Paskelbtas Miesto naujienos

Opozicijos tarybos narių 2020 m. ataskaita rinkėjams

Antradienis, 04 May 2021 16:25 Parašė 

Pusę kadencijos – tiek dirba išrinkta Jonavos rajono savivaldybės taryba 2019-2023 metų kadencijoje.

2020-ieji metai praėjo paženklinti Covid-19 epidemijos ir suvaržymų, kurie turėjo įtakos ir tarybos narių veiklai. Karantinas apribojo tarybos narių bendravimą su rinkėjais, teko atšaukti planuotus susitikimus ir vizitus. Tačiau nepaisant visų apribojimų, opozicijos tarybos nariai, pagal esamą situaciją savo veiklą vykdė ir teikia rinkėjams 2020 m. savo veiklos ataskaitą.

Jonavos rajono savivaldybės tarybos mažumą (opoziciją) sudaro: Aldona Balutienė (TS-LKD), priklauso Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų komitetui; Gintautas Brukas (frakcija „Auganti Jonava“), priklauso Miesto reikalų komitetui; Arvydas Gasys (LVŽS), priklauso Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros komitetui; Saulius Jakimavičius (Darbo partija), priklauso Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros komitetui; Gintas Jasiulionis (TS-LKD), priklauso Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetui; Remigijus Osauskas (frakcija „Auganti Jonava“), priklauso Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų komitetui, Egidijus Sinkevičius (frakcija „Auganti Jonava“), priklauso Kaimo reikalų komitetui; Gintaras Stašionis (LVŽS), priklauso Miesto reikalų komitetui ir Andrejus Štombergas (LVŽS), priklauso Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetui.

Visi opozicijos tarybos nariai vykdė įstatymu jiems suteiktas pareigas – dalyvavo tarybos posėdžiuose, komitetuose, pagal galimybes dėl pandemijos bendravo su rinkėjais, sprendė jų problemas.

2020 m. vyko 9 savivaldybės tarybos posėdžiai, kurių metu buvo svarstyti 236 klausimai ir priimami sprendimai. Opozicijos tarybos nariai palaikė apie 70 procentų tarybos priimamų sprendimų, kurie buvo svarbūs Jonavos krašto gyventojams. Valdančioji dauguma priešingai, nepritarė nė vienam opozicijos tarybos narių pateiktam sprendimo projektui, išskyrus Kontrolės komiteto veiklos planą ir 2019 metų ataskaitai.

Per 2020 m. opozicijos tarybos nariai pateikė 7 sprendimų projektus: 1. alternatyvų „Dėl Jonavos rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimo ir atšaukim tvarkos aprašo patvirtinimo“ (teikė Gintas Jasiulionis); 2. alternatyvų visos opozicijos vardu „Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto patvirtinimo“ (teikė Gintas Jasiulionis); 3. Dėl Kontrolės komiteto veiklos ataskaitos patvirtinimo“ (teikė Gintas Jasiulionis); 4. „Dėl Kontrolės komiteto veiklos programos patvirtinimo“ (teikė Gintas Jasiulionis); 5. alternatyvų „Dėl Jonavos rajono savivaldybės verslo tarybos nuostatų patvirtinimo“ (teikė Gintas Jasiulionis); 6. Opozicijos vardu „Dėl mero pavaduotojo Eugenijaus Sabučio atleidimo iš pareigų“ (teikė Arvydas Gasys); 7. alternatyvų „Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto patikslinimo“ (teikė Gintas Jasiulionis).

Opozicijos tarybos nariai opozicijos vardu 2020 m. pateikė per 20 įvairių klausimų, prašymų ir pareiškimų Jonavos rajono savivaldybės merui, administracijos direktoriui, kitų įstaigų ir institucijų vadovams. Dalis atsakymų negauta iki šiol. Dažniausiai į opozicijos narių prašymus nereagavo ir atsakymų neteikė Jonavos rajono savivaldybės meras ir administracijos direktorius.

Lietuvą apėmus Covid-19 pandemijai, opozicijos tarybos nariai aktyviai įsijungė į įvairias savanoriškas veiklas, pagalbai su virusu. Tiek visi kartu, tiek pavieniui siūlė savo pagalbą savanoriaujant, dezinfekuojant gyventojų lankomas viešąsias vietas, bei kitą pagalbą. Raštu kreipėsi tiek į savivaldybės merą, tiek į ekstremalių situacijų komisiją su pasiūlymais dėl pandemijos valdymo Jonavos rajono savivaldybėje. Tačiau visi siūlymai bei prašymai buvo ignoruojami.

2020 m. opozicijos tarybos nariai gavo įvairių pranešimų iš Jonavos krašto gyventojų, kuriuos nagrinėjo savo kompetencijos ribose. Pagal kai kuriuos pranešimus pradėti tyrimai tęsiasi iki šiol dėl savivaldybės administracijos direktoriaus veiksmų, o tiksliau neveikimo ir atsisakymo teikti informaciją tarybos nariams.

2020 m. opozicijos tarybos nariai išreiškė nepasitikėjimą tuometiniu mero pavaduotoju Eugenijumi Sabučiu, kadangi jis nesprendė susidariusių problemų pagal jam pavestas veiklos sritis. Visos aktualios ir opozicijos tarybos narių keltos problemos švietimo, medicinos, turto priežiūros klausimais, taip ir liko neišspręstos ir nesprendžiamos iki šiol.

Opozicijos tarybos nariai kėlė klausimą dėl keletą mėnesių tiekiamo nekokybiško vandens Jonavos miesto gyventojams, kreipėsi į merą dėl tarybos sprendimo iniciavimo, kompensuojant gyventojams už nekokybišką geriamąjį vandenį, tačiau šis siūlymas taip pat liko neišgirstas.

Jonavos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komitete dirba trys opozicijai priklausantys tarybos nariai: pirmininkas Gintas Jasiulionis, nariai Arvydas Gasys ir Egidijus Sinkevičius. 2020 m. vyko 7 kontrolės komiteto posėdžiai, juose priimta 19 sprendimų, nagrinėti gyventojų pranešimai.

Pagal gautus pranešimus buvo pradėti tyrimai: dėl savivaldybės turto naudojimo; dėl neteisėtų valstybės tarnautojų veiksmų; dėl netinkamai panaudotų savivaldybės biudžeto lėšų.

Dalis tyrimų dar nebaigti dėl administracijos direktoriaus trukdymo Kontrolės komitetui vykdyti įstatyme numatytas funkcijas. Dėl administracijos direktoriaus veiksmų Kontrolės komitetas buvo priverstas kreiptis į ikiteisminių ginčų nagrinėjimo instituciją – Lietuvos administracinių ginčų komisiją, kuri pripažino, kad administracijos direktorius pažeidė LR įstatymus ir įpareigojo jį pateikti Kontrolės komiteto prašomą informaciją. Tačiau administracijos direktorius, vilkindamas komitete atliekamus tyrimus, Lietuvos administracinių ginčų komisijos sprendimą apskundė teismui. Todėl Kontrolės komitetas pradėtus tyrimus galės tęsti tik pasibaigus teisminiam procesui.

Opozicijos tarybos nariai

Web Analytics