Paskelbtas Renginiai

Siūlo galia begalinė

Antradienis, 14 July 2020 09:34 Parašė 

„Kūryba – tai sielos jėga, suteikianti spalvų gyvenimui“,- taip apie savo pamėgtą audimo meną atsiliepia kaunietė Irena Piliutytė. Neseniai jos rankomis gobelene įamžintų garsių vyrų portretų paroda „Lietuvos kultūros veikėjai – raštijos pradininkai“ miesto jubiliejaus proga pravėrė ir mūsų Krašto muziejaus duris.

Ekspozicijoje – kelios dešimtys nedidelio formato įstabių gobeleno pavyzdžių, kuriuose prasišviečia tai Abraomo Kulviečio, Martyno Mažvydo, Stanislovo Rapalionio veido bruožai, tai Kristijono Donelaičio, Vydūno, Maironio, Vinco Kudirkos lyg sapne atplaukiančios akys. Čia beveik visa tautos dvasios kūrinija, kultūrininkų galerija. Kas galėjo atspėti, kad ši beveik prieš 80 metų gimusi ir močiutei prie verpimo ratelio siūlus sukusi mergaitė taps garsia menininke, darbų, aplankančių toliausias šalis, autore, savo amato meistre. Neatspėtų turbūt nė pats Augustinas Savickas, kartu su Arūnu Tarabilda 1956 m. atvykęs į Veliuoną mokyti savo studentų. Tais metais Irena ir įstojo Kaune į Stepo Žuko taikomosios dailės technikumą, iš kurio vėliau kelias vedė į VDA Kauno vakarinį skyrių. Nuo 2007 m. kaunietė surengė per 40 personalinių parodų, ji priklauso tekstilininkų grupei ESAME. Jos geriausi ciklai – „Knygnešiai“, „Odė tekstilei“, „Lietuvos raštijos pradininkai“, kiti, jos kasdieniai rūpesčiai – supažindinti tautiečius su žmonėmis, kurių sielos nuolat mums šviečia. „Nepamiršdama praeities, stengiuosi atsiliepti ir į dabarties aktualijas, įkvėpti žmonėms tikėjimo savo tautos gyvastimi, savo tapatybe. Juk siūlo galia begalinė“,- sakė autorė, patikėdama savo kūrinius ir mūsų muziejui.

Marius Glinskas

Web Analytics