Paskelbtas Miesto naujienos

Senamiesčio gimnazija: kodėl verta čia mokytis?

Ketvirtadienis, 06 February 2020 08:27 Parašė 

Šiuo metu, kai aštuntų klasių mokiniai renkasi, kur toliau tęsti mokymąsi, norisi jiems ir tėveliams pristatyti Senamiesčio gimnaziją. Jau baigėsi pirmasis pusmetis, įvyko Jonavos rajono lygmens daugumos mokomųjų dalykų olimpiadų etapų. Senamiesčio gimnazijos bendruomenė pelnytai džiaugiasi puikiais pasiekimais – gimnazistai lyderiauja rajoninėse olimpiadose. Akivaizdu, kad sėkmė ne atsitiktinė: norinčių kryptingai siekti aukštų mokymosi rezultatų mokinių čia niekada netrūko.

Jonavos rajono 9-12 klasių matematikos olimpiadoje laimėta 10 prizinių vietų: dvi pirmos, keturios antros ir keturios trečios. Nugalėtojais savo grupėse tapo Laurynas Šimkus ir Augustė Ona Trasykytė (mokytojos Ramunė Dranseikienė ir Jolita Klapovščiuk).  

Biologijos olimpiadoje visas pirmąsias vietas užėmė mūsų gimnazistai: Laurynas Šimkus, Mantas Žukauskas, Viltė Mataraitė ir Emilija Šeštokaitė (mokytojos Danutė Kasmočienė ir Alma Rukšėnienė). Taip pat šioje olimpiadoje laimėtos trys antros ir dvi trečios vietos.

9 - 10 klasių mokinių anglų kalbos konkurse tris prizines vietas pasidalijo antrų klasių gimnazistai, pirmoji tarp jų - Lauryna Kirdeikytė  (mokytoja Gėja Mukienė).

Chemijos olimpiadoje laimėta 11 prizinių vietų: trys pirmos, po keturias antras ir trečias.  Pirmas vietas savo grupėse užėmė Mantas Žukauskas, Viltė Mataraitė ir Rokas Šeštokas (mokytoja Audronė Kuliešienė).

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje – dvi prizinės vietos. Pirmąją laimėjo Rokas Šeštokas (mokytoja Lina Vaškevičienė).

Beje, informacinių technologijų olimpiadoje šiemet  dalyvavo tik Senamiesčio gimnazistai. Stipriausi savo grupėse buvo Ignas Šeškauskas ir Augustas Budnikas (mokytojai Saulius Brazauskas ir Vytautas Simanavičius).

Gerai sekėsi ir kitur. Iš Raseinių krašto jaunųjų matematikų olimpiados prof. Jono Kubiliaus taurei laimėti pirmų ir antrų klasių mokinių komandos parsivežė tris antros vietos diplomus.  Informatikos ir informatinio mąstymo konkurso „Bebras“ antrame etape laimėtos trys prizinės vietos (viena pirma ir dvi antros). Pirmąją vietą laimėjo Dovydas Garuckas (mokytojas Saulius Brazauskas)

Senamiesčio gimnazijos mokiniai noriai dalyvauja ir tokių dalykų, kurių nėra mokymosi programoje, olimpiadose – akivaizdu, kad čia ugdomos visapusiškos asmenybės. Įkvėpti geografijos mokytojos, direktorės pavaduotojos ugdymui Svetlanos Glušniovos mokiniai pasiekia aukštų rezultatų geomokslų ir geologijos olimpiadose. Antrą vietą geomokslų olimpiados respublikos etape ir diplomą už geriausiai parengtą mokslinį pranešimą laimėjo Mantas Žukauskas. Respublikinėje jaunųjų geologų olimpiadoje šiais mokslo metais mokiniai užėmė penkias prizines vietas.  

Svarbu ne tik puikūs pasiekimai dalykinėse olimpiadose: daugiausia Jonavoje -24 Senamiesčio gimnazijos abiturientai – 2019 m. valstybinių egzaminų  sesijoje įvertinti šimtukais.

Kas lemia tokius rezultatus? Džiugu, kad iš pagrindinių mokyklų ir progimnazijų ateina motyvuotų, puikius dalykinius pagrindus turinčių mokinių. Gimnazijoje stengiamasi visa tai dar sustiprinti, plėtoti. Kita vertus, tobulėti skatina draugiški santykiai su gimnazijos mokytojais, kartu su mokiniais dalyvaujančiais visose veiklose, saugi aplinka, galimybė įgyvendinti iniciatyvas.

Daugiau kaip 20 metų gimnazistus lyderius taikanti Senamiesčio gimnazija – sėkmingos čia besimokančių mokinių ateities pradžia. Apie kitokius mokymosi būdus, saviraiškos galimybes papasakosime kitame straipsnyje.

Senamiesčio gimnazijos informacija

Atnaujinta Ketvirtadienis, 06 February 2020 08:32
Web Analytics