Paskelbtas Miesto naujienos

Svarbiausi devintojo Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdžio akcentai (I dalis)

Antradienis, 07 January 2020 11:38 Parašė 

 Kaip valdantieji mokesčių mokėtojų pinigais papildė socialdemokrato kišenę

Kaip jau tapo įprasta, net tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimas nepraėjo ramiai. Remigijus Osauskas opozicinių frakcijų vardu pasiūlė išbraukti iš darbotvarkės 19-ąjį klausimą „Dėl UAB „Jonavos paslaugos“ administruojamų daugiabučių namų bendrojo naudojimo patalpų valymo ir priskirtų teritorijų tvarkymo mokesčio tarifo patvirtinimo“. Tarybos nario teigimu, nors suma gyventojams padidinama ir labai nedidelė, tačiau įsigilinus į administracijos pateiktą medžiagą, ši įmonė dirba nenuostolingai, 2018 m. turėjo daugiau nei 175 tūkst. eurų grynojo pelno. Jis siūlė peržiūrėti įmonės vidinius resursus ir patiriamas išlaidas, tokias kaip antroji kalėdinė eglutė Joninių slėnyje, ištirpęs sniegas ir panašiai. Nes priėmus pateiktą sprendimą, padidinti mokesčiai bus uždėti ant gyventojų pečių, kurių dėka UAB „Jonavos paslaugos“ gauna pelną. Tačiau valdantieji šių argumentų ir opozicijos pasiūlymo neišgirdo, klausimą paliko svarstyti.

Meras Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, kad tarybos nario Arvydo Gasio teiktas projektas dėl nemokamo važiavimo visuose komitetuose buvo atmestas, todėl meras pasiteiravo, ar A. Gasys vistiek norės jį pristatyti. Šiam atsakius, kad norės, klausimas darbotvarkėje paliktas.
Taip pat į darbotvarkę buvo įtrauktas ir papildomas klausimas dėl administracijos direktoriaus Valdo Majausko tarnybinio nusižengimo.
Prieš balsuojant už visą darbotvarkę, žodžio paprašęs „Augančios Jonavos“ atstovas Egidijus Sinkevičius, pažėrė priekaištų merui, kad visi opozicijos pasiūlymai „nustumiami“ į darbotvarkės pabaigą, kai po pertraukos salė ištuštėja, nelieka žurnalistų. „Aš nesitikiu gauti atsakymo, tačiau ko jūs bijote?“,- klausė E. Sinkevičius.
Patvirtinus darbotvarkę, atmosfera posėdyje ėmė kaisti priartėjus prie 2-ojo klausimo, susijusio su VŠĮ Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro direktoriaus Vyto Vaicekausko atleidimu iš pareigų ir jam siūloma išmokėti kompensacija (primename, kad šios įstaigos direktorių buvo siūloma atleisti iš pareigų šalių susitarimu ir išmokėti 5 dydžių išeitinę kompensaciją, viso 33600 tūkst. eurų). Tačiau, opozicijai šį klausimą iškėlus į viešumą, buvo pateiktas alternatyvus projektas, kuriame siūloma išmokėti jau 3 dydžių išeitinę kompensaciją. Nuo klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalinus dviems tarybos nariams, Gintas Jasiulionis pasiteiravo, ar tikrai yra nusišalinę visi tarybos nariai, kurie tam tikrais santykiais susiję su Vytu Vaicekausku ir draugiškai patarė visiems suinteresuotiems tai atlikti. Tačiau likusiems salėje tarybos nariams nesusipratus, kad jie turi sąsajų su V. Vaicekausku, meras pasiūlė įvardinti susijusius asmenis. Kadangi patys tarybos nariai „nežinojo“, tai Gintas Jasiulionis juos įvardijo ir vėliau posėdžių salę paliko dar trys tarybos nariai. Taip pat G. Jasiulionis pasiteiravo, kodėl yra praktikuojama, pasibaigus darbo sutarčiai, atleisti šalių susitarimu ir nepaisyti teisės aktų. Savivaldybės juristui J. Budriūnui atrodė, kad pasibaigus darbo sutarčiai, darbdavys ir darbuotojas gali tiesiog susitarti. Remigijui Osauskui pasiteiravus, kada pagal įstatymą baigiasi direktoriaus kadencija, buvo pateiktas atsakymas, kad kadencija baigiasi 2020 m. sausio 2 d., tačiau 2019 m. gruodžio 31 d. jis bus atleidžiamas šalių susitarimu, išmokant išeitinę kompensaciją. Gintas Jasiulionis pasiūlė priimant sprendimus vadovautis teisės aktais, darbo kodekso nuostatomis ir nepraktikuoti didesnių nei priklauso išmokų skyrimo bendrapartiečiams. Jis pasidžiaugė, kad šis opozicijos iškeltas klausimas buvo išgirstas ir bent jau svarstomas. Arvydas Gasys atkreipė dėmesį, kad V. Vaicekausko atlyginimas yra ženkliai didesnis už Jonavos gimnazijų direktorių, savivaldybės administracijos direktoriaus, ar net mero. „Čia aš įžiūriu kažkokius kėslus, gal čia yra ir daugiau asmenų, kurie gauna tokius „nepadoriai“ didelius atlyginimus?“,- klausė A. Gasys ir pridūrė, kad tokio dydžio atlyginimas sukelia daug abejonių ir įtarimų.
Tačiau įspūdingo dydžio suma, kad ir šiek tiek mažesnė (apie 26 tūkst. eurų) išmokama V. Vaicekauskui nei abejonių, nei įtarimų nesukėlė valdantiesiems. Vieno mygtuko paspaudimu dviženklė suma iš mokesčių mokėtojų kišenės, nukeliavo į V. Vaicekausko kišenę. 

Biudžetas ir švietimo įstaigų „reforma“

Daug diskusijų sukėlė 5-asis darbotvarkės klausimas dėl 2019 m. biudžeto patikslinimo. Pranešėja, Finansų skyriaus vedėja Danutė Petronienė sakė, kad biudžetas šiais metais tikslinamas jau šeštą kartą. Ji pranešė, kad šį kartą pakeitimai atlikti dėl išeitinės kompensacijos V. Vaicekauskui, kuri jau buvo svarstyta, taip pat dėl vaikų darželio „Pakalnutė“ direktorės atleidimo iš pareigų, nors nepanaudotų jos atostogų kompensacijai bus naudojamos įstaigos lėšos, dėl Užusalių mokyklos vaikų nemokamo maitinimo ir kt.

Klausimų pranešėjai iš karto turėjo tarybos narys Gintas Jasiulionis. Jo teigimu, dar praėjusį tarybos posėdį opozicijos tarybos nariai kreipėsi su prašymu skirti lėšų kaimo seniūnijų kalėdiniams papuošimams, bet buvo atsakyta, kad kreipėsi pavėluotai. „Kas dabar jums neleido šių lėšų įtraukti į šio biudžeto tikslinimą?“,- klausė G. Jasiulionis. Jis taip pat teiravosi, kodėl šiame posėdyje neskiriamos lėšos „Panerio“ pradinei mokyklai, jei visi žino, kad lėšų trūksta. D. Petronienė sakė, kad lėšų kaimo seniūnijoms skyrimo klausimas net nebuvo svarstytas, nes Kalėdos jau čia pat, o ir eglutės seniūnijose jau turėtų būti papuoštos. „Seniūnai pasipuošė, mokyklų, bendruomenių pagalba“,- dėstė skyriaus vedėja. Gal ir nebloga idėja kitiems metams – miesto seniūnija miesto eglę galės pasipuošti mokyklų ir bendruomenių pagalba, sutaupys per 50 tūkst. lėšų, kurias galės perduoti seniūnijoms. Atsakydama į antrą G. Jasiulionio užduotą klausimą, ji teigė, kad „Panerio“ mokyklai trūksta ne tiek ir daug lėšų ir užtikrino, kad šis trūkumas neatsispindės mokytojų atlyginimuose, papraščiausiai jis liks kitiems metams. Tuo klausimu pasisakantis Remigijus Osauskas opozicijos vardu pasiūlė šiame tarybos posėdyje skirti papildomas trūkstamas lėšas „Panerio“ mokyklai. Tačiau, su tuo nesutikdamas meras paprašė susidariusią situaciją dėl lėšų trūkumo „Panerio“ mokykloje pakomentuoti „profesionalams“ – administracijos direktoriaus pavaduotojai Birutei Gailienei arba pranešėjai. Kadangi B. Gailienė neišdrįso būti „Panerio“ mokyklos finansų „profesionale“, pranešėja D. Petronienė paaiškino, kad įstaigos vadovės atleidimas iš pareigų nepadarė finansinio nuostolio įstaigai, buvo viskas įvertinta ir apskaičiuota. Jos nuomone, mokytojams mokami priedai ir priemokos lėmė dabar esantį lėšų trūkumą. Reaguodamas į mero pasisakymus, Remigijus Osauskas sakė nesuprantantis replikų į savo pusę ir dar kartą pacitavo teisės aktus, kuriais rėmėsi savo pasisakyme. Čia neiškentė ir pasisakė Saulius Jakimavičius - „jei kalbame, kad taupomos lėšos nesant įstaigų vadovų, tai gal pabandom pataupyti... ir savivaldybės administracija be vadovo galėtų pabūti, ir taryba be vadovo, daug lėšų pritaupytume su tokiu požiūriu“, - piktinosi tarybos narys.
Kaip ir buvo galima tikėtis, 2019 m. biudžetas buvo patikslintas taip, kaip norėjo valdantieji.

Be diskusijų ir aštrių replikų nepraėjo ir 6 bei 7 tarybos posėdžio klausimai, kurie palietė ugdymo įstaigų etatus ir pareigybes. Paaiškėjus, kad šiam klausimui išspręsti buvo sudaryta darbo grupė, Gintaras Stašionis pasiteiravo, ar šioje darbo grupėje buvo nors vienas švietimo įstaigos atstovas. Finansų skyriaus vedėja atsakė, kad mero potvarkiu sudarytoje darbo grupėje buvo tik administracijos darbuotojai, o švietimą atstovavo V. Žebrauskas. G. Stašionis apgailestavo, kad ir į šį klausimą pasižiūrėta valdiškai, neįtraukiant tiesiogiai su tuo susijusių asmenų. Pasak tarybos nario, etatų mažinimas yra labai atsakingas ir skausmingas dalykas ir ne visada reikiamą etatą galima išlaikyti iš vidinių resursų, kaip buvo pasiūlyta ugdymo įstaigoms. „Tegul šitas pastatas (savivaldybė) etatus išlaiko iš vidinių resursų, kai nori kurti visokius patarėjus“,- apmaudo neslėpė G. Stašionis. Tarybos nario nuomone, kiekvienoje mokykloje yra kitokia situacija ir reikia žiūrėti individualiai. Jis siūlė nepalaikyti sprendimo projekto ir situaciją analizuoti išsamiai, pasitelkiant švietimo įstaigų specialistus. Tam pritarė ir Remigijus Osauskas, kuris teigė, kad savivaldybės administracija savo viduje pasikalba, pasitaria, o su kitais nebendradarbiauja, nepasitelkia sprendžiant bendrus klausimus. „Ir šios dienos sprendimo projektai nėra sąžiningi mažiausiai uždirbančių žmonių atžvilgiu“,- sakė R. Osauskas. Apie tai kalbėdamas Arvydas Gasys sakė, kad toks bendravimas piktina. „Šiandien opozicija ir jūs, elgiames lyg priešai, kovokime projektais ir idėjomis“,- į valdančiuosius kreipėsi A. Gasys. Pritardamas kolegoms, Gintas Jasiulionis sakė, kad kalbantis su švietimo įstaigų vadovais, etatų sunorminimas tikrai buvo reikalingas, tik blogai, kad visą procesą atliko maža darbo grupelė, kuri neatsižvelgė į išsakytas ugdymo įstaigų vadovų pastabas.
Taigi, neatsižvelgiant nei į švietimo įstaigų vadovų, nei į opozicijos išsakytus argumentus ir pasiūlymus, balsuota „taip, kaip reikia“. Švietimo įstaigų „reforma“ įvyko. (Laukite tęsinio).

Saulė Smailytė

Atnaujinta Antradienis, 07 January 2020 11:42
Web Analytics