Paskelbtas Miesto naujienos

Nauji reikalavimai vaikų žaidimų aikštelėms ir žaidimų patalpoms

Antradienis, 24 May 2016 03:00 Parašė 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento Jonavos skyrius informuoja, kad nuo šių metų lapkričio 1 d. įsigalios nauja Lietuvos higienos norma HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje nustatyti pagrindiniai vaikų žaidimų aikštelių ir vaikų žaidimų patalpų įrengimo viešose vietose, jų naudojimo ir priežiūros sveikatos saugos reikalavimai. Ši higienos norma bus taikoma projektuojant, statant, rekonstruojant, remontuojant, įrengiant ir naudojant žaidimų aikšteles ir žaidimų patalpas.

Žaidimo aikštelių įrengimo reikalavimai

Žaidimų aikštelėje matomoje vietoje turės būti pateikta informacija: žaidimų aikštelės pavadinimas, adresas, aikštelės savininkas; nurodytas vaikų, kuriems skirta aikštelė, amžius, o taip pat bendrasis telefono numeris, kuriuo galima skambinti įvykus avarijai, techninės priežiūros personalo telefono numeris ir paskutinį kartą atliktos žaidimų aikštelės įrangos pagrindinės metinės kontrolės data.

Žaidimų aikštelės turės būti įrengiamos ne arčiau kaip 10 m nuo buitinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių, gatvių, automobilių stovėjimo aikštelių, elektros tinklo įrenginių ir ne arčiau kaip 15 m atstumu nuo automobilių saugyklų ištraukiamosios vėdinimo sistemos angų. Jei aikštelės ribos nutolusios nuo gatvės važiuojamosios dalies mažiau nei 20 m, tokia aikštelė turės būti aptverta tvora ar gyvatvore.

Aikštelės turės būti prižiūrimos ir valomos, žolė šienaujama, žiemą takeliai – neslidūs, valomi ir barstomi.

Žaidimų patalpų įrengimo reikalavimai

Laiptai, durys, langai turės būti įrengti taip, kad užtikrintų vaikų saugumą, baldai – atitikti vaikų ūgį, žaidimų patalpų grindų danga – neslidi, lengvai valoma ir atspari valymo priemonėms.

Prie žaidimų patalpų privalės būti įrengti sanitariniai mazgai su vaikų ūgiui pritaikytais įrenginiais. Juose turės būti tualetinio popieriaus, muilo, rankų džiovintuvai ar vienkartiniai rankšluosčiai.

Žaidimų patalpose turės būti įrengtos individualios spintelės ar kitokie įrenginiai drabužiams ir daiktams, vieta avalinei pasidėti ir (ar) lankytojai turės būti aprūpinami antbačiais. Žaidimų patalpose turės būti sudarytos higieniškos sąlygos nemokamai atsigerti geriamojo vandens.

Vaikų priežiūros paslaugas galės teikti tik pilnamečiai darbuotojai ir tik teisės aktų nustatyta tvarka, įgiję pirmosios pagalbos teikimo žinių. Jei bus teikiamos vaikų mokymo, ugdymo ir auklėjimo paslaugos, jas teikiantys darbuotojai galės dirbti tik pasitikrinę sveikatą. Patalpose turės būti pirmosios pagalbos rinkinys, o žaislai – nepavojingi sveikatai, švarūs ir atitinkantys vaikų amžių.

Jurgita LIUTKEVIČIENĖ
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro
prie SAM Kauno departamento Jonavos skyriaus
vyriausioji specialistė

Atnaujinta Antradienis, 24 May 2016 09:36
Web Analytics