Paskelbtas Miesto naujienos

Svarbiausi devintojo Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdžio akcentai (II dalis)

Penktadienis, 10 January 2020 16:21 Parašė 

Kaip valdantieji „rūpinasi“ gyventojais

14-ojo darbotvarkės klausimo svarstyme dėl Jonavos rajono kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų skyrimo ir naudojimo metodikos patvirtinimo, buvo pateikti du projektai. Savivaldybės administracijos siūlomame projekte, lėšas vietinės reikšmės keliams buvo siūloma skirstyti 60 proc. miestui ir 40 proc. kaimui. Alternatyvųjį, siūlydamas išlyginti tarp miesto ir kaimo esančią nelygybę, pateikė tarybos narys Gintas Jasiulionis. Pristatydamas savo projektą, tarybos narys pasidžiaugė, kad abejuose projektuose yra numatytas skirtų lėšų grąžinimas seniūnijoms, kuriose dėl rangovo kaltės lėšos buvo nepanaudotos. Jis pabrėžė, kad teikiamu savo alternatyviu projektu siekia atstatyti socialinę nelygybę, nes niekas nepaneigs fakto, kad didžioji kelių dalis yra kaimiškosiose teritorijose. Taip pat jis pabrėžė, kad vertinant mieste ir kaime esančius kelius, kaimo seniūnijose esantys keliai yra apgailėtinos būklės. Todėl G. Jasiulionis siūlė miesto ir kaimo keliams lėšas skirti vienodai. Tam, kad būtų atstatytas teisingumas, pritarė ir Gintaras Stašionis, nes kaimo žmonės yra dažnai skriaudžiami. Pasisakymuose Gintas Jasiulionis pastebėjo, kad savivaldybės pateiktuose skaičiavimuose kiek per pastaruosius metus lėšų gavo kaimas ir miestas, bandoma suklaidinti, nes priskaičiuojamos ir tikslinės keliams skirtos lėšos, kaip pavyzdžiui Krašto apsaugos ministerijos lėšos skirtos Ruklai, tikslinės žvyrkelių asfaltavimo lėšos ir kt. „Šios tikslinės lėšos neturi nieko bendro su savivaldybei skiriamomis kelių priežiūros programos lėšomis, kurių tvarką dabar tvirtiname ir jos neturėtų būti skaičiuojamos“, - sakė tarybos narys G. Jasiulionis. Tam pritardamas Egidijus Sinkevičius sakė, kad rudenį Kaimo reikalų komitetui važiuojant per seniūnijas ir apžiūrint jų kelius, akivaizdu, kad kai kurių kelių būklė apgailėtina, todėl nors šiek tiek siekiant pataisyti situaciją, reikėtų pritarti G. Jasiulionio pateiktam projektui.

Tačiau, kaip parodė balsavimas, kaimo seniūnijų kelių būklė ne itin sudomino valdančiuosius ir jie nepritarė G. Jasiulionio pateiktam alternatyviam sprendimo projektui.
Atėjo laikas išsamiau aptarti pačioje posėdžio pradžioje diskusijų sulaukusį ir R. Osausko siūlytą iš darbotvarkės išbraukti 19-ąjį klausimą dėl daugiabučių namų valymo ir teritorijų tvarkymo mokesčio padidinimo, atsižvelgiant į minimalaus mėnesinio darbo užmokesčio didėjimą. „Kas čia per išskirtinė įmonė, kad kylant minimaliam darbo užmoksečiui, reikia didinti kainas, kai kitoms įmonėms sakome, didinkite iš savo resursų“, - klausimas kilo Arvydui Gasiui. Jo nuomone UAB „Jonavos paslaugos“ nėra „biedni“, jei gali sau leisti ir atskirą eglutę jonaviečiams pastatyti ir koncertus organizuoti, „kodėl jiems tiek privilegijų“, - pastebėjo A. Gasys. „Atliekų tvarkymo mokestis turi padengti atliekų tvarkymo sąnaudas“,- sakė J. Gumaniukienė ir pridūrė, kad jei nepadidins mokesčio, tai jį reikės dengti kitomis lėšomis. Egidijaus Sinkevičiaus ir Andrejaus Štombergo nuomone, nuostolius įmonė gali pasidengti iš pelno. „Mūsų reikalas prižiūrėti, kad įmonė dirbtų tvarkingai ir be reikalo neimtų iš žmonių pinigų“,- konstatavo A. Štombergas. Tam pritarė ir R. Osauskas, kurio nuomone, minimalų atlyginimą UAB „Jonavos paslaugos“ tikrai gali mokėti iš vidinių resursų. Su tuo nesutinkantis Ž. Galimovas, užbėgdamas už akių pasisakė, kad opozicija tuoj parodys valdančiuosius blogais ir paviešins balsavimo rezultatus. Po tokio pasisakymo kyla klausimas, ko bijoti viešumo, jei elgiesi tinkamai ir pagal savo sąžinę? Tačiau atsakymo, kaip yra su ta valdančiųjų sąžine, ilgai laukti nereikėjo, mokestis gyventojams pakeltas.

Ką valdantieji manė apie nemokamą viešąjį transportą ir savo pačių „skaidrumą“ savivaldoje

24-ąjį darbotvarkės klausimą dėl nemokamo važiavimo Jonavoje pristatė jo rengėjas Arvydas Gasys. Nors komitetuose šiam projektui buvo nepritarta, tarybos nario nuomone finansinių galimybių padaryti nemokamą važiavimą jonaviečiams yra, tik reikia politinės valios. Kad ir kaip keistai beatrodytų, nei vienas tarybos narys klausimų neturėjo. Tačiau su šio projekto gimimu, A. Gasį pasveikino jo kolega G. Jasiulionis, kuris sakė išgirdęs daug negražių pasisakymų ir replikų, susijusių su šiuo projektu, bet pasak jo, europa jau žengia šiuo keliu, nemokamas viešasis transportas egzistuoja ir kaimyninėse šalyse, bei kai kuriuose Lietuvos miestuose. G. Jasiulionis tarybos posėdyje pasigedo ir UAB „Jonavos autobusai“ vadovo ir jo komentarų, kai svarstomas tiesiogiai su jo įmone susijęs klausimas. „Kodėl iš karto formuojama tokia priešprieša šiam projektui, kodėl detaliai jo nepasvarsčius?“, - svarstė G. Jasiulionis ir kvietė palaikyti A. Gasio projektą. Pasisakantis Saulius Jakimavičius sakė, kad nemokamas viešasis transportas buvo ir jo partijos programoje, o tuo pačiu tai labai susiję ir su ekologija, todėl jis šį projektą tikrai palaikysiantis. „Nebijokime būti vieni iš pirmųjų šiuo klausimu, nes ateityje tikrai tokie sprendimai bus“, - sakė S. Jakimavičius. Gintaras Stašionis savo kalboje pasisakė, kad tai ne tik išlaidos, bet ir investicija į Jonavos rajono ateitį. Kitą nuomonę vėl turėjo Žilvinas Galimovas, kuris viešąjį transportą įsivaizdavo kitaip ir manė, kad visuotinis nemokamas viešais transportas tikrai yra nereikalingas. Tam pritarė ir Birutė Platkauskienė, kuri abejojo, ar nemokamas viešasis transportas skatins išlipti iš automobilių ir jos nuomone tas lėšas geriau investuoti į pėsčiųjų ir dviračių takus, ar autobusų atnaujinimą. Tuo tarpu Erlandas Andrejevas, užsiminęs apie taršą rajone, pamąstė kiek taršos sukelia ūkininkų transportas. Tarybos narė Vijolė Šadauskienė sakė kalbėsianti tik todėl, kad kiti negalvotų, kad ji prarado balsą ir todėl, kad jai „nepatiko šis tarybos posėdis, kuriame dauguma klausimų, kaip ir šis, yra populistiniai“, tuo labiau, kad ji per „žinias“ girdėjo, kad tokie sprendimai nepasiteisino kai kuriuose miestuose.

Kaip vėliau parodė balsavimas, valdantieji nusprendė, kad nemokamo viešojo transporto Jonavoje nebus.
Verta stabtelti ir ties 25-uoju klausimu, kurį rengė tarybos narys Remigijus Osauskas. Projektu R. Osauskas siūlė parengti tvarkos aprašą, pagal kurį visuomenė būtų informuojama apie laisvas darbo vietas savivaldybės valdomose įstaigose ir tokiu būdu būtų užtikrinamas didesnis skaidrumas atrenkant darbuotojus. Tačiau Erlandui Andrejevui pasirodė, kad savivaldybė atliks Užimtumo tarnybos funkcijas ir „kodėl savivaldybė turėtų apsikrauti tais darbais, kurių neturėtų dirbti“,- klausė E. Andrejevas. Remigijus Osauskas atsakė, kad viena iš svarbiausių savivaldybės funkcijų – tai visuomenės informavimas apie įvairias tvarkas, sprendimus, o tuo tarpu ir laisvas darbo vietas biudžetinėse ir savivaldybės valdomose įstaigose. Taip pat tarybos nario nuomone, tai nebus didelis papildomas darbas ir jis tikrai yra savivaldybės informacinių technologijų specialistų jėgoms. „Net nežinau argumentų, kodėl savivaldybė to negalėtų daryti“, - sakė R. Osauskas. Tačiau Marijona Širvelienė, kuri padėkojo R. Osauskui už atliktą darbą, manė, kad šis projektas nesukuria jokios pridėtinės vertės, tik apsunkina savivaldybės darbą ir sukelia nepasitikėjimą įstaigų vadovais. Andrejus Štombergas iš pasisakiusiųjų taip ir nesuprato, kodėl šio klausimo nereikėtų palaikyti ir kuo jis blogas. Sauliaus Jakimavičiaus nuomone, šio, laisvų darbo vietų viešinimo tikslas yra surasti geriausius darbuotojus, ne pagal partinę liniją, bet geriausius. „Viešinimas mums duos tik naudos, kad rasim gerus specialistus, ir nesvarbu, ar tai bus vairuotojas, ar vadovas“, - savo nuomonę išsakė S. Jakimavičius. Tam pritarė Gintas Jasiulionis, kurio nuomone šis sprendimas prisidėtų prie savivaldybės veiklos skaidrumo ir ieškantys darbo gyventojai, lengviau sužinotų kuriose įstaigose reikalingi tam tikri specialistai. Jam antrindamas Gintautas Brukas sakė, kad pagrindinė sprendimo mintis ir yra skaidrumas, nes dabar daugelis gyventojų mano, kad norint įsidarbinti savivaldybės įmonėse, reikia pažinčių. Todėl viešumas tikrai nepakenktų savivaldybei, teigė tarybos narys.
Tačiau iš pažiūros visiškai nekaltas, lėšų nereikalaujantis, o tik truputi daugiau skaidrumo galėjęs įnešti sprendimo projektas, parodė kur kas daugiau… Kitų asmenų galimu „neskaidrumu“ besirūpinantys socialdemokratai savo „skaidrumą“ parodė atmesdami Remigijaus Osausko pasiūlymą. Tačiau, teisingumo dėlei, reikėtų pažymėti, kad šiam socialdemokratų žingsniui – išlaikyti tik „savo žmonių lesyklėles“, nepritarė net jų koalicijos partneriai liberalai.

Saulė Smailytė

Web Analytics