Paskelbtas Renginiai

„Taurostai“ – 5-eri metai. Savo kraštą reikia ne tik mylėti, bet ir pažinti

Ketvirtadienis, 29 July 2021 08:34 Parašė 

Praėjusią savaitę Jonavos rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos terasoje įvyko šios įstaigos leidžiamo Jonavos krašto kultūros ir istorijos metraščio penkerių metų sukakties minėjimas. Renginyje dalyvavo redakcinės kolegijos atstovai, rašinių autoriai, personažai ar jų giminaičiai, leidinio skaitytojai.

Malonus susitikimas

Žurnalo redaktorius Vytautas Venckūnas akcentavo, kad šis susitikimas esanti gera proga pakalbėti apie tai, kas nuveikta ir ką dar reikėtų padaryti, kad leidinys įgytų didesnį „svorį“.

„Šiandien sunku kalbėti be jaudulio apie tai, kad kažkada gimusiam kūdikiui sukako penkeri metai. Tiesą sakant, tikrąjį metraščio gimtadienį turėjome paminėti 2020-aisiais. Tačiau karantino suvaržymai sutrukdė mums susirinkti į vieną būrį. Radę „properšą“ tarp visų ligų ir negandų, šiandien susitikome čia. Džiaugiuosi matydamas tiek daug veidų – straipsnių autorių ir personažų. Gyvenimo dinamika verčia mus visus būti atsakingus prieš savo draugus. Viliuosi, kad šis laikas bus naudingas ir .leidėjams, ir skaitytojams“, – sakė V. Venckūnas.

Dalia Plaktonienė, laikinai einanti bibliotekos direktorės pareigas, pabrėžė, kad minėjimas sutampa su žurnalo „Taurosta“  naujo numerio pasirodymu.

„Prieš penkerius metus mūsų įstaiga įgijo leidybinės veiklos teisę, tad per šį laikotarpį esame išleidę ne tik kultūros ir istorijos metraštį, bet ir keletą knygų. Dėkojame Jonavos rajono savivaldybės Tarybai, administracijai, kurios parėmė mūsų iniciatyvas ir finansuoja šią veiklą. Džiugina nuoširdžiai ir atsakingai dirbanti redkolegija, kurios nariai aukoja savo laisvalaikį tam, kad rajono žmonės rastų žurnale jiems rūpimų temų. Linkiu metraščiui įdomaus turinio, patrauklių publikacijų ir, žinoma, dar didesnio skaitytojų susidomėjimo“, – kalbėjo atostogaujančią bibliotekos direktorę Skirmutę Gajauskaitę pavaduojanti D. Plaktonienė.

Patraukli idėja

Redaktorius prisiminė ir „Taurostos“ istoriją, kurios idėja buvo iškelta tuomet aktyviai veikusioje Savivaldybės Kultūros ir meno taryboje. „Viename posėdyje svarstydami Jonavos bendruomenei rūpimus klausimus, ieškojome būdų, kaip pateikti gyventojams mūsų nuveiktus darbus, kad jie būtų žinomi. Tada ir kilo idėja leisti žurnalą ar almanachą, kuriame vietos rastų ir svarbūs įvykiai, ir datos, ir žmonės. Tuomet Savivaldybės Tarybos narys Vytautas Riaubiškis iškėlė mintį – leisti metraštį, kuriame atsispindėtų krašto kultūros ir istorijos įvykiai, – metraščio užuomazgas prisiminė jo redaktorius. – Gimusi mintis buvo aptarta ir išgvildenta su rajono Tarybos nariais. Niša ją įgyvendinti tapo Viešoji biblioteka. Dabar „Taurosta“ yra šios įstaigos leidinys. Pasirinkome Sąjūdžio laikmečio laikraščio „Taurosta“, kuriam vadovavo žurnalistas Vidmantas Jankauskas, pavadinimą, perėmėme jo tradicijas, dvasią, taigi, pajudėjome ta pačia linkme. Mūsų leidžiamas metraštis turi savo tradicinį veidą. Tai yra konservatyvus žurnalas, pasirenkantis rimtas ir įdomias temas. Jame pasakojama apie kraštui atsidavusias asmenybes, kūrybingus žmones, mininčius jubiliejus, istorijos įvykius, neliečiant politikos. Tiesa, keliuose numeriuose buvo spausdinta medžiaga apie savivaldos kūrimąsi, rinkimus atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Bet, manau, tai reikalinga ir informatyvi medžiaga, nukelianti visus kelis dešimtmečius atgal.“

Metraštis buria bendruomenę

Renginyje dalyvavęs parlamentaras Eugenijus Sabutis pasidalijo prisiminimais apie diskusijas dėl metraščio leidimo. Anot jo, vieni Tarybos nariai įžvelgė leidinio svarbą Jonavos kraštui, kiti buvo nusiteikę priešingai.

„Reikėjo aiškinti, ilgai diskutuoti, kad įrodytume, jog rajone toks  žurnalas yra reikalingas. Šiandien iš tiesų turime pasidžiaugti tokiu leidiniu. Ateityje jis galėtų tapti kultūros formuotoju. Sveikinu biblioteką, redaktorių ir visą redkolegiją, linkiu ilgo ir prasmingo kelio leidžiant „Taurostą“, – sakė Seimo narys.   

Jonavietis dr. Ramūnas Čičelis teigė, kad kiekviena bendruomenė privalo turėti savo leidinį. „Prisimindamas daugybę įvairiausių bendruomenių, egzistavusių lietuvių tautos ir išeivijos kultūroje, matau faktą, kad bendruomenė, neturinti savo leidinio, nėra visavertė bendruomenė. „Taurosta“, šiuo metu auganti ir besiplečianti, yra to įrodymas – su metraščiu kartu auga ir plečiasi bendruomenė ne tik kiekiu, bet ir kokybe. Dėkoju už bendradarbiavimą, linkiu augti ir tobulėti“, – sakė literatūros kritikas R. Čičelis.

Geri darbai

Penkerių metų sukakties proga „Taurostos“ leidėjus sveikino dr. Judita Puišo, leidėjams padovanodama Lietuvos nacionalinio muziejaus išleistą Igno Končiaus atsiminimų knygą „Mano eitasis kelias“. „Šiandien kartu su manimi – fizikas, paskutinis įgaliotasis Stepono Batoro universiteto rektorius Ignas Končius. Fizikai jį žino kaip žymiausią profesorių, vilniečiai – kaip paskutinį Stepono Batoro universiteto rektorių ir mecenatą, kraštotyrininkai – kaip etnografą. Ši knyga – tai retenybė, – jausmingai kalbėjo viešnia. –  Kiekvienas žmogus yra universalus. Leiskim nugludinti deimanto kraštines, kad biblioteka spindėtų ir šviestų. Šviesk ir dirbk vardan Lietuvos – tai Kosakovskio šūkis.“

Jonavoje gyvenanti dailininkė ir romanų kūrėja Eitvydė Pranevičienė pabrėžė, kad geri darbai niekada neužsimiršta. „Gerai, kad Jonava turi tokį žurnalą. Šis metraštis – tai investicija į pagarbą miestui, žmonėms, Savivaldybei, tai paskata kurti, ieškoti istorijų, faktų, prisiminti praeitį. Ačiū, kad esate. Sėkmės leidėjams, redaktoriui ir visai redkolegijai už publikacijas, kurias skiriate visai Jonavos krašto bendruomenei“, – dėkojo novelių romanų „Vidinė styga“ ir „Angelų vasara“ autorė E. Pranevičienė, savo nutapytą paveikslą „Mergina po skėčiu“ padovanodama žurnalo redaktoriui V. Venckūnui.

Savo mintimis pasidalijo dailininkė Birutė Gadišauskienė, akrobatinio sporto meistras Žentelis, sporto meistro titulą turintis šachmatininkas V. Andriulaitis,  Kultūros ir sporto centro direktorė Regina Stupurienė, kiti dalyviai. 

Visų bendras tikslas

Renginio metu Viešosios bibliotekos padėkomis ir suvenyrais paskatinta nemažai aktyviausių redkolegijos narių ir bendradarbių. Tarp jų – hab. fizinių mokslų dr. prof. Andrejus Ancuta, prof. dr. dailininkas Jonas Butkevičius, Vaclovas Slivinskas, žurnalui pateikiantis apybraižas apie partizanines kovas, kovotojų už Lietuvos nepriklausomybę metraštininkė Veronika Gabužienė, poetas Petras Zlatkus, Jurgita Serapinė, atskleidžianti Jonavos svarbiausių švenčių idėjas ir esmę, Algirdas Grėbliūnas, Sigita Mikalauskienė, organizuojanti jonaviečiams Skarulių muzikos festivalį, Jeronimo Ralio gimnazijos pedagogė Daiva Kšivickienė, minėjimo dalyviams pateikusi gana intriguojančią versiją apie Jonavos miesto vardą. „Vartydama spaudą, suradau pasiūlymą pakeisti kai kurių miestų pavadinimus. Po šiomis „žirklėmis“ pateko Jonava ir Marijampolė. Jonavai buvo pasiūlytas Taurostos“ pavadinimas. Tačiau atsitiko taip, kad išliko senasis ir mums visiems įprastas vardas – Jonava. Bet turime žurnalą „Taurosta“. Dėkojame už jį“, – dalijosi mintimis D. Kšivickienė.

„Tauta stipri tada, kai turi savo kultūros klodus. Jonava juos vysto, ir to pavyzdys yra „Taurosta“. Džiaugiuosi, kad galiu su ja bendradarbiauti, kad turi puikų kolektyvą, kad leidiniui pritaria Savivaldybė. „Taurostai“ linkiu būti gyvybingai ir tada, kai ateis 50-asis gimtadienis. Taigi – stiprybės visiems!“ – sveikino J. Butkevičius.

Indėliu į žurnalo temų įvairovę pasidalijo inžinierius, istorinės Skarulių parapijos gyventojų genealogijos duomenų bazės sudarytojas, tarptautinių korespondencinių šachmatų meistras Alfredas Samerdokas, kiti atėjusieji.

Renginyje dalyvavęs publikacijos „Mes išeiname į kraštą numirti...“ , išspausdintos žurnalo 13-ame numeryje, herojaus mokytojo Benedikto Kiškio giminaitis dėkojo redaktoriui V. Venckūnui už tai, kad, svečio žodžiais tariant, „prikėlė iš nebūties senelio brolio Benedikto atminimą, papasakojo apie nelengvą jo, kaip karininko, kaip poeto, kaip savo krašto patrioto nuveiktus darbus, nelengvą gyvenimo dalią“.

Tokių straipsnių, praskleidžiančių šimtmečių širmą ir primenančių apie tuo laikmečiu gyvenusius žmones, galima rasti kiekviename žurnalo „Taurosta“  numeryje. Metraštis leidžiamas du kartus per metus, o jį įsigyti galima Viešojoje bibliotekoje.

Leidinio penkerių metų sukakties minėjime skambėjo Virginijos Verikienės atliekamos dainos. 

Irena BŪTĖNAITĖ

logo srtrf