Paskelbtas Miesto naujienos

Pasaulis, kuriame formuojamas kitos dienos gyvenimas

Trečiadienis, 27 January 2021 11:05 Parašė 

Daugiau kaip prieš šešerius metus Lietuvoje prasidėjo pertvarka, kurią lydėjo šūkis „Lietuva be vaikų globos namų“. Jos tikslas – pereiti nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir be tėvų globos likusiems vaikams, siekti, kad kuo daugiau atžalų galėtų likti savo biologinėse šeimose, įsikurtų globėjų (įtėvių) šeimose arba gyventų bendruomeniniuose vaikų globos namuose. Kokių pokyčių iki šiol pasiekta mūsų rajone, patirtimi dalijasi Jonavos vaiko iršeimos gerovės centro (VŠGC) direktorė Emilija Markucevičienė.

Naujos paslaugos

2018-ųjų birželį Vaikų globos namai buvo pervardyti į Jonavos VŠGC, kuriame įsteigtas krizių įveikimo padalinys, teikiantis pagalbą ne tik tėvų globos netekusiems vaikams, bet ir krizes patiriantiems asmenims bei šeimoms, pradėjo veikti Kulvos bendruomeniniai vaikų globos namai.

„Vaikų globos padalinį sudaro Vaikų globos skyrius (VGS), esantis Mokyklos g. 6, ir Bendruomeniniai vaikų globos namai (BVGN). Šiame padalinyje taip pat teikiamos palydimosios globos ir atokvėpio paslaugos. VGS teikiama trumpalaikė iki trijų mėnesių globa be tėvų globos likusiems vaikams dviejose šeimynose, kiekvienoje  gali gyventi iki 8 vaikų. Šiuo pereinamuoju laikotarpiu šeimynose gyvena ne tik vaikai su nustatyta trumpalaike globa (rūpyba), bet ir nepilnamečiai, kurie iki 2023 metų sulauks pilnametystės arba persikels gyventi į naujai kuriamus Bendruomeninius vaikų globos namus“, – supažindino direktorė.

Palydimosios globos paslauga – tai galimybė mūsų rajono globojeaugusiamir besimokančiam jaunuoliui, sulaukus pilnametystės, iki 24 metų likti gyventi centre ir gauti tolimesnę intensyvią pagalbą. Toks asmuo įkurdinamas atskirose patalpose, pats disponuoja savo pinigais, perka maisto produktus, drabužius, higienos priemones, yra atsakingas už jam paskirtų patalpų švarą, jose esančius daiktus, tačiau jam nereikia mokėti jokių mokesčių už naudojimąsi patalpomis. E. Markucevičienė akcentuoja, kad palydimosios globos paslaugas – Centro socialinio darbuotojo, psichologo ir t. t. – gali gauti ir nebegyvenantys įstaigoje.

Atokvėpio paslaugos globėjams ir šeimynų dalyviams, globojantiems vaikus, neturinčius neįgalumo arba turinčius lengvą neįgalumo lygį, yra galimybė gauti ,,atokvėpio“ paslaugą vieno mėnesio laikotarpiui per kalendorinius metus.Pavyzdžiui, globojamas vaikas, globėjams susirgus ar ištikus kitokiai negandai,  gali iki mėnesio laikotarpio gyventi globos įstaigoje. Tačiau šia paslauga dar nebuvo pasinaudota.

Anot direktorės, darbo pobūdžiui didelės įtakos turėjo Krizių įveikimo pagalbos padalinys, kur gali gyventi krizę patiriantys asmenys, šeimos bei vaikas ir grėsmės jam nekeliantis vienas iš tėvų, kai atžalai vaiko teisių specialistų sprendimu nustatytas apsaugos poreikis. Jameiki septynių parų galima gauti nemokamas apgyvendinimo paslaugas (suteikiami kambariai, patalynė, yra asmens higienos patalpos, virtuvėlė), nuo aštuntos dienos už apgyvendinimo paslaugą mokama Savivaldybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į šeimos pajamas. Krizių įveikimo pagalbos padalinyje gyvenantys asmenys gali gauti socialinio darbuotojo,psichologo, socialinio pedagogo ,slaugytojo pagalbą. „Centro specialistai glaudžiai bendradarbiauja su Jonavos rajono socialinių paslaugų centro ir vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistais, nes tik bendradarbiaujant galima padėti šeimoms efektyviau įveikti turimus sunkumus“, – akcentavo E. Markucevičienė.

Teigiami poslinkiai

Vienu didžiausių pasikeitimų pašnekovė įvardijo Jonavos VŠGC padalinio – Kulvos bendruomeninių vaikų globos namų įsteigimą, kuriuose šiuo metu gyvena šeši tėvų globos netekę vaikai.

„Pradėjus teikti bendruomenines paslaugas, teko patirti bendruomenės svarbą sėkmingai vaikų socializacijai, nesBendruomeniniuose vaikų globos namuose  labiau pastebimi netmažiausi nepilnamečių „geri“ darbai, sunkiau nuslėpti  netinkamą elgesį. Esame labai dėkingi Kulvos bendruomenei už mūsų vaikų ir darbuotojų priėmimą į bendruomenę, įtraukimą į bendras veiklas, konstruktyvų problemų sprendimą ir už Bendruomeniniuose vaikų globos namuose gyvenantiems vaikams suteiktą šilumą bei pagalbą. Iššūkiu tapo tai, kad šios globos įstaigos gyventojai su darbuotojų pagalba turi visus poreikius tenkinti savarankiškai – pirkti ir gaminti maistą, įsigyti drabužių, vykti pas medikus, tvarkyti aplinką ir kt.  Gyvena tarsi viena didelė šeima, nėra virėjų, kurios pagamintų maistą, nėra sandėlininko, kuris užsakytų reikiamus maisto produktus, nėra kiemsargio, kuris nuvalytų sniegą nuo kiemo ar nupjautų žolę, valytojos, kuri iššveistų grindis. Dauguma vaikų džiaugiasi didesnėmis savarankiškumo galimybėmis.Daugiau nei dvejus metusįstaiga naudojosi  senu, dažnai gendančiu automobiliu, į kurį netilpo visi gyvenantys vaikai, todėl apsipirkimai, vykimai į treniruotes virsdavo tikru iššūkiu.Įsteigus Bendruomeninius vaikų globos namus ir Krizių įveikimo pagalbos padalinį būtinybė bendradarbiauti su kitomis institucijomis, bendruomenėmis tapo dar svarbesnė. Esame labai dėkingi merui, mero pavaduotojai ir visai Savivaldybės administracijai už kalėdinę dovaną –2020-ųjų pabaigoje gavome naują transporto priemonę „CitroenBerlingoBlueHDi““, – pasidžiaugė VŠGC direktorė.

Liūdnoji pusė

„Vaikui netekus tėvų globos ar susidūrus su didele grėsme sveikatai, gyvybei ar saugumui, vaiko teisių apsaugos specialistai pirmiausia ieško pagalbos vaiko aplinkoje (nustato laikinąją priežiūrą pas giminaičius) arba jį apgyvendina globėjų šeimoje, jeigu nėra galimybės vaikui pateikti į šeimą, jis apgyvendinamas mūsų centre. Galime pasidžiaugti, kad mūsų įstaigoje mažėja  apgyvendinamų vaikų skaičius – tai reiškia, jog vis daugiau vaikų lieka savo biologinėse šeimose arba patenka į globėjų šeimas. Liūdnoji šios statistikos pusė yra ta, kad į mūsų centrą pastaruoju metu patenka vis labiau pažeisti, dažniausiai jau paauglystės sulaukę vaikai, kuriems dėl trauminių patirčių, socialinių įgūdžių stokos globa šeimoje nutrūko – arba jų atsisakė globėjai, arba patys atsisakė globėjų. Mūsų įstaigoje apgyvendinami tik Jonavos rajono vaikai, dažniausiai patekę dėl nepriežiūros, tėvų netinkamo gyvenimo būdo ir dėl smurtavimo artimoje aplinkoje“, – patirtimi dalijosi E. Markucevičienė.

Vaikams, augantiems globos įstaigoje, stengiamasi organizuoti įdomias veiklas, atsižvelgti į jų pageidavimus ir pasiūlymus. Anot direktorės, kiekvienas vaikas turi savitą charakterį, tad kartais net ir tarp kelių asmenų atsiranda trinties požymių.

„Kivirčų išvengti padeda tai, kad tiek Vaikų globos skyriuje, tiek Kulvos BGVN yra dideli kiemai, kuriuose jie gali su savo šeimynoje gyvenančiais vaikais pasportuoti, pažaisti. Ugdomas vaikų sąmoningumas koronaviruso atžvilgiu – kalbama apie prevencijos svarbą, viruso žalą. Deja, yra keletas paauglių, kurie ir iki karantino pažeidinėjo įstaigos tvarkas – savavališkai pasišalindavo iš globos įstaigos, tekdavo skelbti jų paieškas – taip elgiasi ir karantino metu“, – apgailestavo pašnekovė.

Pilnametystė – ne tik šventė

Visiems pilnametystės sulaukusiems jaunuoliams skiriama vienkartinė būsto įsigijimo pašalpa, kurią gauna, kai kreipiasi į rajono Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių. Pinigai  „į rankas“ neduodami. Už gautą paramą asmuo turi teisę nusipirkti baldų, buitinės technikos reikmenų ir t. t. Daugelis jaunuolių norėtų įsigyti nuosavą būstą, deja, išmokos sumos nepakanka šiam norui įgyvendinti. Tad gyvenamojo ploto klausimas lieka didele problemas, kuri kartais iš globos įstaigos išėjusį jaunuolį tiesiog įklampina į skolų ar paskolų liūną.

„Pasitaiko atvejų, kai atsiranda „draugų“, pasisiūlančių išgryninti skirtą pašalpą, priimti pagyventi jų bute ir smagiai „atšvęsti“ savarankiško gyvenimo pradžią. O praėjus keliems mėnesiams, jaunuolis supranta patekęs į pažadų pinkles ir lieka be būsto, pinigų, draugų, tik su skolomis“, – sakė E. Markucevičienė.

Globos įstaigą palikę jaunuoliai turi galimybę gauti socialinį būstą, tačiau jo laukti reikia apie porą metų. Tiesa, jeigujaunuolistoliaumokosi, jiskasmėnesįgaligauti 156 eurų globosišmoką. „Dalis jaunuolių, kurie gyvendami globos įstaigoje gerai mokėsi, savo asmeninėse sąskaitose turi Jonavos krašto moterųasociacijos ,,Jonavietė“ skirtas mokslo stipendijas. O globos įstaiga visada skatina vaiką taupyti į jo asmeninę sąskaitą pervedamus ,,vaiko pinigus““, – atkreipė dėmesį E. Markucevičienė..

Pagalbos reikia visada

Nuo Vaikų globos namų įsikūrimo pradžios direktore dirbanti E. Markucevičienė turi sukaupusi didelę patirtį. Jos teigimu, visos visuomenės (taip pat ir vaikų) požiūris į vertybes keičiasi su laikmečiu.

„Negaliu teigti, kad dabar vaikai tampa savarankiškesni, viskas priklauso nuo paties paauglio norų ir pastangų. Galimybes pasiruošti savarankiškam gyvenimui, suteikiame visiems, bet anaiptol ne kiekvienas jas priima“, – mąsto ji. – Psichologijos  moksle dabar vartojama sąvoka  „pseudobrandos“ terminas. Jis taikomas  vaikams, kurie psichologiškai socialiai nėra subrendę, bet save suvokia, kaip suaugusį asmenį ir elgiasi kaip suaugę– anksti pradeda lytinius santykius, vartoja alkoholį,psichotropines medžiagas, laužo nustatytas tvarkas ir taisykles,  nors nėra atsakingi už savo veiksmus ir nesuvokia ar nenori suvokti pasekmių“, – pastebėjo ji.

Visuomenės pagalba globos įstaigoje gyvenantiems nepilnamečiams visada labai reikalinga. Labiausiai reikia savanorių, kurie norėtų ir gebėtų padėti savęs ieškantiems jaunuoliams atrasti pozityvius laisvalaikio leidimo būdus, atlikti namų darbus, nuvežti į treniruotes ir kt. Žinoma, visada laukiama ir materialinė parama. Didžiausia Jonavos VŠGC direktorės svajonė – siekti, kad dar šiemet būtų įkurti nauji bendruomeniniai vaikų globos namai, nes kiekvienas vaikas – tai pasaulis, kuriame formuojamas kitos dienos gyvenimas.  

Irena BŪTĖNAITĖ

Atnaujinta Trečiadienis, 27 January 2021 11:43
Web Analytics