Paskelbtas Miesto naujienos

Dėkojame už paramą ir pagalbą

Antradienis, 29 December 2020 11:15 Parašė 

Esame Jonaviečių karų dalyvių asociacija „Pagarba“ kuri buvo įkurta 2015 m. gruodžio 29 d. reorganizavus Antrojo pasaulinio karo dalyvių, dalyvavusių antihitlerinės koalicijos pusėje organizaciją, kuri pakvietė visų karų dalyvius sukurti vieną organizaciją. Asociacijoje susibūrė  Afganistano karo dalyviai ir nemažas būrys visų kitų karinių  konfliktų dalyvių, garbingo amžiaus karo tarnybos pensininkų. Nemažas būrys žmonių nėra asociacijos  nariai, bet asociacijos globojami  ir lanko kultūrinius renginius kartu su šeimos nariais.

Pagrindinis „Pagarbos“ uždavinys, kad nė vienas asociacijos narys nebūtų užmirštas ir nepasijustų nereikalingu visuomenės nariu. Asociacijos tarybos nariai pasveikina buvusius karius jubiliejų ir gimtadienių progomis, prieš Šv. Kalėdas , Šv. Velykas ir kitas valstybines šventes. Asociacijos tarybos nariai aplankydami visus asociacijos narius, įteikia dovanėles, išklauso žmonių problemas ir rūpesčius. Iškilus sunkumams, nariai ar jų šeimos nariai gali kreiptis į asociaciją  moralinės ir net materialinės pagalbos. Ypač smagu ir malonu buvo vidurvasarį paminėti vyriausiojo asociacijos nario, 91 metų Antrojo pasaulinio karo dalyvio Ivano Vasilenkovo 91-ąjį gimtadienį, kuriam jau vėlyvą rudenį padėjome atlikti smulkų remontą namų vonioje, nupirkome keletą pagalbinių baldų, kad galėtų pilnavertiškai naudotis dušu.

Savo veiklai organizuoti asociacija kiekvienais metais teikia projektus Jonavos rajono socialinių paslaugų centrui ir Jonavos rajono savivaldybės administracijai. Pasitelkdami šias lėšas asociacija gali vykdyti užsibrėžtus tikslus, bendradarbiauti su kitomis visuomeninėmis organizacijomis, organizuoti bendrus renginius rajono atmintinų vietų aplankymui, tautinio paveldo pažinimui ar lankyti kitus kultūrinius objektus. Gražią rudeninę bobų vasaros dieną vykome į Jonavos rajone Batėgaloje įsikūrusią sodybą ,,Vilkolė“, kurios šeimininkė Olga Vilkelienė aprodė  savo šeimos išpuoselėtą sodybą, kurioje kraštiečiai jau daug metų gali susipažinti su kultūrinio paveldo istorija.

Šiemet pavasarį dėl visuotinio karantino nevyko taip visų asociacijos narių mėgstama kasmetinė pavasarinė medelių sodinimo talka, skirta žuvusiems kariams paminėti. Keletas asociacijos narių pasodino 50 eglučių alėją miesto pakraštyje.

Gegužės 8 d. Jonavos karių kapinėse, kur palaidoti Antrajame pasauliniame kare žuvę kariai, laikydamiesi saugaus atstumo padėjome gėles ir prisiminėme žuvusiuosius. Šie kapai, taip pat ir  Jonavos žydų genocido vieta – Jonavos žydų masinio sušaudymo vieta, esanti netoli Jonavos esančiame Girelės miškelyje nepamirštami ir per Visų šventųjų dieną, lapkričio 1-ąją.

Asociacijos nariai glaudžiai bendradarbiauja su Kauno apskrities Afganistano karo dalyvių, neįgaliųjų ir karinių pajėgų veteranų asociacijos dalyviais.

Šiuo šventiniu metu norime nuoširdžiai padėkoti Jonavos rajono savivaldybės administracijos, Jonavos socialinių paslaugų centro ir kitiems miesto bendruomenės nariams, be kurių pagalbos ir paramos negalėtume vykdyti mūsų asociacijos tikslų ir uždavinių.

Švenčių proga linkime visiems ramybės, bendrystės, gerumo ir vilties. Likite sveiki, saugokime vieni kitus.

Raimondas Vincevičius

Asociacijos „Pagarba“ pirmininkas

Atnaujinta Antradienis, 29 December 2020 11:23
Web Analytics