Paskelbtas Miesto naujienos

Opozicijos tarybos narių ataskaita rinkėjams

Antradienis, 02 June 2020 08:37 Parašė 

Balandžio 11 d. suėjo lygiai metai, kai prisiekę vykdyti ir gerbti LR Konstituciją, darbą pradėjo naujai išrinkti Jonavos rajono savivaldybės tarybos nariai. Praėjus pirmiesiems kadencijos metams, opozicijos tarybos nariai teikia ataskaitą savo rinkėjams.

Gintas Jasiulionis (TS-LKD, frakcija “Jonavos kraštas”)
Kontrolės komiteto pirmininkas. Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto narys, Tikslinio studijų rėmimo fondo komisijos narys.
Kaip Kontrolės komiteto pirmininkas organizavau 7 komiteto posėdžius, iš kurių 2 – išvažiuojamieji. Kontrolės komiteto posėdžiuose buvo nagrinėti gyventojų skundai, svarstytas VŠĮ Jonavos ligoninės klausimas ir pateiktos rekomendacijos merui. Išvažiuojamųjų posėdžių metu apžiūrėta kaip valdomas savivaldybei priklausantis nekilnojamas turtas Jonavos mieste, pateiktos užklausos Jonavos rajono savivaldybės administracijos Turto ir aplinkos apsaugos skyriui dėl turto priežiūros ir apskaitos, teiktos rekomendacijos Savivaldybės merui ir Savivaldybės administracijos direktoriui. Man išsiaiškinus, kad turto klausimais yra neteisingai parengtas sprendimo projektas, klaidos buvo ištaisytos. Išvažiuojamųjų posėdžių metu Kontrolės komiteto nariai ieškojo tinkamų patalpų Rimkų PSPC filialui, tačiau savivaldybės administracijai atsisakius šį klausimą spręsti, ateityje bus ieškomi kiti sprendimo būdai.
Kaip savivaldybės tarybos narys, per praėjusį laikotarpį dalyvavau visuose tarybos posėdžiuose, išskyrus vieną, nes tuo metu buvau komandiruotėje. Dirbdamas taryboje pateikiau 9 sprendimų projektus: dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos programos patvirtinimo; dėl Jonavos rajono kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų skyrimo ir naudojimo metodikos patvirtinimo (juo siekiau atstatyti socialinę nelygybę, esančią tarp miesto ir kaimo, nes didžioji kelių dalis yra kaimiškosiose teritorijose ir jie apgailėtinos būklės, todėl siūliau miesto ir kaimo keliams lėšas skirti vienodai); dėl Jonavos rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo; dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo; dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programos patvirtinimo; dėl Jonavos rajono savivaldybės verslo tarybos nuostatų patvirtinimo; dėl Jonavos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo; dėl Jonavos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patikslinimo.
Kaip savivaldybės tarybos narys parengiau per 20 įvairių raštų, kreipimųsi, reikalavimų Jonavos rajono savivaldybės merui, direktoriui, kitoms įstaigoms ir institucijoms. Sprendžiant vietos gyventojams aktualias problemas, savo iniciatyva bei gyventojų ar įstaigų darbuotojų kvietimu, lankiausi kaimiškosiose seniūnijose, bendruomenėse, seniūnaičių sueigose, biudžetinėse įstaigose, kad tiesiogiai išgirsčiau ir išsiaiškinčiau problemas ir savo galimybių bei kompetencijos ribose padėčiau jas spręsti. Organizavau Kelių direkcijos vadovo vizitą į Jonavą ir susitikimą su Savivaldybės vadovais bei verslo bendruomene dėl Jonavos pietrytinio aplinkkelio klausimo.
Kartu su opozicijoje esančiais kolegomis inicijavome kreipimąsi į LR Seimo Ekonomikos komitetą, kad Jonavos pietrytinio aplinkkelio klausimas būtų įtrauktas į LR Seimo Ekonomikos komiteto darbotvarkę ir svarstomas. Tačiau šio klausimo nepalaikė ir į darbotvarkę neįtraukė Jonavos apygardoje į LR Seimą išrinktas seimo narys Rimantas Sinkevičius, kuris yra ir Ekonomikos komiteto pirmininkas.
Galiu pasidžiaugti, kad Ruklos seniūnijos gyventojų surinkti parašai dėl daugiabučių gyvenamųjų kiemų atnaujinimo, kuriuos įteikiau Savivaldybės merui, davė rezultatų. Taryba skyrė lėšas ir jau šiais metais bus pradėti remontuoti Rukloje esančių daugiabučių namų kiemai.

Gintautas Brukas (rinkimų komitetas “Auganti Jonava”, frakcija “Auganti Jonava”)
Miesto reikalų komiteto narys. Saugaus eismo, Mokesčių lengvatų, Etikos komisijų narys. Verslo tarybos, Specialiojo daugiabučių namų rėmimo fondo tarybos, Žemės ir nekilnojamojo turto mokesčių nustatymo grupės narys.
Miesto reikalų komiteto posėdžiuose, kurie vyko 8 kartus, buvo svarstyti klausimai, susiję su gatvės pavadinimo keitimu, kelio ženklų atsiradimu gatvėse, KPP programos lėšomis remontuojamų vietinių kelių ir gatvių Jonavos miesto seniūnijoje objektų sąrašu ir kt. Vyko 3 Mokesčių lengvatų svarstymo komisijos posėdžiai, kuriuose svarstėme 5 klausimus, susijusius su įmonių prašymais atleisti nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio. Specialiojo daugiabučių namų rėmimo fondo taryba ataskaitiniu laikotarpiu posėdžiavo 3 kartus. Posėdžiuose buvo svarstomi prašymai dėl dalinės finansinės pagalbos suteikimo remontuojant ir tvarkant rajono daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektus. 2019 m. Specialiojo daugiabučių namų rėmimo fondui buvo skirta 115000 Eur., visa suma panaudota. Dalinė finansinė parama buvo suteikta 90-čiai daugiabučių namų, tame tarpe 5-ioms daugiabučių namų bendrijoms, tokiems darbams kaip laiptinių durų ir langų keitimas, rūsio langų keitimas, laiptinių apšvietimo remontas, inžinerinių sistemų (vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų) remontas, laiptinių remontas ir kt.
Dirbdamas taryboje daug dėmesio skyriau pietrytinio aplinkkelio Jonavoje klausimui spręsti. Savivaldybės tarybai teikiau sprendimo projektą “Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę ir Susisiekimo ministeriją dėl Jonavos pietrytinio aplinkkelio statybos”. Šis sprendimas nesulaukė valdančiųjų palaikymo. Su kitais frakcijos “Auganti Jonava” nariais teikėme paklausimus Jonavos rajono savivaldybės merui įvairiais jonaviečiams aktualiais klausimais. Dalyvavau išvažiuojamuosiuose posėdžiuose kartu su Kontrolės ir Miesto reikalų komitetų nariais.
Vertindamas sodininkų rėmimo programą ir jos tvirtinamą tvarką, posėdyje įspėjau, kad programa bus nesėkminga ir siūliau kartu tobulinti, siekiant gero rezultato visų jonaviečių naudai. Praėjus šiek tiek laiko, 2019 m. biudžete iš rėmimui skirtos programos 100000 eur buvo panaudota tik 1400 eurų. Taigi galima teigti, jog programa nesėkminga ir reikia tobulinti, kaip ir siūlė opozicija, bet siūlymas buvo neišgirstas.

Gintaras Stašionis (LVŽS, frakcija ,,Valstiečių ir Žaliųjų“)
Miesto reikalų komiteto narys, Tarybos veiklos reglamento redakcinės komisijos ir Etikos komisijų narys.
Dirbdamas Reglamento komisijoje, teikiau pasiūlymus rengiant naująjį tarybos narių reglamentą: netrumpinti laiko Tarybos narių pasisakymams posėdžiuose; mažinti Tarybos nario veiklos išlaidas ir vietoje to, skirti atlygį už darbą frakcijose. Į siūlymus atsižvelgta nebuvo.
Per ataskaitinį laikotarpį dalyvavau visuose Etikos komisijos posėdžiuose. Tenka apgailestauti, kad ši Etikos komisija tapo valdančiųjų sąskaitų suvedinėjimo su opozicija arena. Taip yra dėl to, kad valdantieji patvirtino tokią jos sudėtį, kurioje dominuoja socialdemokratams priklausantys komisijos nariai. Todėl atsitiko taip, kad sprendimai joje, mano manymu, prasilenkia su etikos sampratomis.
Pateikiau tarybos svarstymui du sprendimo projektus: „Dėl pailgintos dienos grupės paslaugų teikimo Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“ ir ,,Dėl Specialiojo daugiabučių namų rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo“.
Jonavos valdantieji nusprendė, kad vaikų, kurie lanko pailgintos dienos grupes tėveliai, vietoje anksčiau mokėtų 6 eurų simbolinio mokesčio, mokėtų jau po 0,30 eur. už valandą. Tai - apie 30 eur. mėnesiui. Vertindamas, kad tėvams, auginantiems vaikus iškyla daug iššūkių ir žinodamas, kad mūsų savivaldybės biudžetui tai nėra nepakeliama našta, pasiūliau sprendimą, kuriuo siūliau, kad pailgintos dienos grupėje teikiamos paslaugos priešmokyklinę ugdymo grupę lankantiems ir 1-4 klasių mokiniams būtų nemokamai. Deja, visiems mano išsakytiems argumentams, valdančioji dauguma buvo kurčia. Tik Ekonomikos komitete, išklausius mano nuomonę, naštą tėveliams buvo nutarta švelninti ir Tarybai pasiūlytas tarifas 0,20 eur. už valandą. Toks sprendimas ir buvo priimtas.
Taip pat, siekiant efektyviai naudoti savivaldybės biudžeto lėšas, pasiūliau sprendimo projektą keisti Specialiojo daugiabučių namų rėmimo fondo nuostatus. Jie buvo pakeisti taip, kad būtų išvengta piknaudžiavimo fondo lėšomis, mažinama biurokratinė našta. Jei yra galimybės gauti lėšas iš kitų šaltinių, skatinti jais ir naudotis. Jau rengiant šiuos pakeitimus, prisijungė ir pozicijos atstovai, todėl, manau Taryboje tam buvo pritarta.
Apgailestauju, kad nepavyko daugumos įtikinti, kad negalima visų švietimo įstaigų vertinti pagal vieną kurpalių. Optimizuojant etatus švietimo įstaigose, neatsižvelgta į kiekvienos iš jų savitumą. Dar vienas skaudus sprendimas, 2020 m. savivaldybės biudžete 5 tūkst. eur. skirti išmanioms apyrankėms socialiai remtinų šeimų vaikams. Manau, kad tai uždelsto veikimo bomba, kuri paskatins ir taip esančias patyčias mokyklose. Opozicija pasiūlė skirti 10 tūkst. eur. ir šias apyrankes nupirkti visiems 1 – 10 klasių moksleiviams, t. y. arba visiems, arba niekam. Deja, vėl likome neišgirsti. Mano lūkesčių neatitiko ir valdančiųjų sprendimai dėl Bendruomenių ir Verslo tarybų kūrimo.
Kaip tarybos narys dalyvavau komandiruotėje Kaliningrado srities Bagrationovsko mieste.

Aldona Balutienė (TS-LKD, frakcija “Jonavos kraštas”)
Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų komiteto narė, Etikos komisijos pirmininkė, Tarybos veiklos reglamento redakcinės komisijos narė.
Per ataskaitinį laikotarpį pateikiau savivaldybės tarybai 2 projektus: „Dėl finansavimo teikimo atvykstantiems dirbti į Jonavos rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigas trūkstamos specialybės gydytojams ir rezidentams tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir „Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatų patvirtinimo“. Pirmasis projektas, pagal kurį būtų skiriamas papildomas finansavimas į Jonavos ligoninę dirbti atvykstantiems gydytojams specialistams ir tokiu būdu būtų teikiamos jonaviečiams būtinos medicininės paslaugos, kuris ypač reikalingas mūsų medicinos sričiai, deja valdančiųjų balsais buvo atmestas kaip nesavalaikis ir ankstyvas.
Aktyviai dalyvavau Jonavos savivaldybės tarybos veiklos reglamento redakcinės komisijos darbe, kai buvo rengiamas Jonavos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas. Šiuo metu komisijos veikloje dalyvauju, ruošiant reglamento pakeitimus.
Dirbant Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų komitete, dalyvavau 8 posėdžiuose. Viename iš jų buvo svarstoma situacija VšĮ Jonavos ligoninėje bei Jonavos rajono sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos, Lietuvos gydytojų sąjungos Jonavos skyriaus ir Lietuvos slaugos specialistų organizacijos Jonavos padalinio kreipimasis dėl ligoninės ateities. Savivaldybei laiku nesiimant spręsti šio klausimo, buvo organizuotas susitikimas su medicinos darbuotojais ir jų atstovais, kviečiami LR Seimo nariai.
Dirbdama Etikos komisijos pirmininkės pareigose, organizavau 4 komisijos posėdžius, kuriuose buvo svarstyti 7 klausimai, teikiamos išvados VTEK. Jonavos rajono savivaldybės tarybos nariai nuolat buvo supažindinami su LR Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymu, politikų elgesio nuostatomis. Dirbdama Etikos komisijoje susidūriau su tuo, kad skirtingiems tarybos nariams yra keliami skirtingi reikalavimai. Tai yra todėl, kad iš 8 komisijos narių 3 yra opozicinių partijų atstovai, o 5 atstovauja valdančiąją daugumą. Sprendžiant bet kurį klausimą, jis nėra sprendžiamas iš esmės ir objektyviai, o tiesiog nulemiamas socialdemokratų balsų dauguma. Nuo rugsėjo mėnesio svarstytas ne vienas klausimas, ir jei svarstomas opozicijos atstovo elgesys, tai nusprendžiama, kad jis elgėsi neetiškai, o jei svarstomas analogiškas socialdemokratų ar koalicijos partnerių elgesys, tai nubalsuojama, kad viskas teisinga ir viskas logiška. Dėl to kovo 4 d. įteikiau pranešimą apie atsistatydinimą iš šios komisijos pirmininkės pareigų.
Mūsų frakcijos iniciatyva buvo sudarytos asmens sveikatos priežiūrų įstaigų stebėtojų tarybos, reikalauta atnaujinti viešosios įstaigos Jonavos ligoninė vadovo konkursą. Inicijavau viešosios įstaigos Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centro filialo Rimkuose naujų patalpų paiešką, iš savivaldybei priklausančių patalpų fondo. Iniciatyva nesulaukė palaikymo, nors patalpų savivaldybė turi. Nebuvo sprendžiamas savivaldybės gydytojo paskyrimo klausimas.
Nors Jonavos savivaldybėje būna smurto šeimoje atvejų, vaikai iš šių šeimų atvežami į vaikų ligų skyrių, o ne perduodami laikinai budintiems globėjams, kurių rajone trūksta ir nededamos pastangos, kad šie globėjai būtų paruošti.
Rugpjūčio mėnesį vykau į 3 dienų komandiruotę Estijoje, Jogevos mieste. Komandiruotės tikslas – aplankyti švietimo įstaigas. Padarė įspūdį vaikų darželis, kuris įrengtas moderniai, lauko aikštelėje yra 5 rūšių skirtingos lavinimo žaidimų aikštelės, o baseinas, skirtas vaikams nuo 1 metų iki 7 metų (įrengtas dugnas nusileidžia priklausomai nuo vaikų amžiaus). Lankėmės renovuotoje iš ES lėšų mokykloje, kur visų klasių patalpos su modernia įranga, mokymo priemonėmis, daug erdvių, kur pertraukų metu moksleiviai sėdi ant laiptelių, bendrauja, klausosi muzikos. Mokyklos valgykla skirta dviems mokykloms, išskiriant laiką. Miestelyje tuo metu vyko rudens mugė, tai nustebino tai, kad visi lankytojai perka bilietus po 3 eurus, visose mugės prieigose budi moksleiviai, kurie patikrina bilietus. Prekeiviai atvyksta iš visos Estijos, visos prekės tik namudininkų: megztos kojinės, pirštinės, medus, žvakės ir daržo ir sodo gėrybės.
Tik tame krašte auga svogūnų rūšis, kuriuos perka maišais. Mugėje kasmet dalyvauja apie 20 000 lankytojų. Taip, kad yra ko pasimokyti iš kaimynų.

Egidijus Sinkevičius (rinkimų komitetas “Auganti Jonava”, frakcija “Auganti Jonava”)
Kaimo reikalų ir Kontrolės komitetų narys, Mokesčių lengvatų komisijos narys.
Vyko 9 Kaimo reikalų komiteto posėdžiai (iš jų – 3 išvažiuojamieji). Kartais atrodė, kad tai yra tuščias laiko gaišimas. Į komiteto sprendimus buvo praktiškai neatsižvelgiama arba atsižvelgiama tiek, kiek buvo suderinta „aukščiau“. Kaip pavyzdį galėčiau nurodyti Kelių priežiūros ir plėtros programos įgyvendinimą. Komitetas važiavo į seniūnijas, kad pamatytų vaizdą „iš vidaus“. Deja, tuo viskas ir baigėsi. Sprendimai buvo priimti neatsižvelgiant į komiteto nuomonę. Čia norėčiau atkreipti dėmesį, kad Tarybos veiklos reglamente, valdančiųjų iniciatyva, nebeliko punkto, kuris sakė, kad kuruojančiam komitetui nepritarus, klausimas neturi būti svarstomas taryboje.
Mokesčių lengvatų komisijoje buvo organizuoti keli posėdžiai, kurių metu buvo svarstoma atleisti nuo žemės nuomos ar nekilnojamojo turto mokesčio UAB „ABC Nordic“, “Arselina“, “Vita ir ko“. Pagal savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką visi šių įmonių prašymai turėjo būti atmesti. Pvz. UAB „ABC Nordic“ net nebuvo pradėjusi prašyme nurodytos veiklos. Buvo tik pažadai, kurie, beje, iki šiol neįgyvendinti. Tačiau komisija, kurios daugumą sudaro keli tarybos nariai, savivaldybės administracijos darbuotojai (kurie balsuoja visi suprantam kaip), vadovaujama socialdemokratės M. Širvelienės balsų dauguma priėmė sprendimus, kuriuos po to palaimino tarybos dauguma, patenkinti UAB „ABC Nordic“ bei “Vita ir ko“ prašymus. Todėl, naudodamasis proga, noriu pakviesti visus Jonavos verslininkus teikti prašymus dėl atleidimo nuo žemės, žemės nuomos ar nekilnojamojo turto mokesčių. Manau, kad, atsižvelgiant į visiems žinomas nūdienos problemas, šie prašymai privalo būti patenkinti. Ir šį kartą – teisėtai.

Arvydas Gasys (LVŽS, frakcija ,,Valstiečių ir Žaliųjų“)
Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros ir Kontrolės komitetų narys. Ataskaitinio laikotarpio savivaldybės tarybos opozicijos lyderis.
Vyko 8 Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros komiteto posėdžiai, kuriuose buvo svarstyti 157 klausimai. Dalies klausimų nepalaikiau ir jiems nepritariau, nes jie buvo nukreipti siauram interesų ratui, o ne visų jonaviečių gerovei. Tačiau, šiame komitete dominuojant valdantiesiems, visi klausimai buvo sprendžiami taip, “kaip reikia”.
Dirbdamas taryboje pateikiau sprendimo projektą, kuriuo buvo siūlomas nemokamas viešasis transportas Jonavos gyventojams Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje. UAB „Jonavos autobusai“ jau eilę metų dotuojama iš savivaldybės biudžeto. Iš keleivių surenkamos pajamos padengia tik pusę šios įmonės pavėžėjimo paslaugų sąnaudų, kitą dalį kompensuoja savivaldybė iš savo biudžeto. Tai pridėjus apie 120 tūkst. eurų, galima padaryti nemokamą važiavimą visiems gyventojams. Šiuo metu mieste yra 7 maršrutai, kurie yra nuostolingi, o padarius nemokamą važiavimą, kartu išspręstume ir šalia to esančias problemas, kaip pavyzdžiui ekologines, socialines ir net finansines. Pažiūrėjus į mūsų miestą, automobilių srautai didėja, bet yra grupė žmonių, kuriai reikalinga viešasis transportas, o viena iš savivaldybės funkcijų yra užtikrinti gyventojų pavėžėjimą Jonavos rajono ribose. Tam išspręsti yra ir finansinės, ir ekonominės sąlygos, bet pritrūko tik politinės valios ir noro. Aš lieku prie savo nuomonės, kad šiai dienai tikrai galim investuoti į transportą, o tuo pačiu ir į žmones. Ir savivaldybė būtų patrauklesnė gyventi, kai žmonės galėtų laisvai judėti. Esame žmonių rinkti politikai, tik reikia turėti valios palaikyti gerą sprendimą, kad ir ne savo.
Aktyviai dalyvavau sprendžiant iškilusias problemas Jonavos ligoninėje, kol dar nebuvo ligoninės vadovo. Tuometiniai valdančiųjų sprendimai tikrai kėlė nemažai abejonių ir baimės dėl ligoninės išlikimo.
Su valdančiųjų priešiškumu teko susidurti beveik visose situacijose, dirbant opozicijoje. Mano nuomone, mes, tarybos nariai, visi esame lygūs, nes visiems mums pasitikėjimą išreiškė gyventojai ir delegavo juos atstovauti. Tačiau valdantiesiems taip neatrodo ir mūsų nuomonės yra visiškai nepaisoma. Kaip tų metų opozicijos lyderis, pasigedau geranoriško bendravimo ir tarpusavio supratimo.
Nesuprantami tokie sprendimai, kaip Savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimas, kai buvo panaikintos 4 seniūnijose dirbusių žemės ūkio specialistų pareigybės ir sukurtos 4 administracijos direktoriaus patarėjų pareigybės, kaip neatsižvelgimas į opozicijos siūlymą skirti kaimiškosioms seniūnijoms po 5000 eur. kalėdiniams gyvenviečių papuošimams, tačiau skirta per 26000 eurų išeitinė kompensacija bendrapartiečiui, Suaugusių švietimo centro direktoriui, kuris iš pareigų pagal susitarimą atleistas tą pačią dieną, kai baigiasi jo darbo kadencija. Šis sprendimas priimtas pažeidžiant LR Darbo kodekso nuostatas ir padorumo principą.

Andrejus Štombergas (LVŽS, frakcija ,,Valstiečių ir Žaliųjų“)
Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto narys, Antikorupcijos komisijos narys.
Ataskaitiniu laikotarpiu vyko 8 komiteto posėdžiai, kuriuose svarstyta per 100 klausimų. Kadangi šiame komitete dominuoja valdančiųjų atstovai, komitete klausimai sprendžiami labai paprastai, tiesiog ignoruojant kitų komiteto narių nuomonę. Todėl toks darbas tėra tik formalus.
Visą kritiką dėl valdančiųjų priimamų sprendimų išsakau tiek komiteto posėdžiuose, tiek tarybos posėdžiuose. Nors savivaldybės taryboje esu praktiškai nuo sovietmečio, seniai nemačiau tokio valdančiųjų nesiskaitymo su kolegomis ir kitokia nuomone. Mane stebina kai kurių savivaldybės tarnautojų – skyrių vedėjų nekompetencija.
Dirbdamas šiame komitete matau labai daug spragų Jonavos švietimo sistemoje, švietimo vizijos neturėjimo, prastų ir žalingų, skubotų sprendimų priėmimo, neanalizuojant situacijos ir nesitariant. Vienas iš tokių, tai sprendimas „Dėl 2019–2020 mokslo metų klasių skaičiaus, mokinių skaičiaus klasėse, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir mokinių skaičiaus grupėse Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms patvirtinimo“. Tokie klausimai, kaip mokyklų reorganizavimas, kuris susijęs ne tik su mokytojų darbo vietų išlaikymu, bet ir su ugdymo kokybe, bei visa tos vietovės, kurioje dirba įstaiga, socialine infrastruktūra, negali būti išnagrinėti paskubomis, nesitariant su bendruomene. Tai labai jautrūs ir aktualūs klausimai, liečiantys visų mūsų gyvenimą, o į juos žiūrima biurokratiškai.

Saulius Jakimavičius (Darbo partija, frakcija „Jonavos kraštas“)
Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros komiteto narys, Antikorupcinės komisijos pirmininkas, Tarybos veiklos reglamento redakcinės komisijos narys.
Antikorupcijos komisijos veikla – siekti, kad savivaldybės administracijos struktūriniuose padaliniuose, seniūnijose, savivaldybės įmonėse, biudžetinėse įstaigose, viešosiose įstaigose, kurių steigėja yra savivaldybė arba kurios įstatymų nustatyta tvarka savivaldybės perduotą turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja patikėjimo teise, būtų vykdomi korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai. Antikorupcinė komisija į posėdžius rinkosi 3 kartus. Tačiau esant tokiai komisijos sudėčiai, kurioje dominuoja valdantieji, ar jiems prijaučiantys atstovai, komisijos veikla yra „neveiksni“, nes objektyvių ir teisingų sprendimų priimti yra neįmanoma.
Per šį laikotarpį turėjau 4 susitikimus su bendruomenėmis, 18 susitikimų su gyventojų grupėmis. Kartu su Kontrolės komitetu dalyvavau išvažiuojamuosiuose posėdžiuose, apžiūrint savivaldybės valdomą nekilnojamąjį turtą.
Dirbdamas taryboje aktyviai prisidedu prie aplinkkelio projekto įgyvendinimo, opozicijos rengiamų pasiūlymų, kartu su LR Seimo ir Vyriausybės nariais sprendžiant dėl aktyvesnių veiksmų gerinant socialinę padėtį Jonavos rajone.
Tačiau akivaizdu, kad šiai dienai visos opozicijos tarybos narių pastangos ir įsipareigojimai rinkėjams nueina veltui, neretai lydimi valdančiųjų patyčių. Tenka žaisti tik pagal valdančiųjų sugalvotas žaidimo taisykles, kurios yra ne visada etiškos ir padorios.
Per ataskaitinį laikotarpį vykau į komandiruotę Kaliningrado srityje Bagrationovsko mieste.

Remigijus Osauskas (rinkimų komitetas “Auganti Jonava”, frakcija “Auganti Jonava”)
Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų komiteto narys, Antikorupcijos ir Tarybos veiklos reglamento redakcinės komisijų narys.
Dirbdamas taryboje parengiau sprendimo projektą, kuriuo siūliau parengti tvarkos aprašą, pagal kurį visuomenė būtų informuojama apie laisvas darbo vietas savivaldybės valdomose įstaigose ir tokiu būdu būtų užtikrinamas didesnis skaidrumas atrenkant darbuotojus. Mano nuomone, viena iš svarbiausių savivaldybės funkcijų – tai visuomenės informavimas apie įvairias tvarkas, sprendimus, o tuo tarpu ir laisvas darbo vietas biudžetinėse ir savivaldybės valdomose įstaigose. Deja valdantiesiems taip neatrodė.
Taip pat taryboje pristačiau kolegos rengtą sprendimo projektą, siekiant pagreitinti aplinkkelio klausimo įgyvendinimą. Nes valdančiųjų teikiamas alternatyvus projektas - keturių juostų kelias, uždaro aplinkkelio klausimą dešimtmečiams. Kam tada aplinkkelis, jeigu būtų įgyvendinamas keturių juostų kelias? Tokia logika neabejotinai vadovausis Lietuvos automobilių kelių direkcija ir Vyriausybė. Tai taip pat pablogintų verslo ir gyventojų sąlygas.
Nepritariau ir kritikavau nesąžiningus žmonių atžvilgiu priimamus sprendimų projektus, kaip pavyzdžiui daugiabučių namų valymo ir teritorijų tvarkymo mokesčio padidinimo, atsižvelgiant į minimalaus mėnesinio darbo užmokesčio didėjimą. Labai gaila, kad savivaldybės administracija savo viduje pasikalba, pasitaria, o su kitais nebendradarbiauja, nepasitelkia sprendžiant bendrus klausimus. Mano nuomone, UAB „Jonavos paslaugos“ tikrai turi vidinių resursų ir valdantieji galėjo padidintų mokesčių neuždėti ant gyventojų pečių, kurių dėka UAB „Jonavos paslaugos“ gauna pelną, o įmonė galėjo peržiūrėti patiriamas išlaidas, tokias kaip antroji kalėdinė eglutė Joninių slėnyje, ištirpęs sniegas ir panašiai.
Taip pat kėliau klausimą, kad komitetų posėdžiuose galėtų dalyvauti ir tarybos narių visuomeniniai padėjėjai. Taip būtų kokybiškiau pasiruošiama tarybos posėdžiams, ir jie būtų gerokai produktyvesni.
Kartu su opozicijos kolegomis analizavome 2020 m. savivaldybės biudžetą ir teikėme savo pasiūlymus. Man norėjosi kuklesnio išlaidavimui (savivaldybės įvaizdžiui, reklamai per spaudą ir televiziją, dovanėlėms ir fejerverkams), racionalesnio bei orientuoto į ateitį. Opozicija, nenuskriausdama gyventojų, pasiūlė perskirstyti 800 tūkst. eurų, deja, nei vienas pasiūlymas valdančiųjų nuomonės nepakeitė. Tad ir šiais metais nebus įrengtos naujos Jonavos poliklinikos Rimkų filialo patalpos, nebus sveikatos priežiūros specialistų pritraukimo programos, nekompensuos tėvams išlaidų, patirtų už vaikų lankymą pailgintos dienos grupes, neįrengs parko Baldininkų mikrorajone. Studijų rėmimo fonde lėšų bus mažiau nei praėjusiais metais. Taip pat dar reikės ir toliau laukti socialinio taksi programos.
Daug pastangų dėjau dėl kaimo mokyklų likimo, deja valdančiųjų sprendimu sunaikinta Upninkų pradinė mokykla, nors mokyklos bendruomenė buvo pasiruošusi kiek įmanoma taupyti ir sumažinti etatus, o kaimo bendruomenė surinko kelis šimtus gyventojų parašų.
Kėliau klausimą dėl sodininkų bendrijų rėmimo, sodininkų bendrijose esančių kelių ir gatvių išpirkimo tvarkos. Mano nuomone, versti sodininkus privatizuoti soduose esančius kelius ir vėliau juos iš jų nupirkti, tai yra bereikalingas biurokratinis procesas, nes šiuo metu visi šie keliai yra valstybinėje žemėje ir pakanka juos savivaldybei įsitraukti į savo kelių sąrašą ir vėliau juos įsiteisinti. Vien dėl to, kad savivaldybė ignoruoja šį sodininkų kelių perėmimo būdą, 2019 metais savivaldybė prarado galimybę gauti nemažą pinigų sumą sodininkų kelių remontui iš Kelių direkcijos pagal kelių plėtros programą, kuriems per visą Lietuvą buvo skirta apie 10 mln. eurų.

Be tiesioginio darbo taryboje, opozicijos tarybos nariai visi kartu organizavo diskusiją „Politinis derlius Jonavoje“, inicijavo susitikimą su Jonavos rajono savivaldybės meru, kurio metu aptarė jonaviškiams aktualius klausimus, tokius kaip aplinkkelis, padėtis VŠĮ Jonavos ligoninėje, kaimiškųjų seniūnijų finansavimas. Organizavo susitikimą su Kauno apskrities VPK Jonavos rajono policijos komisariato viršininku ir kitais pareigūnais, saugumo užtikrinimo klausimu mieste ir kaimiškose vietovėse. Reaguodami į medicinos atstovų kreipimąsi, organizavo susitikimą su medikų bendruomene. Susitiko ir aptarė verslo atstovams rūpimus klausimus.

Užs. Nr. 47

Atnaujinta Antradienis, 02 June 2020 08:42
Web Analytics