Paskelbtas Miesto naujienos

Skelbiama nepriklausomo Jonavos kūno kultūros ir sporto centro audito ataskaita

Ketvirtadienis, 04 June 2020 16:03 Parašė 

Apie Jonavos kūno kultūros ir sporto centro valdymo ir veiklos problemas garsiai imta kalbėta dar 2018 metų pabaigoje. Tuomet į viešumą iškilo šokiruojantys faktai apie aplaidžią finansų kontrolę, nepagrįstą išlaidavimą, turto valdymą ir kita. 2019 metais nepatvirtinus įstaigos direktorės Reginos Stupurienės tarybai teiktos įstaigos veiklos ataskaitos, buvo pasamdyti nepriklausomi auditoriai, kurių išvados dar kartą patvirtina – įstaigos valdymas chaotiškas, veikla – tinkamai nekoordinuojama, o kontrolės stokojama kone visose JKKSC srityse.

Su visuomenei išplatinta audito ataskaita galite susipažinti čia.

Iš pateiktos ataskaitos matyti, kad Jonavos kūno kultūros ir sporto centras ne pagal paskirtį naudoja įstaigai skirtas Jonavos rajono savivaldybės biudžeto lėšas. Įstaigos vadovybė neužtikrina pavaldinių darbo kontrolės, dėl to įstaigos darbuotojai tinkamai neatlieka savo funkcijų. Pastebima, kad, pvz., 2018 m. finansų ataskaita nepatvirtinta inventorizacijos duomenimis, tai reiškia, kad ataskaita nėra tiksli ir teisinga.

Auditoriai pastebi, kad įstaigoje ypatingai silpna sudarytų turto nuomos, panaudos sutarčių sąlygų vykdymo ir skolų valdymo kontrolė.  Užsakomos paslaugos funkcijų atlikimui, nors tam įstaigoje įsteigti etatai, teisės aktų neatitinkanti darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka, pažeidimai  nustatant pastoviosios dalies koeficientus darbuotojams (pvz., 31 m. stažą turinčios sporto gydytojos koeficientas (3,82) mažesnis už santechniko (6 m. stažas, 3,84 koef.)), pažeidžiant įstatymą darbuotojams skiriamos priemokos (70-80 proc.) – šie faktai taip pat nepraslydo pro auditorių akis.

Kiti minimi pažeidimai – pagal darbo sutartį su KKSC dirbantys asmenys teikė šiai įstaigai ir savo paslaugas pagal individualios veiklos vykdymo pažymas, vienas kitam prieštaraujantys vidaus aktai dėl maistpinigių mokėjimo, nesilaikoma viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų ir neatidžiai vykdoma viešųjų pirkimų kontrolė, nepakankamas dėmesys sporto arenos naudojimo planavimui, todėl KKSC patiria papildomų ir ženklių išlaidų ir kt.

Valdymo ir veiklos kokybei užtikrinti bei trūkumams šalinti auditoriai pateikė net 44 rekomendacijas.

Viena iš nepriklausomų auditorių teikiamų rekomendacijų – atskirti šiuo metu įstaigos vykdomas sporto bazių administravimo ir sportinio ugdymo funkcijas. „Artimiausiu metu bus sudaryta darbo grupė, prašysime pateikti išvadas, ar toks atskyrimas tikslingas, vertinant ir tai, kad ketiname turėti dar vieną sporto objektą – baseiną. Manau, tiek mano, tiek rajono gyventojų interesas – efektyvus, ekonomiškas ir rezultatyvus sporto bazių, kurių turime ne vieną, panaudojimas. Šiandien nei vieno iš trijų kriterijų įstaiga neįgyvendina. Galbūt veiklų atskyrimas situaciją pagerintų", - sako rajono meras Mindaugas Sinkevičius.

Jonavos kūno kultūros ir sporto centrui perduotos nepriklausomo audito, kurį atliko UAB „Audifina", išvados, įstaigai nurodyta parengti rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planą. Dalis trūkumų buvo pašalinti jau audito vykdymo metu, tačiau kiti – vis dar aktualūs.

„Klysti žmogiška ir klysta visi, tačiau klaida neturi tapti sistema, o šiuo atveju, manau, labai panašu į tai, - sako M. Sinkevičius. -  Tikiuosi, kad įstaigos vadovybė dės dideles pastangas visiems užfiksuotiems trūkumams ir pažeidimams kuo greičiau pašalinti, o ateityje nesudarys sąlygų jiems atsirasti".

Jonavos savivaldybės inf.

Atnaujinta Ketvirtadienis, 04 June 2020 16:05
Web Analytics