Paskelbtas Rajono naujienos

Projektas „Veiklūs žmonės- veikli bendruomenė“

Ketvirtadienis, 09 January 2020 13:05 Parašė 

Jonavos rajono Panoterių krašto bendruomenė pagal  2019 metų nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 20178-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimą , šiais metais parengė ir gana sėkmingai įvykdė projektą „Veiklūs žmonės- veikli bendruomenė“.

Tokios paskirties projektai buvo vykdomi jau trejus metus ir kiekvienais metais mūsų bendruomenė stengėsi į veiklas įtraukti kuo didesnį skaičių dalyvių, savanorių.

Vien tik „Kraštietis 2019“ nominacijos rinkime dalyvavo 432 žmonės. Kraštiečių šventėje , kurios metu buvo apdovanoti nominantai, tradicija tapusi pakeliamos Panoterių miestelio ir LR vėliavos centrinėje miestelio aikštėje, pirmą kartą sugiedotas Panoterių himnas ir kartu paminėta Panoterių naujosios bažnyčios pastatymo ir pašventinimo 25-metis, dalyvių irgi netruko. Šventę papuošė klasikinės muzikos ansamblis „Immezzo“. Tokie renginiai sutelkia vietos bendruomenės žmones prisiminti, įvertinti ir pamąstyti ką dar galima nuveikti , skatinat bendruomeninę veiklą. Projekto partneriai buvo Milagainių kaimo bendruomenė. Kad sustiprinti dviejų bendruomenių bendradarbiavimą, pakvietėme jų aktyvius narius  išvykti kartu į edukacinę išvyką. Šio renginio metu  pagilinimo žinias apie savo kaimynę Lenkiją, bet galėjome lyginti kraštovaizdį, architektūrą, žemės ūkio šakų įvairovę  tarp Lenkijos ir Lietuvos.

Projekto veiklose didelio dėmesio susilaukė Gerumo akcija, kuri yra tradicinė mūsų krašte. Šios akcijos metu yra lankomi seni, ligoti žmonės, sunkiai besiverčiančios šeimos. Šiemet mūsų bendruomenė kartu su Jonavos dekanato Carito organizacija aplankė 15 šeimų, kurioms parengė lauktuvių dovanėles. Mes stengėmės įvertinti ir tuos žmones, kurie buvo veiklūs bendruomenės nariai, bet dėl savo senyvo amžiaus nebesilanko renginiuose, bažnyčioje, daug laiko praleidžia namuose. Prie Panoterių bažnyčios pardėjo veikti ir mūsų parapijos Carito organizacijos padalinys, jos vadove išrinkta Rita Budrevičienė. Šioje veikloje pas mus yra kas veikti, nes senų, neįgalių žmonių vis daugėja. Mes būdami šalia jų turime pamatyti ko jiems trūksta, kuo galime padėti. Norisi paminėti savanores, kurių dėka buvo surinkti pinigėliai, suneštos daržovės ir kt. maisto produktai , sudarant dovanų krepšelius: Aldona Rimdeikienė, Daiva Girniuvienė, Rasa Kilijonaitė, Janina Petrauskienė, Vilma Jelinskienė, Rita Budrevičienė.

Įvertinat projekto „Veiklūs žmonės- veikli bendruomenė“ masiškumą, galima pasakyti, kad renginiuose dalyvavo apie 700 žmonių, renginių metu dirbo apie 30 savanorių ir projektas yra tikrai pavykęs, nes jis palietė beveik kiekvieną šeimą kviečiant dalyvauti, balsuoti ar prisidėti kita veikla prie projekto veiklų. Tik žmonių veiklumas daro bendruomenę veiklią.

Projekto vadovas Audronė Gruodienė

Web Analytics