Paskelbtas Miesto naujienos

Respublikinėje knygoje „Vaikų idėjų vaivorykštė“ puikuojasi ir mūsų miesto ir rajono ugdytinių darbai

Trečiadienis, 17 June 2020 08:51 Parašė 

Vaikų lopšelis-darželis „Dobilas“ nuolat ieško naujų metodų, būdų, ugdant vaikų kalbą ir raštingumą. Nuo mažens skatiname vaikus kurti, mąstyti, kiekvieno ugdomojo proceso pabaigoje daryti išvadas, apibendrinimus. O tam pasitelkiame rašytinę ir sakytinę kalbą, nes, kaip rodo atlikti tyrimai,  nuo raštingumo priklauso tolimesnis vaiko mokymasis mokykloje. 

Dar vasario mėnesį mūsų darželis sukūrė nuostatus ir kvietė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojus dalyvauti respublikinėje idėjų mugėje „Sugalvojau, sumąsčiau“. Idėjų mugė buvo skirta Mokyklų bendruomenių metams paminėti, siekiant pristatyti geriausius mokytojų ugdomosios veiklos pavyzdžius, dalintis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų idėjomis, kūrybiniais atradimais, skatinant ikimokyklinių ugdymo įstaigų bendradarbiavimą.

Idėjų mugėje dalyvavo ne tik visa mūsų darželio bendruomenė, bet  į mūsų kvietimą dalyvauti  atsiliepė net 25 ikimokyklinio ugdymo įstaigos iš visos Lietuvos. 

Mūsų darželis priėmė iššūkį – sudaryti respublikinę knygą „Vaikų idėjų vaivorykštė“.

Visą karantino laikotarpį „Dobilo“ komanda įnirtingai dirbo, analizuodama vaikų darbus ir sudarinėdama respublikinę knygą „Vaikų idėjų vaivorykštė“. Į ją pateko patys įdomiausi, originaliausi, kūrybiškiausi Lietuvos vaikų darbai, kuriuos atrinko sudaryta komisija.

Tai pirmas praktinis leidinys su visomis rekomendacijomis, pasiūlymais, praktiniais pavyzdžiais, kaip ugdyti vaiko kalbą ir raštingumą. Didelis dėmesys skiriamas mąstymo metodų taikymui, apibendrinimų analizei. Knygoje atsiskleidžia inovatyvūs mokytojų taikyti metodai, kūrybiniai atradimai, plėtojant vaiko kalbą ir raštingumą. Leidinyje daug žaidybinių elementų, idėjų, pasiūlymų, užuominų, skatinančių kurti ir įgyvendinti naujus sumanymus. 

Svarbiausia tai, kad knygos turinys - tai vaikų idėjos ir jų darbai, joje atsispindi visa vaikų patirtis.

Į idėjų mugę įsitraukė ir Jonavos ikimokyklinių ugdymo įstaigų mokytojai, pristatydami savo ugdytinių kūrybinius darbus.

AČIŪ sakome mūsų miesto ir rajono mokytojams ir ugdytiniams, kurie dalyvavo ir kurių darbai pateko į respublikinę knygą:

Astai Babilienei, ugdytiniams: Erikai Potockaitei, Godai Ulinauskaitei ir Arminui Semėnui (Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Bitutė“);

Jurgitai Paulauskaitei ir ugdytinei Viltei Burdaitei ( vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“);

Irinai Žuravliovai ir ugdytiniui Simui Stankevičiui (Ruklos J. Stanislausko mokykla-daugiafunkcis c. skyrius „Pušaitė“;

Daivai Ilevičienei ir ugdytiniams: Gyčiui Musiejui, Matui Škeliovui (Žeimių mokykla-daugiafunkcis centras);

Danguolei Steponavičienei ir ugdytinei Emilijai Steponavičiūtei (Žeimių mokykla-daugiafunkcis centras);

Militai Čelkonienei ir ugdytinei Silvijai Čelkonaitei (vaikų lopšelis-darželis „Dobilas“);

Irenai Jankauskienei ir ugdytiniui Karoliui Ogunauskui (vaikų lopšelis-darželis „Dobilas“);

Dijanai Borisovienei ir ugdytinėms: Lėjai Asačiovaitei, Ilzei Zaveckaitei,  Elzei-Marijai Jakubėnaitei, Miglei Liutkevičiūtei, Radvilei Pastafkaitei  (vaikų lopšelis-darželis „Dobilas“);

Agnei Pajaujytei ir ugdytiniams: Mingailei Dapšytei,  Matui Rožėnui (vaikų lopšelis-darželis „Dobilas“);

Astai Lauciūtei ir ugdytiniams: Urieliui Lefikui, Otilijai Razmolovaitei (vaikų lopšelis-darželis „Dobilas“);

Mildai Sadzevičienei ir ugdytiniui Tomui Noreikai (vaikų lopšelis-darželis „Dobilas“);

Vidai Masteikienei ir ugdytinei Smiltei Jasikonytei (vaikų lopšelis-darželis „Dobilas“);

Reginai Markucevičienei ir ugdytinėms: Luknei Liaugotaitei, Mėjai Vilimaitei (vaikų lopšelis-darželis „Dobilas“);

Daivai Minkevičienei ir ugdytiniams: Aurėjai Mačiulytei, Dominykui Martusevičiui (vaikų lopšelis-darželis „Dobilas“);

Stanislavai Miliauskienei ir ugdytinėms: Paulinai Ratautaitei, Ugnei Darelaitei (vaikų lopšelis-darželis „Dobilas“);

Daivai Tuskienei ir ugdytiniui Kostui Jakubėnui (vaikų lopšelis-darželis „Dobilas“).

Dėkojame savo darželio direktorei Jurgitai Macionienei už skatinimą, pritarimą, palaikymą ir pagalbą, organizuojant rajoninius, respublikinius renginius ir įgyvendinant inovatyvias idėjas.

Vaikų lopšelio-darželio „Dobilas“ mokytoja ekspertė Dijana Borisovienė

Atnaujinta Trečiadienis, 17 June 2020 10:53
Web Analytics