Paskelbtas Rajono naujienos

Kviečiame Jonavoje gyvenančius kitataučius prisijungti prie Jonavos r. Socialinių paslaugų centro organizuojamų veiklų

Trečiadienis, 03 March 2021 08:18 Parašė 

Jonavos rajono socialinių paslaugų centras nuo 2019 m. birželio mėn. įgyvendina projektą „ Socialinių paslaugų Jonavoje gyvenantiems kitataučiams sukūrimas ir organizavimas“  pagal finansavimo ir administravimo sutartį Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0009. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ ir planuojamas įgyvendinti iki 2021 m. birželio  mėn. Projekto tikslas – kitataučių bei jų šeimos narių socialinės atskirties mažinimas, gerinant integracijos sąlygas ir kokybę. Projekto veiklomis siekiama organizuoti patyriminius užsiėmimus, įtraukiant kitataučius su jų šeimos nariais bei Jonavos miesto bendruomenės narius – savanorius.    

Mokyklinių atostogų metu sudaromos galimybės kartu su tėvais veiklose dalyvauti  ir jų vaikams, smagiai ir turiningai praleisti laiką, dalyvaujant vaikų dienos centro užimtumo veiklose. Paskelbus karantiną dėl koronaviruso infekcijos (COVID-19), atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės rekomendacijas bei kitataučių šeimų poreikius, veikla intensyviai vykdoma nuotolinio ryšio priemonėmis.

Kviečiam Jonavoje gyvenančius kitataučius aktyviai dalyvauti projekto veiklose, kurios organizuojamos, atsižvelgiant į dalyvių poreikius ir galimybes net ir emociškai sunkiu karantino laikotarpiu, laikantis NVSC reikalavimų.

Taip pat kviečiame Jonavos gyventojus tapti savanoriais, dalintis savo idėjomis, žiniomis, savo gebėjimais ir laiku prisidėti prie tvaresnės visuomenės kūrimo, susipažinti su naujais žmonėmis, praturtinti savo CV, galbūt atpažinti sritį, kurioje norėtumėte tobulėti. Esant poreikiui, išduodami savanoriškos veiklos vykdymo pažymėjimai. 

Dėl dalyvavimo projekte prašome kreiptis į Jonavos rajono socialinių paslaugų centrą, adresu Chemikų g. 136, Jonavoje arba tel. (8 349) 64601.

Jonavos r. socialinių paslaugų centro inf.

es inv

Web Analytics