Paskelbtas Rajono naujienos

Valstybės saugomas objektas Normainiuose laukia finansinės paramos

Trečiadienis, 29 July 2020 09:58 Parašė 

Šių metų pavasarį Šėtos Švenčiausiosios Trejybės parapijos kunigas Robertas Gedvydas Skrinskas kreipėsi į įvairias Jonavos rajono ir Lietuvos institucijas dėl Normainių kaime (Žeimių sen.) esančios Baro konfederacijos koplytėlės likimo („Alio Jonava“, kovo 25 d.). COVID-19 pandemija ir šalyje paskelbtas karantinas užkirto kelią šio objekto apžiūrai ir įvertinimui. Liepos mėnesį, sumažėjus koronaviruso pavojui, atsakingų rajono valdžios atstovų delegacija apsilankė Normainių kaime, apžiūrėjo koplytėlę ir apsvarstė jos restauravimo galimybes.

Kritinės pastabos

Baro konfederacijos, veikusios 1768–1772 m.,  atminimą saugo Vepriuose, Žeimiuose ir Normainių II k. iki šių dienų išlikę paminklai. Normainių koplytėlė laikoma seniausiu objektu, menančiu Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikus, ir priklauso Šėtos parapijai. „Jeigu Vepriuose ir Žeimiuose analogiški paminklai yra restauruoti ir gražiai prižiūrimi, tai Normainių k. jis stovi apleistas. Kadangi paminklas yra valstybės nuosavybė, o valstybė moka algas valdininkams, kurie privalo rūpintis nacionaliniais kultūros paminklais, tai jį taip pat turi prižiūrėti kažkokios institucijos, – laiške „Alio Jonavos“ redakcijai rašė kun. R. G. Skrinskas. – Komunistinė valdžia, nepaisant ideologinio priešiškumo, Baro konfederatams skirtą paminklą Normainių kaime restauravo. 1975 m. iš jo, su Kultūros ministerijos žinia, buvo išimtas kryžius ir Šv. Jono Nepomuko statula. Ir iki šiol negrąžinti.“

Dėl pradangintų koplytėlės detalių susirūpinęs kunigas kreipėsi ir į Kultūros ministeriją, tačiau atsakymas nebuvo guodžiantis – kur šiuo metu yra dingusios paminklo detalės, nustatyti nepavyko. „Siūlytume ieškoti galimybių, remiantis ikonografine, archyvine medžiaga, atkurti buvusias skulptūras. Jeigu būtų pasirinktas toks problemos sprendimo būdas, atkurtų skulptūrų įmontavimas į Baro konfederacijos koplytėlę turėtų būti suderintas su Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyriumi“, – siūloma rašte, kurį pasirašė kultūros viceministrė Ingrida Veliūtė.

Komisijos vertinimas

Šį mėnesį Jonavos rajono mero pavaduotojo Eugenijaus Sabučio iniciatyva  sudaryta komisija nuvyko į Normainių kaimą susipažinti su Baro konfederacijos atminimą saugančios koplytėlės būkle. Jos sudėtyje – Savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininkė Vijolė Šadauskienė, administracijos Remonto, statybos ir architektūros skyriaus vyriausioji specialistė Edita Jakutienė, Žeimių seniūnas Faustas Pilipavičius, Lietuvos Respublikos Seimo nario Rimanto Sinkevičiaus padėjėja Laima Slovikienė ir pats E. Sabutis.

Komisijos nariai, atidžiai apžiūrėdami šį paminklą, konstatavo, kad koplytėlės stogas yra vientisas, nematyti išorinių pažeidimų, keliose vietose pastebėtas nutrupėjęs tinkas, kai kur nebelikę konstrukciją dengusių čerpių. Anot mero pavaduotojo, koplytėlės konstrukcijos nepažeistos, pats paminklas nepakrypęs, o pamatai yra tvirti, tad statinio būklę valdžios atstovai įvertino neblogai.

„Tai monumentalus statinys ir tikrai vėjas jo nepajėgtų sugriauti. Tiesa, yra nutrupėjusio tinko. Man ši koplytėlė panaši į seną bažnyčią, prie kurios daug metų neprisilietė žmogaus ranka. Bet ji nesugriuvo, žinoma, laikas paliko savo pėdsakų“, – dalijosi mintimis E. Sabutis.

Atvykusieji atkreipė dėmesį į tai, kad nebėra buvusios Šv. Nepomuko skulptūros, o prieigos prie koplytėlės nepritaikytos lankytojams, tad jas reikėtų sutvarkyti. Visi pripažino, jog rodyklė koplytėlės link pastatyta netinkamoje vietoje.

„Atvirai kalbant, turistui ar šiaip susidomėjusiam žmogui tikrai sudėtinga surasti Baro konfederacijai skirtą paminklą, nes nuoroda pastatyta prie paties objekto, toli nuo pagrindinio kelio Žeimiai–Šėta, tad norintieji pamatyti koplytėlę tiesiog ją pravažiuoja. Tokia situacija netoleruotina ir būtina ją kuo skubiau ištaisyti. Manau, šis reikalas bus greit išspręstas – pakanka suderinti su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos ir perkelti ženklą į deramą vietą“, – sakė vicemeras E. Sabutis.

Nors koplytėlė stovi atokiau pagrindinio kelio, tačiau nevalyvų piliečių palikti pėdsakai rodo, kad lankytojų čia pasitaiko. Tarkime, statinio pusrūsis primestas šiukšlių, kurias į jį nedrausmingi žmonės sugrūdo per apačioje esančią angą. Žeimių seniūnas F. Pilipavičius, šių valdų šeimininkas, pažadėjo operatyviai padėtį ištaisyti – šiukšlės bus surinktos ir išvežtos, aplinka sutvarkyta, tikimasi greit rasti  sprendimą, kaip uždengti angą į koplytėlės pusrūsį, kad nedorėliams nebekiltų pagunda atsikratyti popieriais, įvairiomis pakuotėmis ar kitomis atliekomis.

Reikalingas skulptūros eskizas

Vyriausioji specialistė E. Jakutienė išsamiai supažindino komisijos narius su faktine koplytėlės būkle, priminė, kad tarybiniais laikais ją puošusi Šventojo statulėlė buvo išgabenta į Vilnių, galbūt net į Kultūros ministeriją, o ten per kelis dešimtmečius nežinia kur prapuolė. Anot jos, jeigu būtų priimtas sprendimas atstatyti Šv. Nepomuko statulėlę, turimos istorinės medžiagos jos atkūrimui nepakanka.

Čia derėtų prisiminti Kultūros ministerijos siūlymą remtis ikonografine, archyvine medžiaga ir ieškoti meistrų, gebančių tokią skulptūrą pagaminti. Mūsų rajone Šv. Nepomuko skulptūromis domėjosi ir jas yra drožęs Užusaliuose gyvenantis tautodailininkas Tomas Jončas. Tad čia labai praverstų jo žinios ir gebėjimai.

Komisijos narių nuomone, Kultūros ministerija turėtų dėti maksimalias pastangas surasti tarybiniais laikais į sostinę išvežtą ir pradangintą skulptūrą. Nesant tokios galimybės, šios institucijos atsakingi darbuotojai galėtų pateikti bent jos eskizus ir prisidėti prie skulptūros atkūrimo.

E. Jakutienė supažindino susirinkusiuosius su kun. R. G. Skrinsko raštais ir reikalavimu restauruoti koplytėlę, pateikė informaciją apie Savivaldybės administracijos kreipimąsi į Kultūros ministeriją dėl galimybės skirti lėšų šiai koplytėlei atnaujinti.

Susirinkimo metu nutarta dar kartą kreiptis į Kultūros ministeriją ir prašyti konkretaus atsakymo dėl valstybės saugomo objekto finansinės paramos restauruojant Baro konfederacijos atminimui skirtą paminklą.

Restauruojamų objektų eilė

Mero pavaduotojas patikino, kad prie koplytėlės restauravimo bei atnaujinimo bus grįžtama dar ne kartą, bet šiuo metu koplytėlės būklė tikrai nereikalauja neatidėliotinų sprendimų.

„Mūsų rajone yra daugiau architektūrinių paminklų, paveldo objektų, kuriuos būtina restauruoti ir skubiai remontuoti jau dabar. Būtina pabaigti Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios remontą, atnaujinimo laukia Krašto muziejaus pastatai, lygiagrečiai dėmesį skirsime Skarulių Šv. Onos bažnyčiai. Mes  gerai suvokiame, kad net ir tie nedideli istorinę atmintį saugantys objektai yra svarbūs ir negali būti užmiršti. Bet šiandien minima koplytėlė tikrai nėra prioritetinis dalykas. Ateis laikas – ir ji bus restauruota. Baigę didžiųjų objektų remontus, prieisime ir prie Normainių koplytėlės“, – aiškino mero pavaduotojas E. Sabutis.E. Jakutienės nuomone, Savivaldybės administracija turi dėti visas pastangas, kad koplytėlės restauravimui būtų gautos lėšos iš Kultūros ministerijos. „Atsižvelgiant į kitų svarbių paveldo objektų restauravimo ir atstatymo eiliškumą, strateginiame plane reikia numatyti ir Savivaldybės indėlį restauruojant pačią koplytėlę, sutvarkant jos prieigas, paruošiant atitinkamą medžiagą turistams ir lankytojams, kurie domisi Jonavos krašto, Lietuvos ir Baro konfederacijos istorija“, – pabrėžė ji.

Irena BŪTĖNAITĖ

 logo srtrf

Atnaujinta Antradienis, 04 August 2020 14:20
Web Analytics