Paskelbtas Miesto naujienos

Projektas "Socialinių paslaugų Jonavoje gyvenantiems kitataučiams sukūrimas ir organizavimas"

Trečiadienis, 26 May 2021 10:36 Parašė 

Jonavos r. socialinių paslaugų centras nuo 2019 m. birželio mėn. įgyvendina projektą „Socialinių paslaugų Jonavoje gyvenantiems kitataučiams sukūrimas ir organizavimas“ pagal finansavimo ir administravimo sutartį Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0009. Projektas finansuojamas ES fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“. Projekto tikslas – kitataučių bei jų šeimos narių socialinės atskirties mažinimas, gerinant integracijos sąlygas ir kokybę. Projekto veiklomis siekiama organizuoti patyriminius užsiėmimus, įtraukiant kitataučius su jų šeimos nariais bei Jonavos miesto bendruomenės narius – savanorius.

Per dvejus metus į projekto veiklas įsitraukė 55 kitataučiai ir jų šeimos nariai, 30 Jonavos gyventojų tapo savanoriais, dalinosi savo idėjomis bei žiniomis, gebėjimais ir laiku, prisidėjo prie tvaresnės visuomenės kūrimo.

Projekto veiklų darbo organizatorius-koordinatorius kryptingai organizavo veiklas kitataučiams ir jų šeimoms, viešino projekto veiklas, derino užsiėmimo laikus, sudarė grupes pagal mokymų temas, vykdė savanorių paiešką bei jų atranką, užsiėmimų grafikų derinimą, darbo koordinavimą.

 Projekto dalyviai dalyvavo įvairiuose užsiėmimuose: lietuvių kalbos, psichologiniai, meniniai, kineziterapiniai, pozityvaus bendravimo, darbinių įgūdžių ugdymo ir kt. Nuo 2021 m. kovo mėn.  kitataučiams buvo organizuoti floristikos užsiėmimai, kurie buvo itin gausiai lankomi kitataučių. Populiarūs projekto dalyvių tarpe tapo dekupažo užsiėmimai.

 Mokyklinių atostogų metu buvo sudarytos galimybės kartu su tėvais veiklose dalyvauti  ir jų vaikams. Siekiant padėti įveikti mokymosi bei bendravimo sunkumus, kitataučių vaikai dalyvavo įvairiapusio užimtumo veiklose po pamokų, smagiai ir turiningai leido laiką dalyvaujant vasaros stovyklose, vaikų dienos centro užimtumo veiklose. Karantino metu nuotolinis vaikų ugdymas tapo iššūkiu ne tik vaikams, bet ir jų tėvams, tačiau sunkumai taip pat atnešė naujas patirtis - veiklos buvo vykdomos nuotolinio ryšio priemonėmis.

Remiantis įgyvendintų veiklų rezultatais, išlesta metodinė medžiaga – praktinis vadovas, kuriame apžvelgta patyriminių mokymų nauda, eiga ir praktiniai patarimai.

Nepaisant patirtų iššūkių, projekto įgyvendinimas vyko sklandžiai bei laikomas itin sėkmingu įstaigos projektu, kurio galutinis rezultatas atitiko numatytas projekto tikslus bei lūkesčius.

es inv

Web Analytics