Paskelbtas Miesto naujienos

Rajono taryba patvirtino biudžetą ir naują mokestį

Trečiadienis, 17 February 2021 11:32 Parašė 

Praėjusį ketvirtadienį (vasario 11 d.) nuotoliniu būdu vyko savivaldybės tarybos posėdis, kurio metu svarstyti ir du vieni svarbiausių metų pradžioje klausimai –  Jonavos rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginis veiklos planas bei  rajono savivaldybės 2021 metų biudžetas.

Tarybos sprendimu sudaryta Jonavos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisija (pirmininkas – Valdas Majauskas, savivaldybės administracijos direktorius; komisijos nariai – Vaidas Zakarauskas, Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vyriausiasis architektas; Arnoldas Musteikis, Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vyresnysis specialistas; Justas Budriūnas, Teisės ir personalo skyriaus vedėjas; Agnė Šalomskė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja; Danutė Petronienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja; Jolita Gumaniukienė, Turto ir aplinkos apsaugos skyriaus vedėja) bei patvirtintas Jonavos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos darbo reglamentas.

Taip pat posėdžio metu patvirtinta Jonavos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2021 metų veiklos programa; Jonavos rajono priešgaisrinės tarnybos 2020 metų veiklos ataskaita; Jonavos kūno kultūros ir sporto centro sveikatingumo ir sporto programos I ir II dalių lėšų paskirstymas 2021 metais; Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2020 metų lėšų panaudojimo ataskaita bei Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2021 metų pajamų ir išlaidų planas; Jonavos rajono savivaldybės administracijos Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių vykdymo ataskaita.

Prie šio aktualaus klausimo bus galima grįžti

Svarstant sprendimo projektą „Dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros diferencijavimo koeficientų ir įmokos tarifų patvirtinimo“, kilo daug ginčų. Opozicija pateikė alternatyvų projektą, kuriuo siūlė nustatyti, kad 8.1. punkte nurodytas savivaldybės infrastruktūros plėtros išlaidų dydis (Vin) galiotų iki 2021 m. gruodžio 31 d.

Savivaldybės administracijos teiktame projekte data buvo kita – iki 2021 m. liepos 1 d.

Diskusijų metu abi pusės pateikė savus argumentus, tačiau pritarta savivaldybės administracijos parengtam projektui. Kadangi šis klausimas rajonui aktualus, „Alio Jonava“ pateikia visą priimtą sprendimą. 

Vadovaudamasi LR Vietos savivaldos įstatymo 16 str. 2 dalies 37 punktu, 16 str. 4 dalimi,  LR savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo 2 str. 7 dalimi, 4 str. 2 dalies 4 punktu, 14 str. 2 ir 4 dalimis, LR Vyriausybės 2020 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr.1475 „Dėl kompensacijos savivaldybių infrastruktūros plėtros iniciatoriams už jų patirtas išlaidas apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo ir savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos nustatymo metodikos patvirtinimo“,  Jonavos rajono savivaldybės taryba nusprendė:

1. Pritarti, kad Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo (T) dydis (Eur/m2) nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintoje Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos nustatymo metodikoje pateiktomis formulėmis.

2. Pritarti, kad Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo (T) dydžio (Eur/m2) nustatymui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos nustatymo metodika, būtų taikomi savivaldybės infrastruktūros patvirtinti diferencijavimo koeficientai.

3. Nustatyti inžinerinės savivaldybės infrastruktūros plėtros diferencijavimo koeficientus D(žpnpin); D(išvystin); D(plėtrin), įmokos tarifo (T1) dydžiui (Eur/m2) apskaičiuoti,  atsižvelgiant į pagrindinę žemės ir (ar) pastatų naudojimo paskirtį, inžinerinės savivaldybės infrastruktūros išvystymo lygį ir plėtros poreikį, numatytą teritorijų planavimo dokumentuose.

4. Nustatyti diferencijavimui pagal pagrindinę žemės ir (ar) pastatų naudojimo paskirtį savivaldybės infrastruktūros plėtrai D(žpnpin)  šiuos  koeficientus:

4.1.  Žemės ūkio paskirties žemės sklypui:

4.1.1. Mėgėjų sodo žemės sklypui – 0,5;

4.1.2. Rekreacinio naudojimo žemės sklypui – 0,2;

4.1.3. Kitos žemės ūkio paskirties žemės sklypui – 0,2;

4.1.4. Specializuotų sodininkystės, gėlininkystės, šiltnamių, medelynų ir kitų specializuotų ūkių žemės sklypui – 0,1;

4.1.5. Sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypui – 0,1.

4.2. Kitos paskirties žemės sklypui:

4.2.1. Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų – 1;

4.2.2. Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų – 1;

4.2.3. Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijų – 0,5;

4.2.4.Komercinės paskirties objektų teritorijų – 1,5;

4.2.5. Visiems kitiems žemės sklypams pagal naudojimo būdą su atitinkamos paskirties pastatais – 0,1.

4.3. Konservacinės paskirties žemės sklypui:

4.3.1. Kultūros paveldo objektų žemės sklypui - 1;

4.3.2. Gamtinių rezervatų žemės sklypui – 1.

4.4. Miškų ir vandens ūkio paskirties žemės sklypams – 0,1.

5. Nustatyti diferencijavimui pagal savivaldybės infrastruktūros išvystymo lygį, numatytą teritorijų planavimo dokumentuose D(išvystin), kuriais suplanuota  inžinerinė infrastruktūra, ar strateginio planavimo dokumentuose, šiuos koeficientus:

5.1. Miesto ir rajono užstatytoje prioritetinėje teritorijoje – 0,2;

5.2. Miesto prioritetinės infrastruktūros plėtros teritorijoje – 0,5;

5.3. Rajono prioritetinės infrastruktūros plėtros teritorijoje – 0,8;

5.4. Miesto neprioritetinės infrastruktūros teritorijoje – 0,8;

5.5.Rajono neprioritetinės infrastruktūros teritorijoje – 1.

6. Nustatyti diferencijavimui pagal savivaldybės infrastruktūros plėtros poreikį, numatytą teritorijų planavimo dokumentuose D(plėtrin), kuriais suplanuota savivaldybės inžinerinė infrastruktūra, ar strateginio planavimo dokumentuose, koeficiento reikšmę lygią 1.

7. Nustatyti socialinės savivaldybės infrastruktūros (reikalingos daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų, visuomeninės paskirties teritorijų ir rekreacinių teritorijų vystymui) plėtros konkrečioje savivaldybės (jos dalies) teritorijoje diferencijavimui, atsižvelgiant į pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį ir (ar) pastatų naudojimo paskirtį, socialinės savivaldybės infrastruktūros išvystymą ir reikalingą plėtrą, nustatytą teritorijų planavimo dokumentuose ir strateginio planavimo dokumentuose, įmokos tarifo (T2) dydžiui (Eur/m2) apskaičiuoti, koeficientų D(žpnpsoc), D(išvystsoc), D(plėtrsoc) reikšmes lygias 1.

8. Nustatyti savivaldybės infrastruktūros įmokos tarifo (T) dydžiui (Eur/m2) apskaičiuoti  šiuos inžinerinės ir socialinės savivaldybės infrastruktūros plėtros išlaidų dydžius:

8.1. Iki 2021 m. birželio 30 d. prioritetinės ir neprioritetinės inžinerinės infrastruktūros plėtros išlaidų dydį (Vin) – 0 Eur/m2;

8.2. Nuo 2021 m. liepos 1 d. prioritetinės ir neprioritetinės inžinerinės savivaldybės infrastruktūros plėtros išlaidų dydį (Vin) – 50 Eur/m2;

8.3. Prioritetinės ir neprioritetinės socialinės savivaldybės infrastruktūros plėtros išlaidų dydį (Vsoc) – 0 Eur/m2.

Savivaldybės infrastruktūros plėtros diferencijavimo koeficientus ir įmokos tarifus rajono taryba gali keisti, todėl neatmetama galimybė, kad prie šio klausimo svarstymo dar bus grįžtama.

Ryšiai su Kendzežyno-Kozlės miestu nenutrūks

Dar 2015-ųjų rudenį Lenkijos Respublikos Kendzežyno-Kozlės miesto savivaldybė pasirašė bendradarbiavimo sutartį penkeriems metams su galimybe ją pratęsti, kas šiame posėdyje     ir buvo padaryta. Taryba nusprendė pritarti Jonavos rajono savivaldybės (Lietuva) ir  Kendzežyno-Kozlės miesto (Lenkija) partnerystės sutarties projektui ir įgaliojo Jonavos rajono savivaldybės merą pasirašyti šią sutartį.

Šalys vystys bendradarbiavimą tarp Kendzežyno-Kozlės miesto ir Jonavos rajono      savivaldybės, siekdamos plėtoti ekonominius ir socialinius ryšius šiose srityse: vietos savivalda; ekonomikos plėtra; švietimas ir mokslas; kultūra ir sportas; aplinkos apsauga; turizmas ir miesto plėtra; sveikatos apsauga; socialinė parama.

Planuojama organizuoti ir remti bendradarbiavimą tarp vietos valdžios atstovų; mokytojų ir moksleivių; sporto klubų ir sportininkų; verslininkų, vykdančių veiklą Kendzežyno-Kozlės mieste ir Jonavos rajono  savivaldybėje; dalytis iniciatyvomis socialinėje, švietimo, sporto ir ekonomikos srityse.

Dėmesys – jaunimo sveikatai

Kas domisi sveikatos reikalais, turbūt pastebėjo, kad įvairios nemokamos profilaktinių patikrinimų programos daugiau orientuotos į vyresnio amžiaus žmones. Tarsi, jei esi jaunas, tai ir sveikas.

Savivaldybės taryba pritarė projektui „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų modelio plėtra Jonavos rajono savivaldybėje“, kurį įgyvendins savivaldybės administracija kartu su partneriu – Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru (VSB). Taip pat nutarta užtikrinti projekto netinkamų finansuoti išlaidų bei tinkamų finansuoti išlaidų dalies, kurių nedengia projekto finansavimas, apmokėjimą savivaldybės biudžeto lėšomis; užtikrinti projekto investicijų tęstinumą penkerius metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.

Projekto tikslas – plėtoti poreikius atitinkančias kokybiškas ir prieinamas jaunimui palankias sveikatos priežiūros paslaugas bei skatinti Jonavos savivaldybėje gyvenančius jaunus žmones rinktis sveikesnį gyvenimo būdą.

Kad paslaugos būtų teikiamos kuo efektyviau ir kokybiškiau, Jonavos rajono savivaldybėje asmens sveikatos priežiūros paslaugas planuojama teikti „žaliojo koridoriaus“ principu. Tam VSB pasirašė ketinimų protokolus su VšI Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centru (PSPC) ir VšI Jonavos ligonine. PSPC „žaliojo koridoriaus” principu bus teikiamos šių specialistų paslaugos: akušerio-ginekologo, psichologo, psichiatro, o ligoninėje – urologo, dermovenerologo ir akušerio-ginekologo. Taip pat bus įdarbintas psichologas, kuris organizuos ir ves grupinius bei individualius užsiėmimus, konsultuos psichologinių, asmenybės ar ugdymosi problemų turinčius jaunuolius, taip pat ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus).

Savivaldybėje bus organizuojami mokymai, sprendžiant įvairias jaunimo sveikatos problemas. Numatytas ir bendradarbiavimas tarp švietimo, socialinių, asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teisėsaugos institucijų, jaunimo organizacijų, nevyriausybinių organizacijų ir kitų įstaigų. 

Projekto metu vyks užsiėmimai bei konsultacijos, kurių metu bus mokoma įveikti stresą, nuolatinę įtampą, sumažinti socialinės ir kultūrinės aplinkos formuojamą požiūrį į kūną ir išvaizdą. Tai padidins jaunuolių motyvaciją fiziniam aktyvumui, jie galės pasirinkti priimtinas sporto šakas, aktyviai leisti laisvalaikį.

Konsultacijos sveikos mitybos klausimais, mitybos planų sudarymas suteiks jaunimui žinių apie sveikos mitybos principus, produktų pasirinkimą, padidins sveikatos raštingumą šioje srityje, padės sumažinti valgymo sutrikimų, antsvorio, nutukimo atsiradimo riziką. Lytinės ir reprodukcinės sveikatos srityje bus vykdomas jaunimo lytinis ugdymas ir švietimas. Projekto metu bus mokomi ne tik jaunuoliai, bet ir jų artimieji, tėvai įgis žinių, kurios būtinos efektyviai savižudybių prevencijai.

Individualūs užsiėmimai su atitinkamų sričių specialistais suteiks žinių bei skatins ugdyti sveikos gyvensenos įpročius.

 Planuojama projekto vertė – apie 213 324 Eur, Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšos sudaro 213 324,47 Eur. Na, o reali projekto vertė paaiškės, kai bus pasirašyta finansavimo sutartis.

2021-2023 metų strateginis veiklos planas

Posėdžio metu patvirtintas Jonavos rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginis veiklos planas, su kuriuo išsamiau galėsite susipažinti www.jonava.lt

Vadovaujantis šiuo planu bus organizuojama savivaldybės veikla, pagal kurio programas sudaromas ir savivaldybės biudžetas.

Sprendimo uždavinys – pagal skirtingus finansavimo šaltinius, sistemiškai suplanuoti ateinančių 2021-2023 metų strateginio veiklos plano lėšas ir tikslų pasiekimą, įvertinti išmatuojamais rodikliais, kurie turi parodyti, ar strateginis veiklos plano vykdymas pasiekia planuojamus rezultatus.

Jonavos rajono savivaldybės 2021-2023 m. strateginį veiklos planą sudaro 3 formos: veiklos kontekstas; programos aprašymas; programos tikslų, uždavinių, priemonių ir veiklų, asignavimų bei produkto vertinimo kriterijų suvestinė.

Strateginiame veiklos plane numatytas vykdyti priemones planuojama finansuoti iš įvairių šaltinių – savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos ir užsienio fondų, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų lėšų.

Strateginio veiklos plano programoms 2021 m. numatoma išleisti 82295,5 tūkst. Eur iš įvairių finansavimo šaltinių (palyginimui – 2020 m. buvo planuota išleisti 65903 tūkst. Eur). Iš jų savivaldybės lėšos – 34286 tūkst. Eur.

Patvirtintas šių metų biudžetas

Taryba nutarė patvirtinti rajono savivaldybės 2021 metų biudžetą – 50379,6 tūkst. eurų pajamų ir paskirstomą 4788 tūkst. eurų metų pradžios biudžeto lėšų likutį, 55858,5 tūkst. eurų asignavimų ir 1009,1 tūkst. eurų finansinių įsipareigojimų vykdymui, iš jų: 3544 tūkst. eurų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, 12912 tūkst. eurų ugdymo reikmėms finansuoti, 636,8 tūkst. eurų priemonėms, numatytoms finansuoti iš valstybės biudžeto kitų dotacijų, 9988,2 tūkst. eurų investicijų projektams ir remontams vykdyti, 676,4 tūkst. eurų aplinkos apsaugos  rėmimo specialiąją programą. Išsamiau su rajono biudžetu galėsite susipažinti www.jonava.lt

***

Vadovaudamasi LR vietos savivaldos įstatymo 16 str. 2 dalies 18 punktu, LR  Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 7 str. 5 dalimi bei Mokesčių lengvatų svarstymo komisijos pasiūlymu, Jonavos rajono savivaldybės taryba  nutarė atleisti įmonę „Benrara“ (52 Eur), UAB „Santakėlė“ (110 Eur), UAB „Jonavos vara“ (219 Eur); H. K. (duomenys neskelbiami) (1128 Eur) nuo nekilnojamojo turto mokesčio už 2020 metus.

Pritarta Melioracijos programai

Taryba patvirtino Jonavos rajono 2021 m. valstybės biudžeto lėšomis finansuojamos melioracijos programą, už kurios vykdymą bus atsakingas savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas.

Lėšos, įdėtos į geros melioracijos statinių būklės atstatymą, leis padidinti dirbamų žemių derlingumą, užtikrins tolygią, subalansuotą rajono žemės ūkio ir kaimo plėtrą su gerai funkcionuojančiais melioracijos statiniais. Valstybės biudžeto lėšomis bus tvarkomi valstybei nuosavybės teise priklausantys, rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomi melioracijos statiniai. Numatoma remontuoti melioracijos griovius, remiantis ūkininkų, gyventojų, bendrovių raštiškais prašymais. Žemės savininkams priklausantys melioracijos statiniai remontuojami ar rekonstruojami nuosavomis žemių savininkų lėšomis arba ES fondų priemonių paramos lėšomis.

2021 m. melioracijos programoje didžiausias dėmesys skiriamas melioracijos magistralinių griovių remontui bei potencialiai pavojingų, valstybei nuosavybės teise priklausančių tvenkinių užtvankų priežiūrai ir remontui. Užtvankų, kurių bloga būklė kelia didesnį pavojų gyventojams ir aplinkai, remonto metu reikės išvalyti sausinamuosius latakus, užtvankos drenažo šulinius, nušienauti šlaitus, prižiūrėti tvirtinimo plokštes, naikinti ataugančias krūmų atžalas, atstatyti apsaugines groteles, stebėti vandens šachtas, suvirinti nulaužtus turėklus, atlikti kitus darbus. Ypatingas dėmesys joms bus skiriamas potvynių metu.

Palankesiai turės Kripčių gatvę

Taryba nusprendė suteikti Jonavos r. sav., Žeimių sen., Palankesių gyvenamosios vietovės gatvei pavadinimą Kripčių gatvė. Šiuo sprendimu pasiūlyta suteikti pavadinimą esamam Palankesių gyvenamosios vietovės keliui. Kripčiai – buvusio kaimo pavadinimas, kuris buvo panaikintas 1979 m. lapkričio 28 d. LTSR AT Prezidiumo įsaku IX-4172.                          

Sudarė komisiją

Vadovaudamasi LR vietos savivaldos įstatymo 16 str. 2 dalies 6 punktu ir 25¹ str. 6 dalimi, atsižvelgdama į Jonavos rajono savivaldybės tarybos narių 2021 m. sausio 28 d. teikimą dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario Sauliaus Jakimavičiaus, Jonavos rajono savivaldybės taryba nusprendė sudaryti komisiją Jonavos rajono savivaldybės tarybos narių  2021 m. sausio 28 d. teikime dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario Sauliaus Jakimavičiaus įgaliojimų netekimo procedūros pradėjimo pateiktiems faktams ištirti: Erlandas Andrejevas, Rita Latviūnienė, Marijona Širvelienė,  Liudas Mediekša (frakcijos „Vieningi socialdemokratai“ atstovai). Frakcijos „Auganti Jonava“, „Jonavos kraštas“ bei Lietuvos Valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija savo atstovų į komisiją nedelegavo.

Šiuo sprendimu taip pat patvirtinti minėtos komisijos nuostatai. Komisija įpareigota iki 2021 m. balandžio 2 d. ištirti Jonavos rajono savivaldybės tarybos narių 2021 m. sausio 28 d. teikime pateiktus faktus ir dėl jų pateikti išvadas rajono savivaldybės tarybai.

***

Tarybos nariai taip pat susipažino su jiems pristatytomis dviem informacijomis: „Dėl daugiabučių namų atnaujinimo projektų vykdymo ir Jonavos miesto kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo eigos“ bei „Dėl Jonavos rajono integruotų teritorijų vystymo programos įgyvendinimo ataskaitos už 2020 m. pristatymo Jonavos rajono savivaldybės tarybai“.

„Alio Jonavos“ inf.

Web Analytics