Kyšininkavimo byloje paskelbtas nuosprendis

Penktadienis, 16 October 2020 10:00 Parašė 

Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmai paskelbė nuosprendį baudžiamojoje byloje, kurioje du Jonavos miesto gyventojai: T. M., gimęs 1993 metais,  ir L. P., gimęs 1988 metais, buvo kaltinami kiekvienas iš jų skirtingais nusikaltimais, tarp kurių – prekyba poveikiu, pasikėsinimas papirkti, dokumento suklastojimas ar suklastoto dokumento panaudojimas ir pasikėsinimas kyšininkauti. Kaltinamieji teisiami pirmą kartą. Ši byla išnagrinėta viešuose teismo posėdžiuose.

T. M. nuteistas už tai, kad jis, nepavykus to padaryti 2019 m. liepos 23 d., apie 16.30 val.,  pakartinai 2019 m. liepos 25 d., apie 16.15 val. susitiko su teisėsaugos  užduotį vykdančiu asmeniu ir  pakartotinai  tiesiogiai susitarė, jog  pasinaudodamas pažintimi su techninės apžiūros centro darbuotoju – kaltinamuoju L. P., paveiks šį valstybės tarnautojui prilygintą asmenį, kad šis neteisėtai veiktų vykdydamas įgaliojimus  ir atlikdamas teisėsaugos  užduotį vykdančio asmens naudojamo automobilio, techninę apžiūrą, nepastebėtų automobilio techninių trūkumų ir  techninės apžiūros rezultatų kortelėje (Ataskaitoje) neįrašytų jokių duomenų apie transporto priemonės neatitikimą techniniams reikalavimams, bei iš  teisėsaugos užduotį vykdančio  asmens savo ir L. P. naudai paėmė 65 Eur kyšį ir davė 20 Eur kyšį techninės apžiūros centro kontrolieriui L. P. už tai, kad jis atlikdamas teisėsaugos užduotį vykdančio  asmens naudojamojo automobilio techninę apžiūrą tyčia nenustatė automobilio techninių trūkumų ir  techninės apžiūros rezultatų kortelėje  (Ataskaitoje), įrašė neteisingus duomenis apie transporto priemonės atitikimą keliamiems techniniams reikalavimams, tačiau jo veika nebuvo baigta dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, nes visa nusikalstama veika teismo leidimu buvo kontroliuojama teisėsaugos institucijų pareigūnų.

L. P. nuteistas už tai, kad 2019 m. liepos 25 d., apie 15.40 val., dirbdamas ir vykdydamas įgaliojimus techninės apžiūros centre, atliekant privalomąją ir pakartotinę  transporto priemonių apžiūras bei priimant sprendimus dėl dokumentų, kuriais patvirtinamas privalomosios ir pakartotinės apžiūros atlikimas, suklastojo tikrą dokumentą - techninės apžiūros rezultatų kortelę  (Ataskaitą), kurioje  įrašė žinomai neteisingus duomenis apie transporto priemonės, atitikimą keliamiems techniniams reikalavimams. Be to, 2019 m. liepos 25 d., apie 16.30 val., būdamas valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu ir savo įgaliojimus vykdančiu techninės apžiūros centre kontrolieriumi, pasinaudodamas pažintimis su T. M., šiam pasiūlius duoti kyšį už automobilio sklandų techninės apžiūros praėjimą, sutiko atlikti šio automobilio techninę apžiūrą ir nefiksuoti automobilio techninių trūkumų ir ten pat, atlikęs T. M. atvarytam automobiliui techninę apžiūrą ir tyčia nefiksavęs automobilio techninių trūkumų, dėl kurių šio automobilio atitikimo keliamiems techniniams reikalavimams pripažinimas negalimas, savo naudai  iš  T. M. priėmė 20 Eur kyšį už šį savo neteisėtą veikimą vykdant įgaliojimus, tačiau jo veika nebuvo baigta dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, nes visa nusikalstama veika teismo leidimu buvo kontroliuojama teisėsaugos institucijų pareigūnų. 2019 m. liepos 25 d., apie 16.30 val.  techninės apžiūros centre dirbdamas ir  vykdydamas savo įgaliojimus atliekant privalomąją ir pakartotinę  transporto priemonių apžiūras bei priimant sprendimus dėl dokumentų, kuriais patvirtinamas privalomosios ir pakartotinės apžiūros atlikimas, suklastojo tikrą dokumentą- techninės apžiūros rezultatų kortelę  (Ataskaitą), kurioje  įrašė žinomai neteisingus duomenis apie transporto priemonės atitikimą keliamiems techniniams reikalavimams.

T. M. kaltu prisipažino. Teismui parodė, kad galimai 2019 m. liepos 23 d. susitarė dėl teisėsaugos užduotį vykdančio asmens automobilio techninės apžiūros. Buvo problemų su dujų įranga. Techninės apžiūros centre į L. P. kreipėsi atsitiktinai, kuris sutiko ir nenurodė už kokį atlygį sutvarkys techninę apžiūrą, įkainius jis nusprendė savo nuožiūra. Nusikaltimus padarė, nes norėjo padėti žmogui.

L. P. apklaustas teisiamajame posėdyje kaltu neprisipažino. Parodė, kad 2019 m. liepos 25 d. T. M. Audi automobilis turėjo daug trūkumų. Po kurio laiko T. M. vairavo Opel, kurį jis patikrino ne pagal visus reikalavimus, kadangi buvo sugedęs keltuvas – nepakėlė virš duobės. Nustatęs, kad nešviečia priekinio žibinto lemputė, visa tai surašė į žalią lapą, kurį atidavė T. M. Vėliau T. M. atvyko dar su kitu automobiliu, kuris buvo techniškai tvarkingas, dujų įranga ir oro pagalvės buvo tvarkingos. Išrašęs žalią lapą, atsisveikinant pajautė, kad T. M. jam delne paliko 20 Eur, išbėgo ieškoti T. M., bet buvo sulaikytas pareigūnų.

„Nors kaltinamasis L. P. ir neigia gavęs kyšį, tačiau iš byloje esančio įrodymo – vaizdo įrašo, kaltinamojo T. M. parodymų, teismas daro išvadą, kad kaltinamasis Laurynas Palaima priėmė kyšį“, -konstatavo teismas.

Teismas neabejotinai nustatė,  kad techninės apžiūros rezultatų kortelė (Ataskaita) yra dokumentas, nes joje daromi įrašai turi juridinę reikšmę turinčią informaciją ir objektyviai apžiūrėjęs automobilių techninės apžiūros korteles nustatė, kad įrašyti žinomai neteisingi duomenys apie automobilių techninį stovį, nes apžiūrėjus automobilius prieš pirminę techninę apžiūrą buvo nustatyti techniniai gedimai, o po to jų nepašalinus  techninės apžiūros rezultatų kortelėje buvo nurodyta, kad techninių gedimų nėra.

Teismas nusprendė perkvalifikuoti pasikėsinimą kyšininkauti į kyšininkavimą, kadangi T. M.  davė neteisėtą atlygį L. P. už tai, kad automobilio techninių trūkumų, t. y. jis inicijavo L. P. neteisėtą veiką. Tuo tarpu L. P. veika – pasikėsinimas papirkti perkvalifikuota į papirkimą.

Priimdamas nuosprendį, teismas atsižvelgė į tai, kad T. M. ir L. P. nusikalstama sveikas padarė iš savanaudiškų paskatų. T. M. atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis laikytina tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamas veikas ir nuoširdžiai gailis, sunkinančių aplinkybių nenustatyta, tuo tarpu L. P. atžvilgiu  nenustatyta atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių.

Teismas taip pat atsižvelgė į tai, kad  T. M. praeityje  neteistas, administracine tvarka nebaustas.

L. P. praeityje neteistas, administracine tvarka nebaustas, nusikalto jauno amžiaus.

Pripažinęs T. M. kaltu, teismas jam skyrė galutinę subendrintą  5 000 Eur baudą.

Pripažinęs L. P. kaltu, teismas jam skyrė galutinę subendrintą  7 500 Eur baudą.

Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti apskųstas Kauno apygardos teismui skundą paduodant per Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmus.

 

Vaiva Milkeraitienė

Teisėjo padėjėja