiau prisitaikyti prie besikeičiančių rinkos sąlygų. Bendrovės investicijų planas taip pat yra sudarytas trejiems metams.

AB ,,Achema” yra šilumos tiekėja, realizuojanti mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus ir turinti teisę verstis šilumos tiekimu pagal savivaldybės 2005 m. rugsėjo 28 d. įšduotą šilumos tiekimo licenciją licencijuojamos veiklos teritorijoje – Jonalaukio k., Ruklos sen., Jonavos r. sen. Bendrovė pagal pirkimo-pardavimo sutartis tiekia šilumą tik koncerno „Achemos grupė“ įmonėms, esančioms AB ,,Achema” teritorijoje. Jonavos rajono savivaldybės taryba nusprendė nustatyti AB ,,Achema”:

1. perskaičiuotą šilumos kainą (kainos dedamąsias) antriesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams be pridėtinės vertės mokesčio:

1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 0,15 euro ct/kWh;

1.2. vienanarės kainos kintamosios dedamosios THG,KD formulę:

      THG,KD = 0,54 + (1363,54 x pHG.d.) / (10 x 10000).

2. perskaičiuotos šilumos kainos (kainos dedamųjų) įsigaliojimo laikotarpį nuo 2021 m. spalio 1 d.

3. kad šio sprendimo 1 punkte nurodyta perskaičiuota šilumos kaina (kainos dedamosios) galioja 12 mėnesių nuo šių kainų įsigaliojimo dienos.

4. kad apskaitos atskyrimas ir sąnaudų paskirstymas pagal šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą), šilumos perdavimo ir mažmeninio aptarnavimo veiklų verslo vienetus bei minėtus verslo vienetus sudarančias paslaugas (produktus) neprivalomas.

Kasinėsi – sumokėsi

Rajono taryba patvirtino nuostatus dėl leidimo atlikti kasinėjimo darbus Jonavos rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje ir vietinės rinkliavos nustatymo. Šie nuostatai įsigalios nuo š. m. rugsėjo 1 d. Nuostatų ištrauka:

10. Vietinės rinkliavos už kasinėjimo darbus dydis:

                      10.1.  už 1 kv. m kasinėjamo ploto su danga – 10,0 Eur;

                      10.2.  už 1 kv. m kasinėjamo ploto be dangos – 5,0 Eur.

11. Vietinės rinkliavos už teritorijos atitvėrimą arba eismo apribojimą joje neperkasant, taikomas 10 punkte numatytų rinkliavų dydžiams koeficientas 0,25.

12. Darbų trukmė nustatoma vadovaujantis darbų organizavimo projektu, prašymu arba atsakingų asmenų paskaičiavimais.

13. Rinkliava netaikoma:

                      13.1. kai statybos darbų užsakovas yra biudžetinė įstaiga, labdaros ir paramos fondas, religinė bendruomenė, religinė bendrija;

                      13.2. kai klojami inžineriniai tinklai gyvenamiesiems namams savivaldybės biudžeto lėšomis;

                      13.3. kai likviduojamos avarijos, kurių darbų trukmė neviršija 24 val., o perkastos viešojo naudojimo teritorijos atstatomos per 5 kalendorines dienas po avarijos likvidavimo. Pažeidus šiuos reikalavimus, darbų užsakovui rinkliavos dydis nustatomas pagal 9 punkte numatytus dydžius“.

Pritarta vykdomiems projektams

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius pristatė sprendimo projektą „Dėl pritarimo vykdomiems projektams ir savivaldybės indėlio užtikrinimo“.

Remdamasi visuomeninių organizacijų „Žeimių bendruomenė“ ir „Išorų kaimo bendruomenė“ prašymais, Jonavos rajono savivaldybės taryba nusprendė pritarti ir skirti dalinį finansavimą savivaldybės biudžeto lėšomis šiems projektams įgyvendinti: „Žeimių bendruomenės“ projektui „Sveikai gyvensenai ir aktyviam poilsiui“ – 822,50 Eur; „Išorų kaimo bendruomenės“  projektui „Sveikai gyvensenai ir aktyviam laisvalaikiui“ – 1100 Eur.

Bendruomenės jau yra gavusios Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos sprendimus dėl paramos skyrimo, kuriuose nurodytas pareiškėjų prisidėjimas nuosavomis lėšomis prie projektų įgyvendinimo. Savo lėšų bendruomenės neturi, todėl ir prašė Jonavos rajono savivaldybės prisidėti piniginėmis lėšomis.

Trumpai apie projektus. „Žeimių bendruomenė“ projektu „Sveikai gyvensenai ir aktyviam poilsiui“ planuoja puoselėti viešąją erdvę – įrengti poilsio ir laisvalaikio zoną Žeimių miestelio gyventojams ir svečiams. Projekto vertė – 5822,50 Eur. Paramos lėšos (apie 85,88 proc.) – 5000 Eur, prašyta prisidėti (apie 14,12 proc.) – 822,50 Eur viso projekto vertės.

„Išorų kaimo bendruomenė“ projekto „Sveikai gyvensenai ir aktyviam laisvalaikiui“ metu įrengs lauko treniruoklius, vaikų žaidimo aikštelę ir poilsio zoną Išorų k. Neries gatvėje, šalia esančios riedlenčių rampos. Projekto vertė – 6100 Eur. Paramos lėšos (apie 81,97 proc.) – 5000 Eur, prašyta prisidėti (apie 18,03 proc.) – 1100 Eur viso projekto vertės.

Mokysimės gyventi švariau

Taryba patvirtino Jonavos rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisykles, kurios įsigalios 2021 m. spalio 1 d.

Naikinamas leidimas stambiąsias ir kitas taisyklėse nurodytas atliekas sekmadieniais palikti prie kolektyvinių konteinerių. Šis leidimas nepasiteisino: kolektyvinių konteinerių aikštelės tapdavo nedideliais  sąvartynais (ir ne tik sekmadieniais). Tad turėsime  priprasti prie labiau civilizuotų atliekų išmetimo būdų.

Pakeitimai, juos sėkmingai įgyvendinus, bus reikšmingi: viešose erdvėse turėtų ilgainiui nebelikti konteinerių, apstatytų baldais, technika ir kitais žmonėms nereikalingais daiktais. Siekiant, kad tai nesukeltų reikšmingų nepatogumų gyventojams, lygiagrečiai bus plėtojamas atliekų surinkimas apvažiavimo būdu bei užsakomasis atliekų išvežimas.  

Sodininkų bendrijose atsisakoma privalomų kolektyvinių konteinerių statymo. Kolektyviniai konteineriai bus statomi tik suderinus su sodininkų bendrijos valdymo organais ir galės būti nestatomi, jei juos naudojant bus nuolat pažeidžiami reikalavimai. Sodininkams nepageidaujant bendrijos teritorijoje turėti kolektyvinius konteinerius, gyvenamosios vietos nedeklaravę, bet nekilnojamąjį turtą valdantys asmenys turės du pasirinkimus: naudotis individualiais konteineriais arba savivaldybės viešosiose vietose esančiais konteineriais, mokant atitinkamai nustatytus mokesčius už komunalinių atliekų tvarkymą. Kolektyvinių konteinerių aikšteles norinčios turėti sodininkų bendrijos turės privalumą už tą patį kolektyvinių konteinerių aptarnavimo mokestį atliekas tvarkyti arčiau jų susidarymo vietos ir galės (pageidaujant) būti atleistos nuo kintamosios dalies mokėjimo, atsisakius konteinerių aptarnavimo ne sodininkų sezono metu.

Privalomas kolektyvinių konteinerių statymas nepasiteisino nei garažų (atsisakyta jau anksčiau), nei sodininkų bendrijose. Tokių kolektyvinių konteinerių aikštelės neretai tampa nedideliais sąvartynais, čia atliekos verčiamos nesilaikant jokių taisyklių.

Apie atliekų tvarkymo naujoves UAB „Jonavos paslaugos“ planuoja gyventojus informuoti įvairiais viešinimo būdais, tad žmonėms teigti, jog „nieko apie tai nežinojo“, bus gana sudėtinga.  

Taupys elektros energiją

Savivaldybės taryba nusprendė pritarti teikti paraiškas finansavimui gauti pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.2.1.2 punktas) „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams““ šiems projektams: „Atsinaujinančių energijos šaltinių įdiegimas „Jonavos vaikų lopšelyje-darželyje „Bitutė“; „Atsinaujinančių energijos šaltinių įdiegimas Jonavos vaikų lopšelyje-darželyje „Dobilas“;  „Atsinaujinančių energijos šaltinių įdiegimas Jonavos vaikų lopšelyje-darželyje „Pakalnutė“; „Atsinaujinančių energijos šaltinių įdiegimas Jonavos vaikų lopšelyje-darželyje „Žilvitis“; „Atsinaujinančių energijos šaltinių įdiegimas Jeronimo Ralio gimnazijoje“; „Atsinaujinančių energijos šaltinių įdiegimas Jonavos Panerio pradinėje mokykloje“; „Atsinaujinančių energijos šaltinių įdiegimas Jonavos r. savivaldybės kultūros centre“; „Atsinaujinančių energijos šaltinių įdiegimas Universalioje sporto salėje“; „Atsinaujinančių energijos šaltinių įdiegimas Jonavos r. Šveicarijos progimnazijoje ir ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Voveraitė““.

Gavus finansavimą iš Klimato kaitos specialiosios programos, minėtiems projektams  numatyta skirti ne mažiau kaip 20 proc. lėšų iš savivaldybės biudžeto pareiškėjo įnašui bei tinkamų finansuoti išlaidų daliai, kurios nepadengia projektui skiriamos lėšos ir netinkamų finansuoti, tačiau projekto įgyvendinimui būtinų išlaidų, finansavimui; taip pat užtikrinti projekto investicijų tęstinumą 5 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos. Šio sprendimo uždavinys – įgyvendinti projektus, kurių metu bus įrengiama nauja saulės elektrinė ir sutaupomos elektros energijos sąnaudos aukščiau  minėtuose pastatuose.

***

Tarybos nariams susipažinti buvo pateikta informacija apie daugiabučių namų atnaujinimo projektų vykdymą bei Jonavos miesto kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo eigą. 

„Alio Jonavos” inf.

Web Analytics