Paskelbtas Renginiai

Jonavos onkologinių ligonių asociacijai „ŠKAC“ – vieneri

Antradienis, 25 February 2020 11:30 Parašė 

Praėjusį penktadienį Jonavos Kultūros centre vyko Jonavos onkologinių ligonių asociacijos „ŠKAC“ (Jonavos OLA) vienerių metų veiklos gimtadienio šventė. Pasak asociacijos vadovės Jūratės Povilavičienės, per vienerius veiklos metus įsitikinta 100  procentų, kad asociacijos nariams visiems drauge sveikti ir eiti sudėtingu, iššūkių pilnu keliu – daug lengviau, sergantieji patys kreipiasi tiek norint gauti pagalbos iš POLA organizacijos, tiek jungiantis prie asociacijos „ŠKAC“ narystės. Šiuo metu asociacijoje yra oficialūs 60 nariai, kuomet prieš metus buvo 38. Anot vadovės, tai tik parodo asociacijos žinomumo padidėjimą ir jos veiklos reikalingumą ir prasmę.

Šventės metu pasidžiaugta ne tik prieš vienerius metus daugeliu iškeltų tikslų ir uždavinių įgyvendinimu, bet ir konkrečiais veiklos rezultatais: įvykdyti 2 projektai (Jonavos raj. savivaldybės finansuojamas kultūros ir meno projektas „ŠKAC LIŪDESY, ŠKAC NEVILTIE NUO JŪSŲ IR MŪSŲ NAMŲ” ir Jonavos raj. savivaldybės finansuojama socialinių projektų programa „ŠKAC ,NEVILTIE, ŠKAC LIŪDESY”), pasirašytos 8 bendradarbiavimo sutartys (su JKKSC, Jonavos Visuomenės sveikatos biuru, VšĮ „Deko Resto“, Jurbarko JOLA ir kt.), bendradarbiaujant su kitomis organizacijomis surengta daugybė seminarų ir mokymų, dalyvauta konferencijose sveikatinimo, mitybos, fizinio aktyvumo temomis, suorganizuota tiek individualių, tiek ir grupinių psichologinių užsiėmimų, kurių dauguma organizuoti bendradarbiaujant su POLA.  Džiaugtasi kelionėmis į Klaipėdos onkologijos centrą, pažintimi su Pranciškonų vienuoliais, kelione į Šiluvos atlaidus, kelione į Jurbarką, susipažinti su Jurbarko JOLA veikla, taip pat ekskursija prie Baltijos jūros, po Panemunės pilis ir dvarus, kultūrine/koncertine  ekskursija į Vilnių, Kaišiadoris, POLA kortelės projekto dėka, nemokamai aplankyta daugybė koncertų, spektaklių, sporto renginių tiek Jonavos Kultūros centre, tiek Jonavos sporto arenoje, prisimintas asociacijos naujametinis vakaras, surengtos švietėjiškos paskaitos  (sveikatinimo prevencijai) J. Ralio gimnazijoje, J. Vareikio progimnazijoje, įvairiose verslo įmonėse, dalintasi gerąja patirtimi su kitomis asociacijomis ir draugijomis, ir įvykdyta tiek daug kitų veiklų, kurių, anot Jūratės Povilavičienės – neužtektų renginio laiko paminėti… 

Pasidžiaugta ir pačių JOLA „ŠKAC“ narių aktyvumu ne tik dalyvaujant fizinio aktyvumo (žygiai pėsčiomis, ėjimas šiaurietiškomis lazdomis, mankštos miesto baseine,treniruoklių salėje), meninės saviraiškos veiklose, bet ir reguliariuose asociacijos narių susirinkimuose priimant konkrečius sprendimus, taip užtikrinant sklandžią asociacijos veiklą, be to, paminėtas ir narių noras rūpintis dvasiniais/sielos poreikiais – reguliariai dalyvaujant vykstančiose Šv. Mišiose už onkologinius ligonius, gydytojus ir slaugytojus, Ruklos Šventosios Dvasios bažnyčioje, kurias aukoja Klebonas - kun. teol. dr. Arnoldas Valkauskas, ir po mišių vykstantys pasisėdėjimai bendraujant prie arbatos puodelio.

Asociacijos vadovė dėkojo Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorei, Jonavos visuomenės sveikatos biurui, JKKSC, už suteiktas patalpas vykusiems ir būsimiems asociacijos narių užsiėmimams (JOLA „ŠKAC“ savo patalpų susitikimams neturi), be to vadovė pažymėjo, kad kaip pacientų atstovė – pakviesta atstovauti pacientų interesų į bendruomenės sveikatos tarybą, ir buvo išgirstas jos prašymas skirti lėšų nevaikštančių ligonių pavežėjimui. 

Asociacija nuoširdžiai dėkoja, gimtadienio proga pasveikinti ir pasidžiaugti asociacijos veikla atvykusiems valdžios atstovams ir kitiems svečiams – Jonavos raj. savivaldybės mero pavaduotojui E. Sabučiui, Tarybos narei A. Balutienei, JKKSC direktorei R. Stupurienei ir jos atstovams  - Ž. Galimovui, trenerei I.Maknevičienei, didelė padėka ne tik už sveikinimus bet ir suteiktą jaukią salę gimtadienio šventei surengti  - Jonavos raj. sav. administracijos direktoriui V. Majauskui, Kultūros Centro direktoriui S. Jafimenko ir pavaduotojai J. Sarapinei, Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorei S. Gajauskaitei, Janinos Miščiukaitės meno mokyklos lep. direktorei R. Trimonienei, Jonavos Visuomenės sveikatos biuro vadovei I. Osauskienei ir jos atstovams, Jonavos raj. Socialinių paslaugų centro direktorei V. Bereznajai-Demidenko ir jos atstovams, J. Ralio gimnazijos direktorei Z. Gudonavičienei ir mokytojai I. Kuuzeorg Petrikonienei, farmacininkei vaistininkei provizorei V. Jokimienei ir jos vyrui J.Jokimui, UAB „Jonavos Vara“ vadovybei, UAB „Piktograma“, smulkaus verslo atstovui N. Kabošiui už vaisius vaišių stalui ir žinoma, visiems asociacijos nariams ir jų artimiesiems. Beje, ši šventė buvo finansuojama iš asociacijos narių įnašų/nario mokesčio.

Asociacija taip pat dėkoja asociacijos globėjui Klebonui - kun. teol. dr. Arnoldui Valkauskui už palaiminimą ir asociacijos vėliavos pašventinimą.Šventėje sulaukta garbingų, žinomų Lietuvos visuomenei svečių – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto klinikų gydytojos onkologės-chemoterapeutės Editos Juodžbalienės, fitoterapeuto ir farmacininko Virgilijaus Skirkevičius, kuriems dėkojame už prasmingus, informatyvius ir motyvuojančius pasisakymus.

Nuoširdūs svečių, atvykusių iš kitų miestų, sveikinimai, dovanos ir gėlės džiugino asociacijos narius: tai Kauno onkologinėmis ligomis sergančių moterų draugija „Eivena“ ir jos vadovė D. Barauskienė, Kauno apskrities moterų sveikatos draugija „Alma“ ir jos vadovė R. Malžinskienė, Šiaulių miesto moterų krūties patologijos asociacija „Salvija“ ir jos vadovė N. Pročkienė, Lazdijų onkologinės savigalbos organizacija ir jos vadovė D. Pupninkaitė. 

Gražią muzikinę dovaną visiems susirinkusiems dovanojo Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos styginių instrumentų sk. vedėja, mokytoja - metodininkė V. Verikienė, Jonavos Kultūros Centro moterų vokalinis ansamblis „Presto“  su vadove S. Maslauskaite, taip pat šios vadovės ir jos dukros Saulės duetas, Jonavos J. Ralio gimnazijos folklorinis ansamblis „DOBILIA“ su vadove I. Kuuzeorg - Petrikoniene. 

Jonavos OLA nariai ir jos vadovė nuoširdžiai dėkoja ne tik atlikėjams ir meno atstovams, bet ir entuziastingoms „ŠKAC“ narėms, kurios ne tik padėjo suorganizuoti  šį šventinį renginį -  Janinai Noreikaitei, Jūratei Navickienei, Janinai Panavienei, tačiau puikiai pravedė ir patį renginį (Janina  P. ir Jūratė N.), taip pat dėkoja be atlygio dirbusiems profesionalams fotografams Laurynui Trimoniui ir Arvydui Krasauskui, UAB AVVA žurnalistei Vilmai Kisielei ir Daliui Kilmanui už renginių viešinimą, taip pat UAB „Dzindra“ - laikraščio „Alio Jonava“ redakcijai už asociacijos veiklos viešinimą ir visiems, kurie įvairiais būdais per šiuos metus padėjo asociacijai gyvuoti ir prisidėjo  surengti šią gražią šventę. Dėkojame UAB „Ramidonas“ ir UAB „Riglosa Euro Tranzit“  už neatlygintinai suteiktas transporto paslaugas kelionėms. 

Asociacijos vadovė, taryba ir visi nariai nusiteikę ambicingai, ketina veiklą sėkmingai vykdyti ir toliau - numatę teikti paraiškas naujų projektų finansavimui, norint vykdyti naujas veiklas, esamų veiklų plėtimui, kviesti bendradarbiauti kitas nevyriausybines ir valstybines institucijas ir organizacijas, ir, žinoma -  tobulėti. Pagrindinis,didžiausias tikslas ir misija – visapusiška pagalba onkologiniams ligoniams ir jų šeimos nariams.

Ir, be abejo, Jonavos onkologinių ligonių asociacija „ŠKAC“ ragina ir toliau prisidėti prie jos misijos, veiklos, miesto bendruomenę likti neabejingais asociacijos veiklai ir jos prasmingumui.

JOLA „ŠKAC“ inf.

Web Analytics